Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Kerk en cultuur Creatieve krachten van de Geest niet opsluiten - over oude en nieuwe wijn en zakken

Creatieve krachten van de Geest niet opsluiten - over oude en nieuwe wijn en zakken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

DIT ARTIKEL IS NOG IN BEWERKING

Creatieve krachten van de Geest
Moeten we ons als christenen overgeven aan de creatieve krachten van de Geest? In geen geval de Geest opsluiten in oude vormen en tradities? Wat betekent dat dan concreet? Dat we ieder zelf creatief onze persoonlijke vormen mogen ontwikkelen om daarmee God te dienen? Elkaar in elk geval veel ruimte geven en geen beperkingen opleggen, elkaar niet veroordelen op basis van Romeinen 14? God wil toch mensen hun willen en kunnen veranderen volgens zijn plan (Fil 2)? En we moeten toch kunnen vertrouwen op God dat alles goed komt?
Maar wat betekenen die 'creatieve krachten van de Geest' nu concreet? En wie bepaalt de betekenis daarvan? En bestaan er ook nog normen die die persoonlijke vorm-vrijheid inperken? Of zijn de begrippen 'inperken' en 'normen' iets uit de traditie? En mag je, als je de Geest niet mag opsluiten in oude vormen en gewoonten, de Geest dan wel opsluiten in nieuwe vormen en veranderingen? En voor hoe lang?

Verrassend en flexibel zijn
Of moeten we doen zoals Jezus deed: verrassend zijn, of zoals Paulus: flexibel zijn. We (vooral de onbuigzamen) moeten afscheid durven nemen van onze comfortzone, onze paradigma's, onze mindsets. Of projecteren we dan onze religieuze wensen op de bijbelteksten die we lezen? Maar Gods Woord moet toch wel eerst worden geactualiseerd om te kunnen worden begrepen. De theologen moeten wel eerst de boodschap herformuleren naar vandaag, om het actueel en duidelijk te maken. Toch?

Veranderaars en onbuigzamen & veronderstelde goede geloofsbedoelingen
Wat voor zin heeft het overigens om hierover te schrijven? Want de veranderaars en de onbuigzamen hebben hun vaste posities ingenomen. Wat je zou kunnen doen is proberen begrip te kweken bij de veranderaars en vooral de onbuigzamen, de vaste meningen masseren zodat ze vloeibaar worden en ze naar elkaar toegroeien. En natuurlijk de vormen als neutraal terrein verklaren - het maakt niet zoveel uit hoe je God wil dienen, als je het maar met de juiste bedoelingen doet. Daarmee haal je de spanning uit de discussie. Bovendien is het - ook in de discussie - belangrijk om uit te gaan van veronderstelde goede geloofsbedoelingen bij de ander. Dat mag in ieder geval niet ter discussie staan onder ons als christenen. Wel dan?

Tijd voor de grote schoonmaak?
Of ben je tegen al die veranderingen? Maar Jezus dan met dat verhaal over jonge en oude wijn in nieuwe en oude zakken? Het gaat anno 2014 toch juist om de jonge wijn die in soepele, flexibele zakken moet worden gegoten? Dat juist de jonge wijn alle ruimte krijgt?
Of zouden ze beide nodig zijn? Jonge en oude wijn? Want verandering van spijs doet leven?
Maar wat moet je nu in vredesnaam met die oude zakken? Wordt het niet eens tijd om een grote opruiming te houden?

Ander doel
Of staat het veranderen niet zozeer centraal, maar gaat het om elkaar en anderen te helpen om God te ontmoeten? Dat kan dan als consequentie hebben dat je dingen vernieuwt of juist teruggrijpt op oude tradities. Het doel is dan om mensen bij Jezus te brengen, niet om vast te houden aan oude gewoonten en tradities.

Irri
Waarom prikkelen (eig. storen) mij die redeneringen van 'verrassend', 'flexibel', 'jonge wijn in jonge zakken', 'veranderingsgezind zijn' zo erg? Wil ik mij niet laten overtuigen door Gods Woord, voel ik persoonlijke weerstand? En wil ik gewoon alles bij het oude laten, omdat dat 'zo eerbiedig' is? Of kan mijn persoonlijkheid niet tegen die veranderingen? Zou er nog wel ruimte zijn voor andere mensen, bijvoorbeeld met storingen in het autistisch spectrum, binnen een kerk met zoveel spetterende veranderingen? Ja, natuurlijk, die ruimte-vraag geldt ook voor de mensen met storingen in het extreem (anti-)sociale spectrum binnen een kerk met vormen die in beton gegoten zijn.
Heb ik misschien een verkeerd doel voor ogen? Gaat het uiteindelijk om het brengen van mensen bij Jezus, terwijl ik graag vast zou willen houden aan oude vormen omdat mij dat zekerheid zou bieden? Zou ik mezelf met mijn geloof centraal stellen in plaats van God?

Onderzoek
Die prikkels in mijn hoofd drongen mij tot nadere studie. Allereerst over die jonge en oude wijn in overeenkomstige zakken. Die teksten worden, samen met Romeinen 14, vaak gebruikt om juist veranderingen te motiveren. En het resultaat van mijn 'studie' was verrassender dan ik had verwacht. Maar voordat ik aan die studie ben begonnen: eerst 'out of the box' denken: zonder mijn traditionele vooroordelen - voor zover ik die heb en voor zover het mogelijk of geoorloofd (!) is om daar afstand van te nemen - Gods Woord bestuderen. Zouden die veranderaars toch een punt hebben? Of die onbuigzamen? Of allebei - in vrede naast elkaar? Of een compromis? Spannend!

Geen sjibbolets
Om alvast even een mogelijk misverstand voor te zijn: ik heb niet zoveel last van sjibbolets. Mijn interesse ligt niet zozeer op het gebied van diverse (liturgische) vormen en uitwerkingen. Ik heb daarover in het algemeen geen expliciete mening. Mijn bovenmatige interesse gaat des te meer uit naar de onderbouwing en de veroorzakers en de redenen van veranderingen, nieuwe vormen, regels en toepassingen in kerken. Waarbij ik authentieke kerken als fundamenteel verschillend beoordeel ten opzichte van commerciële organisaties.
Tegelijkertijd boeit mij ook het doel van de mensheid, van de kerk, van de individuele gelovigen. Vanuit de grote lijn kun je beter de juiste vorm en kleur voor de details bepalen.

 

VERVOLG: resultaten SCHRIFTSTUDIE , (overige ingredienten: de sloophamer van Martijn & onze comfortzone, vormen (artikelbeheer) en oude & nieuwe (ipv jonge) hermeneutiek en 'semper reformanda' (kaping?) en verschil OT (strikte regels) en NT (vrijheid), doel: God dankbaar zijn, God eren ovk Zijn Woord, evangelie verkondigen itt zoveel mogelijk mensen bij Jezus brengen)

 

JT

Bronnen en overige relevante artikelen:

De 'korte' verklaring

De paraphrase

Matthew Henry

Calvijn

*Het blijft in beide gevallen: wijn

Zie http://www.dbnl.org/tekst/schi008lich03_01/schi008lich03_01_0002.php

04-01-2015 keesvandusseldorp.wordpress.com Kees van Dusseldorp - Lukas 5:36-39: Jonge wijn moet in nieuwe zakken

Van Dusseldorp laat heel open en eerlijk zijn preekvoorbereiding zien.

02-05-2014 dereformatie.nl - Hans Schaeffer, onderzoeker aan de TU Kampen en redacteur van De Reformatie - Nieuwe wijn drinken met Jezus Christus

Wat de Heer Jezus bedoelt met nieuwe wijn hangt samen met zijn leven en werk hier op aarde. De diepgang daarvan wil ik eerst kort omschrijven, om hiervan vervolgens een paar voorbeelden te geven. Ik sluit af met een drietal aanwijzingen voor een Bijbels perspectief op vernieuwingen.

(...)

Nieuwe wijn mogen wij nu al met elkaar drinken, daarvoor biedt ons kerk-zijn allerlei uitgelezen mogelijkheden. Maar het wachten is op de tijd dat wij, naar Jezus’ eigen belofte, samen met Hem de wijn nieuw zullen drinken (Matt. 26:29). Het vieren van ons nieuwe leven richt zich op de vervulling. Ons zoeken naar nieuwe vormen zal daarom altijd iets voorlopigs en beperkts houden. Zelfs nieuwe wijn is nog maar een voorproefje van de wijn die Christus met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader.

02-05-2014 gkv.nl - over inhoud De Reformatie - Meebewegen met wat Christus vandaag doet

April 2014 - Gereformeerde Kerkbode - ds. Jitse van der Wal - via gkv.nl :

Kerk op een kruispunt
In twee artikelen overweegt ds. Jitse van der Wal de manieren waarop we in deze tijd kerk kunnen zijn: “Zo vragen de huidige ontwikkelingen er om, dat ook in christelijke gemeenten veranderingen plaatsvinden. De creatieve kracht van de Geest mag je niet opsluiten in vormen en gewoonten van het verleden. Zeker niet wanneer je daarmee blokkades opwerpt voor nieuwe generaties. De slag om de harten van mensen is in principe hetzelfde. De wereld van vandaag is anders. De zakken waarin Jezus zijn nieuwe wijn giet zullen altijd soepel moeten zijn om te kunnen meebewegen.”

11-03-2014 praktijkcentrum.org - Anko Oussoren - GKv zoekt stuur in de beweging

16-02-2014 delichtkring.info - ds. B. Luiten - Liturgie Jonge wijn en oude zakken

16-05-2013 praktijkcentrum.org - Anko Oussoren en Peter Wierenga - Mindsets waar een kerk slechter van wordt

17-01-2013 praktijkcentrum.org - Anko Oussoren - Jonge en oude wijn, de kerk heeft ze allebei nodig

18-11-2013 vu.nl - Teus van de Lagemaat - De stille evolutie. Individualisering in de Gereformeerde Bond

21-12-2012 praktijkcentrum.org - Jannet de Jong - Liturgie met hart, ziel en verstand

20-05-2011 mjschuurman.wordpress.com - MJ Schuurman - Wolfgang Ratzmann – Hedendaagse protestantse theologische posities m.b.t. de eredienst

25-01-2009 - gkv-leek.nl - GKv ds. W.F. Wisselink - Niet vasten maar feesten

13-10-2006 - Gereformeerde Kerkbode - Jan Kuiper - Leren van de vrijmaking?

Opvallend dat een beweging zich New Wine noemt, terwijl Christus in de gelijkenis over nieuwe wijn en oude zakken zijn voorkeur voor de oude wijn uitspreekt (Lukas 5, 39). Het al dan niet oude of nieuwe is ook niet het punt van vergelijking.

april 2003 - Vrede over Israel - ds. A. Brons - Over nieuw en oud

16-02-2003 - meppel.gkv.nl - ds. L.P.H. van der Laan - preek over Lukas 5: 36 -39   “het oude rijpt, het nieuwe krijgt de ruimte”

1 mei 1999 - De Reformatie - ds. B. Luiten - Nieuwe wijn, oude zakken

17-10-1998 - De Reformatie - P. Houtman - Secularisatie volgens deskundigen

4 april 1992 - De Reformatie - G.J. van Middelkoop - Driestarren

over oude en nieuwe wijn - lezen tbv omslag denken

1989 - Remonstrants Weekblad - M.B. ter Borg - Boekbespreking G. Dekker - Oude wijn in nieuwe zakken - via leidenuniv.nl

zeer interessant en leerzaam!

1984 - rug.nl - dr. A. Vos - Boekbespreking Oude en nieuwe wijn van dr. G. Dekker

1957 dbnl.org - Schriftoverdenkingen deel 2 - K. Schilder - De Heere als lantaarndrager.

zoek op wijn en zakken

1936 dbnl.org - K. Schilder - Geen duimbreed! - § 7. ‘Continuiteit’ en ‘Discretie’ volgens Brochure III.

zoek op wijn en zakken

Juni 1927 - dbnl.org - preek K. Schilder - Christus' Geest met Satan strijdend te Philippi

zoek op wijn & zakken

1. Job 32,19
zie, mijn binnenste is als wijn die men geen uitweg geeft; als nieuwe zakken zou het bersten.
2. Mat 9,17
Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden.
3. Mar 2,22
En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. [Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken.]
4. Luc 5,38
maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.

.

Laatst aangepast op woensdag 18 maart 2015 15:59  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]