Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Behandeling buitenlandse vermaanbrieven op synode GKv 16 mei 2014 met verwijzingen naar diverse synodeverslagen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Eeninwaarheid.info (D.J. Bolt) publiceerde 31 mei 2014:

Zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands dagblad publiceren een liveblog met actueel nieuws over de Generale Synode van de GKv te Ede over de diverse vermaningen van de buitenlandse zusterkerken:

's Morgens hebben de volgende afgevaardigden van de buitenlandse kerken een toespraak gehouden:

  • Canadian Reformed Churches - ds. De Gelder
  • Free Reformed Churches of Australia - ds. PK de Boer
  • Reformed Presbyterian Church of Ireland - ds. A. Lucas
  • Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika - ouderling C. Roose
  • Presbyterian Church of Korea - prof. Haemoo Yoo

Daarna hebben diverse synodeleden de buitenlandse afgevaardigden bevraagd op de inhoud van de vermaningen. De buitenlandse afgevaardigden hebben vervolgens de vragen beantwoord.

's Middags reageerde Prof. Te Velde namens de TUK (Theologische Universiteit Kampen) op de bezwaren.

De synode besloot in 45 minuten (kern & kort:) om de buitenlandse vermaningen af te wijzen. De synode heeft officieel besloten dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) niet meer dezelfde kerken zijn als veertig jaar geleden, maar daarmee niet minder gereformeerde kerken. Zie de liveblog op het Reformatorisch Dagblad voor details.

Klik hier voor de rubriek 'Buitenlandse vermaningen'.

Overige bronnen:

08-07-2014 boogkerk.nl - afgevaardigde ds. Kor Beiboer - De Synode: Het eindeloos gesleutel aan besluitteksten!

De vergadering ervaart spanning rond het thema ‘man- vrouw in de kerk’. Er zijn verschillende buitenlandse kerken die een grote zorgen verwoord hebben. Een buitenlandse kerk vindt zelfs dat wij er totaal niet over mogen praten. Praten alleen al, is voor hem een teken van dat wij de Bijbel loslaten. (Gelukkig zeiden veel buitenlandse afgevaardigden na de vergadering over hun grieven, dat ze het gevoel hadden dat ze in hun bezwaren echt gehoord waren en dat door de manier waarop gereageerd werd ze echt hadden gemerkt dat wij als kerken Gods woord serieus nemen.)

16-05-2014 synode.gkv.nl - We laten de Bijbel niet los!

16-05-2014 refdag.nl - Synode GKV wijst bezwaren buitenlandse kerken af

16-05-2014 nd.nl - Synode GKV ‘laat zich even door elkaar schudden’ € 0,25

13-05-2014 synode.gkv.nl - Lastige vragen rond Bijbel verdienen eerlijke bespreking - Dr. Koert van Bekkum reageert op kritiek op zijn proefschrift

 

Laatst aangepast op donderdag 10 juli 2014 11:09  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]