Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Commissie buitenlandse kerken URCNA (Noord Amerika) stelt Synode URCNA voor om te letten op M/V besluit synode GKv

Commissie buitenlandse kerken URCNA (Noord Amerika) stelt Synode URCNA voor om te letten op M/V besluit synode GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Voorlopige agenda synode 2014 (samenvatting) van de URCNA (United Reformed Churches in North America) pag. 24 The Outlook Mei/Juni 2014:

5. Committee for Ecumenical Contact with Churches Abroad (CECCA) (211-254)

2. that the URCNA remain in Ecumenical Contact (phase 1) with the Reformed Churches in the Netherlands (GKv)

Comment: The GKv Synod was scheduled to consider a proposal to welcome women in office at their Synod (dates unclear) and their reaction to this report may present new difficulties for our churches in deciding to remain in phase one with them.

Vrij vertaald:

De Commissie Buitenlandse Kerken stelt Synode URCNA (Gereformeerde Kerken Noord Amerika) voor om contact te blijven onderhouden met de GKv, maar daarbij rekening te houden met de reactie van de GKv-synode op het deputatenvoorstel om vrouwen toe te laten tot alle kerkelijke ambten.

De vergaderingen van de  synode van de URCNA zijn gehouden van 3 t/m 5 juni 2014 te Visalia, California.

Overigens heeft de GKv synode onlangs unaniem besloten om het aanbod van zusterkerkrelatie met de URCNA in te trekken. Wel wil zij contact blijven onderhouden met de URCNA.

Zie ook de brief van de URCNA aan de GKv-synode d.d. 15 januari 2014 en de reactie daarop van GKv-BBK d.d. 30 januari 2014.

JT


 

Uit de voorlopige agenda synode URCNA 2014 (pdf) citeren we:

B. The Reformed Churches in the Netherlands (GKv)

The developments in the Reformed Churches in the Netherlands (GKv) continue to be a cause of concern for CECCA. In our evaluation of these concerns, CECCA focuses on primary sources as much as possible. Formal parallels with the Christian Reformed Churches in North America (CRCNA) are a reason for us to be careful that we do not judge the GKv prematurely as being the same as the CRCNA. To that end, CECCA has committed itself to carry on its own correspondence with the BBK (the CECCA of the GKv) and to evaluate the issues independent of that done by other federations that are expressing concerns about the direction of the GKv.

To help us in coming to a fair appraisal of the developments in the GKv, CECCA had its latest face-to-face meeting in Hamilton, Ontario so that it could also attend a conference sponsored by the Canadian Reformed Theological Seminary that took place on January 17 and 18, 2014, featuring speakers from the Theological University of the Reformed Churches in Kampen, the Netherlands, and from the Canadian Reformed Theological Seminary. The theme of the conference was: Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today. Featured speakers from the Theological University of Reformed Churches (Kampen, NL) were Dr. J.M. Burger - A Soteriological Perspective on our Understanding, Dr. A.L.Th. de Bruijne - Christian Ethics and God's use of the Bible, Dr. B. Kamphuis - The Hermeneutics of Dogma, Dr. G. Kwakkel - The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis, Dr. K. van Bekkum - Some Remarks on the Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative. A summary of most of these speeches as well as the summary of respondents can be found at http://www.godgeneratedlife.com/downloads/hamilton_conference.pdf

At this present time, Synod Ede of the GKv is meeting. Synods of the GKv tend to meet only in plenary sessions on weekends and thus can last anywhere from six to nine months. The Deputies for Men/Women in the Church presented this synod with a report that recommends opening all the offices in the church to women. The English translation of this report can be found at
http://www.godgeneratedlife.com/downloads/2014male_female_report.pdf. Since CECCA did not receive an invitation to send a fraternal delegate to this synod, it decided to send a letter to Synod Ede (See: Appendix 1). The reason we did not receive an invitation to send a fraternal delegate is because they no longer view us as a church with real potential for a sister church relationship (See: Appendix 2).

CECCA proposes that the URCNA remain in Ecclesiastical Contact (phase one) with the GKv at this time.

Laatst aangepast op dinsdag 17 juni 2014 14:10  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]