Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 GKv ds. Anne van der Sloot heeft een in 5 artikelen uitgewerkte analyse van het deputatenrapport M/V gepubliceerd op gereformeerdekerkblijven.nl

GKv ds. Anne van der Sloot heeft een in 5 artikelen uitgewerkte analyse van het deputatenrapport M/V gepubliceerd op gereformeerdekerkblijven.nl

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

14-12-2013 gereformeerdekerkbliven.nl - rubriek Opinie ds. Anne van der Sloot - een in 5 artikelen uitgewerkte analyse geplaatst van het deputatenrapport dat de weg wil banen voor de vrouw in het ambt. Het is Gereformeerde Kerk Blijven aangeboden door ds. A. van der Sloot. De begeleidende brief die hij aan deputaten schreef gaat aan zijn artikelen vooraf.

 • Geachte leden van het deputaatschap M/V in de kerk,
  Onlangs verscheen van uw hand het rapport “Mannen en vrouwen in dienst van het Evangelie”.
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (1)
  Groot is het ongeduld
  Speelt rangorde echt geen rol bij de schepping?
  Speelt rangorde echt geen rol na de zondeval?
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (2)
  Speelt rangorde geen rol bij de scheppingsorde?
  Is de ordening van de Grieks-Romeinse samenleving de reden dat rangorde bij Paulus een rol speelt?
  En speelt tegelijkertijd bij Paulus rangorde geen rol in Galaten 3 en Efeziërs5?
  Galaten 3:28: waarin bestaat de radicale verandering van de verhoudingen?
  Efeziërs 5: 21-33: dekt de inhoud van de omschrijving wel de volle lading?
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (3)
  ‘Hermeneutische overwegingen’.
  Drie niveaus van Bijbellezen
  Wat ook bij hermeneutiek hoort genoemd te worden:
  Het verkregen hermeneutische bewustzijn
  Een eenzijdige onvolledig weergave
  Speelt rangorde echt geen rol bij het liefdegebod?
  En als rangorde volgens jou geen rol speelt, heb je dan ook geen oog meer de Bijbelteksten die daarover spreken?
  Te haastig geconcludeerd
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (4)
  Wat is de plaats van scheppingsorde in 1 Tim. 2 ?
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (5)
  Ambtsopvatting: een overzicht
  Alleen de apostolische kerk? Of ook de Here zelf?
  Wat is de grond waarop onze keus rust?
  Met de lezer in discussie …

Resumerend:

Resumerend: in vijf artikelen heb ik het rapport van de meerderheid van de Deputaten –ik besef!- kritisch besproken. Evenals Deputaat Dick Slump in zijn Verantwoording aangeeft, meen ik namelijk waar te nemen, dat het meerderheidsrapport over de verhouding man/vrouw zich kenmerkt door een vanuit onze westerse cultuur te verklaren vooringenomenheid. Het gevolg hiervan is, dat er m.i. door Deputaten een eenzijdige voorstelling van zaken wordt gegeven, waarbij door hen het beeld wordt geschetst, dat ook volgens Gods Woord de rangorde in de verhouding man/vrouw geen rol speelt. In mijn artikelen heb ik geprobeerd mijn waarneming te onderbouwen door het geven van een brede analyse van het materiële gedeelte van het (meerderheids)rapport “Mannen en vrouwen in dienst van het Evangelie”, met als doel een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de bespreking ervan op de a.s. GS van Ede 2014.

Laatst aangepast op vrijdag 15 juli 2016 15:52  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]