Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Een stap verder in een koers. Vrouw en ambt, cultuur en hermeneutiek. Een statement van GKv theoloog Piet Houtman

Een stap verder in een koers. Vrouw en ambt, cultuur en hermeneutiek. Een statement van GKv theoloog Piet Houtman

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

24-04-2014 piethoutman.net - Piet Houtman - Een stap verder in een koers. Vrouw en ambt, cultuur en hermeneutiek. Een statement - citaat slot:

Scheiding

Binnenkort gaan er op de synode besluiten vallen. Vandaar dit lange stuk: ik wil van mijn kant stelling nemen.

Zeg ik daarmee dat de vrouw in het leidinggevend ambt ‘kerkscheidend’ is? Daar wil ik niet op vooruitlopen. De sfeer van vandaag is niet meer die van: hier scheiden onze wegen.

Men zegt: in de ene kerk zal, gezien haar culturele omgeving, de vrouw in het ambt niet passend zijn, in de andere juist wel. Sympathiek is daarin de impliciete erkenning dat de kerken in de huidige omstandigheden niet meer zo door een generale synode gestuurd kunnen worden als in het verleden. Daarbij ziet men ook onder ogen dat het in de loop van jaren deputatenarbeid niet mogelijk is gebleken elkaar in één standpunt te vinden. Het minderheidsrapport van deputaat D.A.C. Slump onderstreept dat nog eens.

Intussen heeft deze bescheidenheid een verre strekking. Het niet duidelijk wijzen van een koers is op zichzelf een stap in een koers. Men neemt stelling inzake het gewicht van het onderwerp: het weegt niet zo zwaar als zeer velen altijd hebben gemeend en velen nog steeds menen. Tegelijkertijd opent men de poort naar tweeërlei koers en daarmee naar een zekere geestelijke verwijdering. Hoezeer men ook kennelijk en oprecht het tegendeel, namelijk eenheid, beoogt.

Opletten

Over de gemeente waar ik lid van ben hoef ik me dan geen zorgen te maken, maar ben ik uit logeren of op vakantie, dan wordt het zaak om op te letten. Ik zie mezelf wel vermijden om kerkdiensten bij te wonen waarin een vrouw voorgaat. Of gemeenten waar vrouwen in de ouderlingenbank zitten. Tenslotte ben ik niet de enige in mijn gezin die op dit standpunt staat. En wij hebben ook onze verantwoordelijkheid om onze kinderen voor te gaan.

Ik geloof dat er, ook helemaal afgezien van dit specifieke issue, altijd een zekere ‘scheiding der geesten’ aan de gang is en zal zijn. Ik voel me hartelijk verbonden met de kerken waar ik bij hoor en met de mensen erin, ook met de mensen met wie ik veel van mening verschil. Maar je ziet op de langere termijn, door de kerkgeschiedenis heen, ook zonder kerkscheuring, wegen uit elkaar gaan en modaliteiten zich consolideren.

Sparen

Als we niet op een kruispunt staan, dan bewegen we ons wel in een veld met een koers die wat meer zus of wat meer zo uitvalt. En ik meen dat het voorstel dat nu aan de orde is een stap verder is in de hier getekende, bedenkelijke koers. De effecten van zo’n stap worden pas op langere termijn duidelijk. En trouwens, keuzes zijn niet altijd onherroepelijk, en koerscorrecties zijn mogelijk.

Dat ik op dit moment een statement wil maken, houdt verband met mijn verlangen om een confrontatie op het punt van homoseksualiteit te vermijden. Ik acht namelijk de kans reëel dat dat het volgende issue zal zijn. En dat is al, in allerlei kerkelijke kring, genoeg aanleiding voor breuken en polarisatie. Dat wil ik mijn broeders en zusters die met dit probleem worstelen graag besparen. Vrouwen die allerlei mogelijkheden krijgen maar alleen niet in het leidinggevend ambt worden erkend, hoeven nu eenmaal lang zo zwaar niet te lijden als degenen die aldoor in eenzaamheid moeten strijden tegen wat ze als iets van hun wezenlijke zelf ervaren.

Hiermee heb ik mijn belangrijkste gezichtspunten op dit onderwerp nog eens op een rijtje gezet. Ik wil hiermee ook graag mijn schrijven erover afsluiten.

Laatst aangepast op vrijdag 25 april 2014 15:17  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]