Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Contact & div. Verantwoording

Verantwoording

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Doel en realisatie
Deze website heeft als voorlopig doel om in kaart te brengen alle gereformeerde kerken en groepen met als grondslag Schrift en Belijdenis (3 formulieren van eenheid) en om het proces van het werken aan eenheid te bevorderen van alle gereformeerde belijders die bij elkaar horen in 1 (zichtbare) Kerk die zich gebonden weet aan de Dordtse kerkorde. De wens is om op termijn mogelijkheden te inventariseren om het proces van toenadering te stimuleren. Wellicht hoort daar ook bij om de belangrijkste verschillen te inventariseren.
Ook zullen websites en weblogs van allerlei particuliere personen er in worden opgenomen die zich binnen of rondom deze kerken of groepen bewegen. Daar zijn ook enkele websites bij van particulieren die veel zorgen hebben over de GKV, maar absoluut niet denken aan afscheiden, ja dit zelfs zonde noemen.
Op de homepage, rechts onderin, zijn diverse links opgenomen van zeer diverse informatieverstrekkers (weblogs, nieuwsbladen, kenniscentra en overige). Het betreft bronnen van informatie over hoe (uiteenlopend) gedacht wordt binnen algemeen gereformeerde kringen over diverse onderwerpen.

Inhoud site
Werken aan eenheid houdt in: eenheid nastreven binnen de gereformeerde belijdenis (Drie Formulieren van Eenheid). Daarom komen we juist in de artikelen op voor trouw aan de leer van de Bijbel zoals die wordt samengevat en nagesproken in die belijdenis. Het doel is dus niet om eenheid te krijgen van zoveel mogelijk mensen door zo weinig mogelijk binding aan de leer van de Bijbel. De eenheid heeft bij ons allereerst betrekking op de eenheid in de belangrijkste leerpunten van de Bijbel. We zijn er van overtuigd dat als we het daarover eens zijn, we ons vervolgens ook metterdaad laten vergaderen tot één kerk.
De redenen dat we zoveel aandacht besteden aan de verkeerde ontwikkelingen in de GKv zijn allereerst dat we proberen inzicht te krijgen en te geven van de ontwikkelingen die hebben geleid tot een kerk die steeds meer afstand neemt van Gods Woord. Omdat de GKv tot en met de jaren '80 'strak' gereformeerd was en vanaf de jaren '90 op allerlei gebied een enorme omwenteling ondergaat terwijl er maar door heel, heel weinig GKv-ers substantieel tegenstand wordt geboden, is het zeer leerzaam om te ontdekken wat de oorzaken zijn van die verkeerde veranderingen en hoe men binnen de GKv dat proces begeleidt en bovenal: hoe je als gereformeerde kerk in deze tijd die verkeerde ontwikkelingen en processen kunt weerstaan en zo mogelijk voorkomen. Ik verwacht namelijk dat vele (midden) orthodoxe kerken de GKv zullen volgen op korte of langere termijn.

Wie is verantwoordelijk voor deze site
De site gaat niet uit van een kerkelijke organisatie maar is vanuit particulier initiatief opgezet. We proberen regelmatig contact te onderhouden met hen die ook het proces van eenheid willen bevorderen.

Volgen laatste nieuws
Als u een nieuwsbrief wilt ontvangen, vult u dan uw gegevens in rechtsboven op het scherm onder 'NIEUWSBRIEF'.
Omdat we onze abonnees niet willen overbelasten met e-mails, sturen we zo weinig mogelijk nieuwsbrieven. Als er dan iets urgents is, mailen we ook de titels en korte omschrijving van de laatst geplaatste artikelen. De nieuwsbrief is dus heel geschikt voor degenen die niet regelmatig de website bezoeken en toch af en toe op de hoogte gehouden willen worden.
De persoonlijke gegevens die u invoert, worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

Enige achtergrondinformatie over de initiatiefnemer van deze website:
Mijn naam is Johan Trip, heb mij in 1982 vrijgemaakt van een 'gemiddelde' Nederlands Hervormde kerk en ben lid geworden van de GKv. In 1990 getrouwd met mijn huidige vrouw kort nadat zij gedoopt is in de GKv. Dus: geen enkel familielid is lid (of lid geweest) van de GKv. We hebben de gevolgen van de secularisatie van de afgelopen eeuw aan den lijve ondervonden.
Vanaf zijn ontstaan was ik donateur van Woord en Wereld en in 1991 een van de mede-oprichters van de vereniging Reformanda. Daarna binnen deze vereniging enige jaren actief geweest als correspondent, eindredacteur en bestuurslid. Ook heb ik enkele jaren meegedraaid in de LWVKO (Landelijke Werkgroep Kerkelijke Ontwikkelingen). Ik was één van de ondertekenaars van de 'Oproep tot reformatie' d.d. 12 februari 2003.
In 2003 hebben we ons als gezin vrijgemaakt van de GKv te Zwolle-centrum. In de DGK (hersteld) te Zwolle e.o. was ik eerst lid van het voorlopig bestuur, daarna ouderling en catecheet van de belijdeniscatechisanten. In 2005 zijn we, mijn vrouw en ondertussen 5 kinderen, verhuisd van Zwolle naar Emmen waar we nu lid zijn van DGK Emmen e.o.
Ik voel me zeer betrokken bij het bevorderen van kerkelijke eenheid van alle gereformeerden die bij elkaar horen (3FvE) - vandaar deze website. Daarnaast probeer ik contacten te onderhouden met diverse groepen & brs. en zrs. op het gebied van het bevorderen van eenheid.

Ik werk op een administratiekantoor en doe de boekhouding, salarisadministratie en fiscale aangiften van bedrijven en eigenaars van bedrijven Daarnaast geef ik (of heb ik gegeven) als invalkracht enkele uren les aan volwassenen (MBA - bedrijfsadministratie, jaarverslaggeving, belastingrecht, statistiek, etc.) en jongeren vanaf 16 jaar op MBO-niveau voor soortgelijke vakken.

Laatst aangepast op zaterdag 29 november 2014 22:22  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]