Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Binding Belijdenis Zaterdag 24 mei: GKv-synode over (ont)binding ondertekeningsformulier met verwijzingen naar diverse synodeverslagen

Zaterdag 24 mei: GKv-synode over (ont)binding ondertekeningsformulier met verwijzingen naar diverse synodeverslagen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Nieuw bindingsformulier
Zaterdag, 24 mei stond 'Deputaten herziening kerkorde' op het programma van de GKv-synode. Daar is o.a. gesproken over een door deputaten nieuw ontworpen bindingsformulier. M.i. is dit een voorstel voor een onthechtend ondertekeningsformulier en wordt er in dat formuliervoorstel feitelijk niet meer gebonden aan de drie formulieren van eenheid, laat staan dat deze binding wordt gehandhaafd.

Eeninwaarheid.info: men wil af van die strakke binding
Eeninwaarheid.info (D.J. Bolt) publiceerde op 31 mei 2014

Het hiervoor genoemde uitvoerige verslag bevat:

  • wat betekent 'op gepaste wijze aan de orde stellen' van ervaren verschil tussen de Bijbel en de belijdenissen
  • ds. Zomer vindt dit het meest spannende dossier. Hij verbaast zich erover dat de publieke tribune leeg is en dat buitenlandse kerken dit niet aan de orde hebben gesteld.
  • het advies van rev.dr. R.C. Janssen (CanRC)
  • het advies van ds. D. Quant (CGK)
  • de tekst van het oude en nieuwe ondertekeningsformulier.

ND-verslag: deputaten heroverwegen alleen 'op gepaste wijze'
Volgens het ND-verslag was er niemand die een lans brak voor het oude formulier. Het enige waar men over viel in het nieuwe formulier was een onderdeel in de zin 'Wanneer wij op enig onderdeel van de leer verschil ervaren tussen de leer van de Bijbel en de inhoud van de genoemde belijdenisgeschriften, zullen we dit op gepaste wijze aan de orde stellen.' Het 'op gepaste wijze' ervaarden enkelen als te vaag. Deputaten kijken er opnieuw naar, wat inhoudt dat het formulier nu nog niet definitief kon worden vastgesteld.

Verslag synode: aantal vragen bindingsformulier te behandelen in januari 2015
Het verslag van de synode meldt: "Het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers, het zgn. bindingsformulier, krijgt een vervolg in januari 2015. Er waren nog een aantal vragen vanuit de synode over het bindingsformulier en deputaten willen daar voldoende tijd en ruimte voor nemen om met deze vragen aan de slag te gaan."

Zie: 12-11-2013 werkenaaneenheid.nl - Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier

Klik hier voor alle artikelen over het nieuwe bindingsformulier.

Synodeverslagen van vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014: nd.nl - Liveblog Synode GKv € 0,95Nog iets gemist over de vrouw-in-het-ambt? Klik hier voor alle vrouw-in-het-ambt-artikelen.

De synode vergadert donderdag 5 juni van 9:30 - 19:30 verder over de vrouw in het ambt. Dat wordt dan de vijfde vergaderdag over dit onderwerp.

Laatst aangepast op maandag 02 juni 2014 10:19  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]