Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Toen en nu - vanuit midden-orthodox-gereformeerde setting

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Gods Wijsheid of eigen wijsheid
Vroeger moesten de kinderen naar gereformeerde scholen, tegenwoordig mogen we vooral op de kwaliteit van de school letten.
Vroeger werden menselijke en maatschappelijke verhoudingen bepaald door Gods Woord, nu zijn we oud en wijs genoeg om dat zelf te kunnen bepalen.
Vroeger bepaalde Gods Woord wat gereformeerd was, nu bepaalt het draagvlak in kerk en wereld wat goed voor ons is.
Vroeger werd de werkelijkheid bepaald door Gods Woord, nu door onze huidige leefomgeving.
Vroeger had Gods Woord ook iets te zeggen over nu, nu heeft de bijbel vooral iets gezegd over vroeger.
Vroeger was Gods Woord een licht op ons pad, nu denken we dat dat licht vooral was bedoeld voor de oudtestamentische en begin nieuwtestamentische gelovigen.
Vroeger was Gods Woord een lamp voor onze voet, nu moeten we eerst een actuele energiebron zoeken voordat we de bijbel als lamp kunnen gebruiken.
Vroeger sprak Gods Woord heldere taal, nu is de bijbel tegelijkertijd (!) helder en mistig.
Vroeger moest Gods Woord ons hoofd, hart en handen leiden, nu lezen we de bijbel vanuit ons hoofd, hart en handen.

Wat zijn we goed geworden

Vroeger hadden we op de bijzondere christelijke feestdagen een extra eredienst nodig omdat veel kerkleden zich zo ongereformeerd gedroegen, nu leven we veel degelijker en kunnen we zelf wel invulling geven aan de besteding van zo'n dag. Overigens geldt dat ook van de tweede kerkdienst op zondag en binnenkort ook van de eerste.
Vroeger mochten we geen ongereformeerde lectuur in huis hebben of lezen (of werden vloekwoorden doorgehaald), tegenwoordig kunnen wij en onze kinderen dat wel aan, want we staan stevig genoeg in onze schoenen.
Vroeger moesten we een gereformeerd gezinsblad lezen, tegenwoordig mogen we met een gerust hart geabonneerd zijn op een revolutionair of liberaal blad.
Vroeger mochten we geen liedboekliederen of evangelische liederen zingen vanwege de invloed van dwaalleringen, nu zijn we krachtig genoeg om deze liederen al zingend gewoon automatisch gereformeerd te interpreteren.
Vroeger moesten ambtsdragers worden gebonden aan de belijdenis van de kerk en moest die binding zelfs worden gehandhaafd, tegenwoordig hebben we dat niet meer nodig omdat we zo'n hoog niveau hebben bereikt van goede christelijke intenties dat we nu van elkaar mogen en kunnen uitgaan dat we samen positief stem willen geven aan Gods Woord - ieder op zijn eigen tijd en wijze.
Vroeger was gereformeerd actueel, nu is het een traditie geworden.
Vroeger liepen we heel voorzichtig en behoedzaam over een smal pad vol gevaren, nu rijden we comfortabel, vrij, blij en onbezorgd over een breed geasfalteerde snelweg.
Vroeger lag er een kloof tussen kerk en wereld, nu hebben we die twee verbonden met een breed begaanbare brug.
Vroeger geloofden we een kerk, nu geloven we in een kerk - zolang die onze behoeften bevredigt.

Wij zijn beslissingsbekwaam en bevoegd geworden
Vroeger gingen we naar de kerk omdat God dat wilde, nu gaan we alleen nog als we zelf willen.
Vroeger gingen we naar de kerk omdat we geloofden, nu gaan we als we het als nuttig ervaren.
Vroeger moesten we rusten op de zondag en onze aandacht intensief richten op God, nu mogen we ontspannen en tijd nemen voor onszelf.
Vroeger luisterden we intens naar Gods Woord, nu willen we ge√ęntertaind worden.
Vroeger werd de liturgie bepaald door Gods Woord, nu bepalen we dat gemeenschappelijk.
Vroeger moest de wijkouderling er iets van zeggen als we de kinderen naar niet-gereformeerde scholen stuurden, nu mogen we die keus ondergeschikt maken aan onze persoonlijke verantwoordelijkheid en welzijn.
Vroeger moesten we lid zijn van een gereformeerde vakvereniging - geen algemeen christelijke en al helemaal geen seculiere -, nu mogen en kunnen we het wel voor onszelf verantwoorden.
Vroeger was er eenheid in ons gemeenschappelijk levensgedrag, maar we hebben zo'n geestelijke groeispurt ondergaan dat we nu wel zelf individueel ons gedrag mogen en kunnen bepalen.
Vroeger bepaalde een synode wat er mocht worden gezongen in de kerkdiensten, tegenwoordig mogen we zelf per kerk beslissen wat bij onze geestelijke richting en cultuur past.
Vroeger besliste Gods Woord wat we mochten zingen in de kerk, tegenwoordig de meerderheid.

Wat hebben we nog/niet meer nodig?
Vroeger moesten we strijden, tegenwoordig staat de onderlinge liefde centraal.
Vroeger hadden we een belijdenis nodig om ons te houden bij wat gereformeerd was, nu hebben we genoeg aan het onderlinge vertrouwen.
Vroeger waren de belijdenissen van de kerk actuele werkdocumenten, nu zijn het traditionele formeel-juridische documenten.
Vroeger stemde de leer van de belijdenissen in alle delen met Gods Woord overeen, nu gaat het te ver om dat nog zo stellig te beweren.
Vroeger waren de kerkorde en het ondertekeningsformulier bindend, nu beschrijven deze de huidige omgangsvormen.
Vroeger zongen we Gods scherpe Woord, tegenwoordig zingen we mooi klinkende en als prettig ervaren liederen van allerlei geestelijke snit.
Vroeger putten we uit de gereformeerde traditie, tegenwoordig uit de volledige breedte van alle algemeen christelijke brede stromingen.
Vroeger hadden we tucht nodig, nu hebben we genoeg aan onderlinge liefde, vertrouwen en positieve stimulansen.
Vroeger hadden we een gemeenschap nodig, nu hebben we genoeg aan onszelf en anderen mits die goed bij onze (religieuze) persoonlijkheid passen.
Vroeger vond de jeugd de kerk relevant omdat ze geloofde dat de kerk per definitie relevant was, nu moeten we de kerk doorlopend aanpassen aan de regelmatig-veranderende-gevoelens-van-relevantie bij jong en oud.
Vroeger zochten we de comfort zone (positief bedoeld) in de buurt van Gods Woord, nu dicht bij onszelf.
Vroeger was de gereformeerde comfort zone 'the place to flee to', nu 'the place to flee from'.

Vroeger waren we beducht voor invloeden van een duivel, de wereld en ons vlees - tegenwoordig ervaren we voor onszelf die invloeden niet meer als zo evident gevaarlijk en varen we meer op ons positieve vertrouwen in de toekomst.

Toen waren we geneigd tot alle kwaad, nu gaan we er van uit dat we allen samen in liefde en goede bedoelingen het goede nastreven.

Toen waren we zwak, nu voelen we ons sterk!

Toen werd ons leven door Gods Woord bepaald, nu zijn we zo gegroeid dat we zelf wel kunnen beoordelen wat goed is en wat niet. Wie doet ons wat!

 

Toen hadden we doodsvijanden1,
nu hebben we onze vijanden lief...
en hebben onze vijanden ons lief......
...............................................................

JT

1Heidelbergse Catechismus Zondag 52

Met dank aan Jan-Willem Roosenbrand ‚ÄĘ vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Groningen die mij voor het maken van dit artikel heeft gestimuleerd door het publiceren van zijn opinie in het ND d.d. 21 mei 2014: Eerlijk de Bijbel laten spreken: Een satirisch stukje gericht tegen degenen die nog het gezag van de Schrift in meer of mindere mate willen aanvaarden.

Laatst aangepast op woensdag 01 juni 2016 01:22  

Plaats reactie

Plaatsings en reactiebeleid
Ik beloof niet dat ik altijd op uw reacties reageer, maar streef er wel naar om eventuele reacties te verwerken in dit of een volgend artikel. Ik behoud me het recht voor om naar mijn oordeel ongezonde of ergere reacties te verwijderen. U kunt natuurlijk ook reageren via het Contactformulier.
Zichtbaar worden gemaakt: de naam en een link op de naam met een eventueel opgegeven website (te beginnen met http://). Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd.


Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]