Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Vrijgemaakt en hervormd Stadskanaal werken samen

Vrijgemaakt en hervormd Stadskanaal werken samen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In Stadskanaal gaan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de hervormde Oosterkadekerk (onderdeel van de Protestantse Kerk) samenwerken.

De samenwerking houdt in: gezamenlijke kerkdiensten, avondmaalsvieringen en predikantenruil. Ook de CGK te Stadskanaal is partner in deze samenwerking.

Bron: 20-05-2014 nd.nl - Vrijgemaakt en hervormd Stadskanaal werken samen € 0,25

21-05-2014 gkv.nl - Samenwerking GKv Stadskanaal en Hervormde Gemeente.


Zie ook:

14-05-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Eenheid

Volgens mij komt dit ongeveer neer op het volgende.
Iedereen doet, als het over kerkelijke eenheid gaat, wat goed is in eigen ogen. Dit zo zijnde moeten we ons maar aanpassen aan de situatie, en praten met ieder die langs komt.

04-02-2014 synode.gkv.nl - Aanvullend rapport deputaten kerkelijke eenheid - over Stadskanaal:

Ook in de contacten buiten de ‘gewone’ (CGK, NGK en HHK) om zijn er hoopgevende ontwikkelingen die bezinning vergen. Zo is er vanuit de PKN meer openheid voor gesprek op te merken. Niet alleen via de Nationale Synode, de Raad van Kerken en het gesprek met het moderamen van de PKN blijkt dat, maar ook en vooral via de plaatselijke gesprekken. Sprekend voorbeeld is Stadskanaal, van waaruit een concrete vraag om advies op tafel ligt m.b.t. verdergaande samenwerking van de Gereformeerde kerk met de plaatselijke Hervormde gemeente. Daarnaast bereiken ons soortgelijke signalen uit Zeeland en andere delen van het land. Zou de Here hier ook openingen richting kerkelijke eenheid geven? En hoe gaan we hier dan mee om?

(...)

Voor kerkelijke eenheid zal het delen van de belijdenis nodig zijn. Met anderen kan er een goed contact zijn op basis van het trinitarisch en christologisch dogma. God zelf verlost ons in Christus en door de Heilige Geest. Dat zou de bron moeten zijn van het zoeken naar eenheid, waarbij we elkaar zouden kunnen ontmoeten op basis van de geloofsbelijdenis van Nicea. We noemen deze belijdenis omdat een vrijzinnige Nicea niet zal kunnen en willen onderschrijven. Nicea markeert, anders gezegd, de grens tussen vrijzinnige theologie en meer orthodoxe uitingen van christelijk geloof. De opdracht is dan: durf te zoeken naar verbondenheid met iedereen met wie je die belijdenis deelt en ontwikkel vormen om aan die verbondenheid gestalte te geven.
Dat geeft veel ruimte en is tegelijk niet oeverloos. Dat laatste zou als verwijt kunnen klinken en dat is te begrijpen. Het punt is alleen niet of wij als DKE gebonden zijn aan de gereformeerde belijdenis, maar hoe we, zonder op welke wijze ook de waarheid te relativeren, contact kunnen zoeken met gelovigen uit andere kerken en tradities. We zien plaatselijk allerlei contacten groeien, bv met PKN-gemeenten. Als voorbeeld en illustratie van wat we hier naar voren brengen, valt de situatie in Stadskanaal te noemen. Daar is het verlangen van de Gereformeerde Kerk om nauwere samenwerking aan te gaan met de Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal, met wie de Christelijke Gereformeerde Kerk al eerder tot samenwerking kwam. Plaatselijk is er overeenstemming over de binding aan Schrift en belijdenis. Tegelijk staat deze hervormde gemeente in het kerkverband van de PKN waar ook ruimte is voor vrijzinnige opvattingen. Daarover zal het gesprek verder gaan, terwijl er intussen blijdschap is over de gevonden toenadering tussen deze drie gemeenten. Deputaten konden daarom een positief advies geven over deze verdergaande samenwerking.

19-01-2013 werkenaaneenheid.nl - GKv & PKN Stadskanaal gaan nauwer samenwerken - uit gereformeerdekerkblijven.nl

Laatst aangepast op woensdag 21 mei 2014 13:33  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]