Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

GKv synode: dag 4 over M/V: J/C/N

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Dag 4: meningsvormende rondes
Vandaag, 20 mei 2014, is de vierde dag dat de GKv synode vergadert over 'de-vrouw-in-het-ambt'. Op 28 februari en 1 maart zijn al besloten zittingen gehouden over de hermeneutiek in relatie tot de vrouw in het ambt.
Afgelopen zaterdag (9:15 - 16:00 uur) spraken de afgevaardigden met deputaten. CGK ds. W. van 't Spijker (namens CGK-deputaten kerkelijke eenheid) heeft gesproken en gewaarschuwd tegen de Schriftvisie en de hermeneutiek van deputaten M/V in de kerk.
Vandaag (9:45 - 19:30 uur) spreken de afgevaardigden met hoogleraren en deputaten.

Oplossingsrichtingen zichtbaar maken
Er worden nog geen besluiten genomen. Wel zouden oplossingsrichtingen zichtbaar moeten worden over de vrouw in het bijzonder ambt: Ja, Compromis of Nee. Mogelijk is ook dat de synode opdracht geeft tot een vervolgstudie, bijvoorbeeld over de bijzondere ambten. Misschien besluit men nu al wel alvast om het diakenambt open te stellen voor de vrouw. Hoe dan ook: de druk ligt hoog. Er zijn uitgesproken voorstanders (b.v. De Reformatie), uitgesproken tegenstanders (b.v. de buitenlandse zusterkerken) en nog veel meer die zich bewegen tussen voor en tegen, tussen ja en nee. En naar welke oplossingsrichting men ook neigt: er zal zich een categorie zeer teleurgesteld voelen.
Cruciaal zal zijn de mate waarin Gods Woord en Geest als gezaghebbend zullen worden erkend, aanvaard en toegepast. En niet de mate van draagvlak.

Uiteenlopende meningen in de GKv
Op de eerste twee dagen lagen de meningen van de synode-afgevaardigden behoorlijk uiteen over de positie van de vrouw in de kerk.

Het deputatenrapport pleit voor openstelling van alle kerkelijke ambten voor de vrouw op grond van de nieuwe hermeneutiek.
Zeven professoren hebben, ge√Įnitieerd door het moderamen van de synode, geadviseerd om de vrouw (nog) niet toe te laten tot het bijzonder ambt.
De Reformatie heeft vooral veel ruimte gegeven aan voorstanders van vrouwelijke ambtsdragers. In Nader Bekeken, Gereformeerde Kerk Blijven en Een in Waarheid waren vooral tegengeluiden te horen.
Veel buitenlandse kerken hebben de GKv gewaarschuwd voor de vrouw-in-het-ambt, vooral ook voor de daaraan ten grondslag liggende nieuwe hermeneutiek die binnen de GKv wordt toegepast. Ook emeritus professor Van Bruggen - één van de zeven professoren - heeft in zijn advies zeer indringend gewaarschuwd tegen deze nieuwe hermeneutiek en tegen de vrouw-in-het-ambt.

De besprekingen van zaterdag 17 mei en dinsdag 20 mei zijn verslagen op:

Dag 5 M/V: donderdag 5 juni 2014
.De bespreking over de vrouw in het ambt is verdaagd naar een extra zitting: donderdag 5 juni. Uiterlijk tot 21 mei 2014 kunnen de synode-afgevaardigden tegenvoorstellen en amendementen indienen op het voorstel van deputaten. Deze worden gegroepeerd door een synode-commissie.

Zie ook:

werkenaaneenheid.nl - Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt (o.a. toespraak 20/5 ds. W. van der Schee)

Laatst aangepast op woensdag 21 mei 2014 12:24  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]