Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Vrouw-in-het-ambt bij NGK geen belemmering meer voor GKv

Vrouw-in-het-ambt bij NGK geen belemmering meer voor GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Op 14 juni 2014 heeft de Generale Synode van de GKv besloten dat het besluit van de NGK (Nederlands Gereformeerde kerken) om alle kerkelijke ambten open te stellen voor de vrouwen geen belemmering meer is voor de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).1

Ook is - bijna unaniem - besloten om de gesprekken met de NGK op te schalen tot samenspreking gericht op kerkelijke eenheid. Tot nu toe waren dit verkennende gesprekken. Afgewezen is om nog expliciet op de gespreksagenda te plaatsen: de nieuwe hermeneutiek en de binding aan de belijdenis.1

Historische veranderingen! Principieel zijn er geen noemenswaardige verschillen meer tussen deze kerkverbanden. Onder andere de nieuwe hermeneutiek vertoont grote gelijkenissen en bij de GKv is het een kwestie van tijd voordat de vrouw-in-het-ambt wordt ingevoerd - in welke vorm dan ook. En de bijzondere ambtsdragers van de NGK zullen ook geen moeite hebben2 met het tekenen van het nieuwe bindingsformulier van de GKv.
Door bovengenoemde besluiten hebben de GKv bevestigd dat volgens hen de vrouw-in-het-ambt samen met de hieraan ten grondslag liggende nieuwe hermeneutiek niet meer op gespannen voet staan met Schrift en Belijdenis.
De GKv zijn de afgelopen jaren in verhoogde versnelling principieel gelijk geworden aan de NGK.

En De Reformatie en Opbouw zouden kunnen samengaan in een nieuw blad met de naam 'Refop'...

1Bronnen: div & twitter & nd.nl d.d. 14  juni 2014 - Liveblog synode GKV: verloven GKV en NGK zich? € 0,95

2Aanvulling 17-06-2015: 07-02-2015 onderwegonline.nl - Erik Koning - Nieuw bindingsformulier GKv landt goed in NGK - citaten:

NGK-er ds. Kor Muller:

‘De GKv haalt de NGK links in’, stelt Kor Muller, emeritus NGK-predikant en lid van de commissie Kerkrecht en beroepszaken en de commissie voor Contact en samenspreking met andere kerken. ‘Het is een mooi, kort en eigentijds formulier.’

(...)

‘Ik zou er nu geen enkele moeite mee hebben om dit formulier over te nemen.’

Zie ook 14-06-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - een kort verslag - GS Ede Verslag 15-424 - Eenheid GKv - NGK 1

Zie ook 18-06-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - een uitgebreid verslag - GS Ede Verslag 15-424 - Eenheid GKv - NGK 2

Zie ook 21-06-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Impressie 07 - over eenwording met de NGK.


Aanvulling 17-10-2014

Opbouw (NGK) en De Refomatie (GKv) fuseren in 2015 tot OnderWeg (NGK&GKv)
Opbouw en De Reformatie fuseren in 2015 tot een nieuw kerkelijk magazine: OnderWeg. Het nieuwe blad zal vanaf 10 januari 2015 tweewekelijks verschijnen. OnderWeg verschijnt op 10 januari 2015 voor het eerst en zal daarna tweewekelijks uitkomen.

Bron: dereformatie.nl 17-10-2014 - Gratis proefabonnement blad OnderWeg

Het nieuwe blad staat onder hoofdredactie van A. P. de Boer en ds. H. Hoksbergen en heeft een een oplage van 4.300. De Reformatie had een oplage van plm. 3.500 exemplaren.
Sinds 2010 werkten Opbouw (NGK) en De Reformatie (GKv) al regelmatig samen.

De Reformatie vol lof over eenwording GKv met NGK
De Reformatie van 17 oktober 2014 is gewijd aan 'Op weg naar kerkelijke eenheid - Stappen zetten in de samenwerking met de NGK'. Zij verlangen naar een daadwerkelijk samengaan op afzienbare termijn van NGK en GKv en zien het GKv-synodebesluit als 'een feest van erkenning'.

Bron: gkv.nl 17-10-2014 - Stappen zetten in de samenwerking met de NGK

Aanvulling 15-10-2014

Al gezamenlijke kerkdienst Apeldoornse CGK, GKv en NGK, inclusief Heilig Avondmaal 2 november a.s.
Op zondag 2 november a.s. organiseren de drie CGK-kerken, de twee GKv-kerken en de NGK-kerk te Apeldoorn een gezamenlijke kerkdienst waar ook gezamenlijk het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Al langer werken CGK en NGK samen naast CGK en GKv. Maar nu de GKv-synode heeft besloten dat er geen fundamenteel verschil meer is in de hermeneutiek zoals die in de NGK en in de GKv wordt toegepast om de ambten voor de zusters open te stellen, neemt ook de NGK nu voor het eerst deel aan deze gezamenlijke dienst.

Bron: 15-10-2014 opbouwonline.nl - Gezamenlijke kerkdienst van CGK, Gkv en NGK in Apeldoorn

Intensieve samenwerking in Nunspeet waar NGK vrouwelijke ouderlingen en diakenen heeft
De GKv en NGK te Nunspeet gaan intensief samenwerken, terwijl de NGK in die plaats vrouwelijke ouderlingen en diakenen heeft. De synode van de GKv heeft die ruimte gegeven. De classis van de GKv gaf in september groen licht. De samenwerking houdt in dat de kerken elkaars leden zullen toelaten tot het heilig avondmaal, dat predikanten in beide gemeenten 
kunnen voorgaan en dat er gezamenlijke kerkdiensten worden belegd. In 2015 vindt de eerst gezamenlijke kerkdienst plaats.

Op de classis Hattem zie ds. J.R. Visser (Dronten)

dat het dan wel een historische gebeurtenis genoemd wordt, maar dat nu voor het eerst de vrouwelijke ambtsdragers in de NGK geen belemmering meer blijken te zijn bij samengaan van GKv en NGK en dat is te betreuren.

en ds. Z.J.C. van Harten (Wezep)

meent dat de discussie van de GS hier niet overgedaan kan worden, maar onderschrijft het probleem.

En zo zien we hoe snel en vast-en-bondig de tegenstrijdige besluiten van de GS over de vrouw-in-het-ambt binnen NGK en de vrouw-in-het-ambt binnen de GKv al zijn aanvaard. In de praktijk is de vrouw in het ambt al principieel geaccepteerd binnen de GKv terwijl officieel het besluit hierover op de GS in 2014 is uitgesteld. Maar doordat de GKv-synode in 2014 al heeft besloten dat deze kwestie geen fundamenteel verschil meer mag heten, krijgt het formele besluit om de vrouw nog niet toe te laten in de bijzondere ambten wel een zeer kerkpolitieke lading.

Bron: 07-10-2014 refdag.nl - Vrouw in ambt geen obstakel voor samenwerking gkv en Ngk Nunspeet

en Kort verslag van de classis Hattem van 11 september 2014

Brief deputaatschap met verzoek te danken voor voortgaande groei kerkelijke eenheid met NGK en CGK
Eind september 2014 heeft Deputaatschap Kerkelijke Eenheid alle GKv kerkenraden gevraagd om op 2 november a.s. in een eredienst in uw gemeente voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. Ze schrijven

We mogen God danken voor de voortgaande groei in kerkelijke eenheid, zowel met Nederlands Gereformeerde Kerken als met Christelijke Gereformeerde Kerken.

Bron: 09-10-2014 gkv.nl - Voorbede voor Kerkelijke eenheid

 


 

Overigens wordt reeds lokaal samengewerkt of zijn er samensprekingen (m.b.t. GKv en NGK - en event. CGK) in:

 • Alkmaar - De middagdiensten worden samen met de federatieve gemeente CGK/NGK gehouden.
 • Amersfoort CGK /10 GKV-en Amersfoort en Leusden - kanselruil/gezamenlijke diensten
 • Amsterdam (CGK)/ NGK-en Amstelveen en Amsterdam-Centrum - kanselruil/samenwerking
 • Amsterdam Nieuw-West (CGK/NGK) en Amsterdam ZW (GKV) - kanselruil/samenwerking
 • Arnhem - gesprekken samenwerking
 • Barneveld-Voorthuizen - kanselruil
 • Deventer - samenwerking
 • Gorinchem - Kanselruil
 • Hattem C. en Noord /Hattem - samensprekingen
 • Heerde - samensprekingen
 • Hengelo - kanselruil/samenwerking
 • Kampen-Nrd. en Zd./Kampen - samensprekingen
 • Leerdam - samensprekingen
 • Leidsche Rijn - samensprekingen
 • Neede - kanselruil
 • Nijverdal - kanselruil
 • Rotterdam-Alexanderpolder (SGA) - gesprekken samenwerking
 • Wapenveld - samensprekingen
 • Wezep - kanselruil
 • Zaandam (Zaanse geref kerk) - samenwerking
 • Zeewolde - samensprekingen
 • Zoetermeer - kanselruil/samenwerking
 • Zwolle – 2 NGK-en / 5 GKV-en (+1 CGK) - kanselruil

Bron: gereformeerdappel.nl - Lokale samenwerking

Laatst aangepast op woensdag 17 juni 2015 22:42  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]