Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Bid voor de GKv! - Oproep van dr. W. Bredenhof (Canada) en van de GS Ede zelf

Bid voor de GKv! - Oproep van dr. W. Bredenhof (Canada) en van de GS Ede zelf

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Praying Woman in the past


Dr. Wes Bredenhof, een gereformeerde dominee van de Canadese zusterkerken van de GKv publiceerde op 13 mei jl. de volgende oproep op zijn weblog (vrij vertaald door JT):

 

Bid voor de GKv!

De synode Ede van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vervolgt haar besprekingen aan het eind van deze week. (...) De volgende sessies staan gepland voor a.s. vrijdag en zaterdag. Volgens het vergaderschema zal vrijdag uitgebreid gesproken worden over de brieven van bezorgde buitenlandse zusterkerken. Op zaterdag is de agenda volledig gewijd aan de bespreking van het rapport over de vrouw in het ambt. Laten we doorgaan met het gedenken van onze Nederlandse broeders en zusters in onze gebeden, dringend bidden voor de synodeafgevaardigden om het juiste te doen en de kerken om te laten keren van dit pad van afval. Dit zou heel goed een keerpunt voor hen kunnen zijn - laat ons bidden dat het een keerpunt wordt in de juiste richting.

Bron: 13-05-2014 yinkahdinay.wordpress.com - dr. Wes Bredenhof - Pray for the RCN!

zie ook 07-05-2014 werkenaaneenheid.nl - Urgentie om te bidden voor bekering GKv - dr. Wes Bredenhof


Een ander bericht:

De Generale synode GKv vraagt de kerken te bidden voor de komende vergaderdagen. Aanstaande vrijdag worden de vermaanbrieven van de diverse buitenlandse zusterkerken behandeld van 9:45 - 15:00 uur. Bij deze bespreking gaat de synode in gesprek met afgevaardigden uit o.a. Australië, Canada, Engeland, Ierland, Korea en Zuid-Afrika.
Aanstaande zaterdag wordt het rapport besproken dat pleit voor de vrouw in alle ambten van 9:15 - 16:00 uur. Dinsdag 20 mei wordt de bespreking over M/V voortgezet, maar volgt er direct daarna nog geen besluitvorming.

Persbericht synode:

 

DE GENERALE SYNODE VRAAGT OPNIEUW HET GEBED VAN DE KERKEN

Het komende weekend kent de generale synode een intensief programma. Op vrijdag 16 mei worden de brieven besproken die buitenlandse zusterkerken gestuurd hebben. In deze brieven uiten zij hun zorg over wat zij zien als de koers van de kerken. We worden vermaand trouw te blijven aan de Schrift en de gereformeerde belijdenis. Bij deze bespreking gaat de synode in gesprek met afgevaardigden uit o.a. Australië, Canada, Engeland, Ierland, Korea en Zuid-Afrika.

Een uitgebreide bespreking van het rapport van deputaten MV in de kerk: ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’ vindt plaats op zaterdag 17 mei, met een vervolg op dinsdag 20 mei. Het is het verlangen van de synode om in die twee vergaderdagen helderheid te krijgen in welke richting er besluiten genomen zullen worden.

We beseffen heel goed dat we voor beide onderwerpen de leiding van de Heilige Geest bijzonder nodig hebben. Daarom doen we biddend ons werk. We vragen ook de kerken om het werk van de synode steeds weer voor te leggen aan de Heer van de kerken, onze trouwe God en Vader. Alleen door de wijsheid die Hij geeft kunnen er zegenrijke besluiten genomen worden.

voor het moderamen van de Generale Synode,
ds. R.J. Vreugdenhil, scriba II

Laatst aangepast op vrijdag 13 juni 2014 13:41  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]