Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Courant SKO (Sita T. Bolt) over het rapport M/V in de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Het onderwerp MV in de kerk gaat ten diepste over de vooronderstellingen met betrekking tot het lezen van de Schrift. Wanneer je wilt buigen voor de Schrift en de Auteur ervan - lees je de Schrift vanuit de vooronderstellingen die de Schrift zelf aandraagt. Ik denk daarbij met name aan wat Paulus, aan Timothe�s schrijft in 2 Tim. 3 : 14 - 17:

(...)

Wil je met elkaar in gesprek komen over de vraagstukken die op de synodetafel liggen, dan zal je eerst helderheid moeten geven over je vooronderstellingen met betrekking tot het lezen van de Schriften. Het is vanzelfsprekend dat je elkaar hierop bevraagt en doorvraagt. De Schrift is immers niet schimmig over wat er gelezen moet worden, hoe het gelezen moet worden, en dat het toegepast moet worden.

(...)

De kernvraag van het rapport luidt of de toelating tot de ambten m/v bepaald wordt door de cultuur of door de scheppingsorde. Wanneer de toelating bepaald wordt door de cultuur, dan kan bij verandering van de cultuur ook het toelatingsbeleid gewijzigd worden. Wordt het toelatingsbeleid bepaald door de scheppingsorde, dan is dat een universeel gegeven, en is het ongeoorloofd de toelating te wijzigen. Het gaat hier dus om twee argumenten inzake de toelating die tegenoverelkaar staan: cultureel bepaald dan wel universeel bepaald.

(...)

OORZAKEN RAPPORT M/V IN DE KERK

Bovenstaande is niet nieuw. Eeuwenlang was het geen discussiepunt dat mannen het ambt bedienden en onderricht gaven aan de kerk. Wat de Schrift hierover zegt werd aanvaard. Ook vandaag de dag worden in groot deel van kerken wereldwijd, vrouwen niet toegelaten tot het ambt. Het rapport maakt hier ook melding van (p. 39, 40, 41) Maar waarom dan een breuk met de Schrift, het verleden, en met kerken wereld wijd? Wat zijn de oorzaken die leidden tot twee tegenoverelkaar staande standpunten? Mijns inziens zijn hier globaal twee oorzaken aan te wijzen, die teruggaan tot de vooronderstellingen waarmee de Schrift gelezen wordt:

Allereerst het feit dat door prof. J. Douma de klaarblijkelijkheid van de Schrift ter discussie is gesteld in zijn boekje Genesis 5, en de doorwerking hiervan. En ten tweede de Barthiaanse omgang met de Schrift zoals deze door prof. B. Kamphuis in de kerken is geïntroduceerd, en wordt gepropageerd.

 

Uitgebreid worden de laatste punten onderbouwd in het artikel.

Bron: 16-05-2014 skocourant.nl - Sita T. Bolt - Over het rapport M/V in de kerk (klik hier voor de versie in pdf)

Laatst aangepast op zaterdag 14 juni 2014 13:49  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]