Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Reflectie dr. W. Bredenhof (CanRC) over besluit GKv 2014 over de-vrouw-in-het-ambt

Reflectie dr. W. Bredenhof (CanRC) over besluit GKv 2014 over de-vrouw-in-het-ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 25 juni 2014 publiceerde dr. Wes Bredenhof op zijn weblog het volgende artikel (vrij vertaald door mij - JT):

Reflectie op GKv 2014 besluit over de vrouw in het ambt

Een paar weken geleden heb ik de tekst van het besluit van de Synode Ede 2014 van de Gereformeerde Kerken in Nederland ten aanzien van de-vrouw-in-het-ambt gepubliceerd. Ik ben er mee bezig geweest en me afgevraagd of dit inderdaad een goed besluit is voor onze zusterkerken. Enerzijds verwerpt het synode-besluit de conclusie van het deputaatschap dat ervoor pleitte dat het hebben van vrouwen in het bijzonder ambt past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld. Maar anderzijds heeft de synode besloten om twee nieuwe deputaatschappen te benoemen om verder te studeren over aan dit onderwerp gerelateerde vragen. Het geeft de indruk dat de zaak niet voor eens en altijd is afgewikkeld. Deze aanpak lijkt te zeggen dat het alleen niet het juiste moment is voor vrouwelijke ambtsdragers. Dus in plaats van een eenduidig ​​'nee' tegen de vrouw-in-het-ambt, kan de Synode Ede worden opgevat als zeggen ze 'nu nog even niet.'

Wat verder deze interpretatie ondersteunt is een later genomen besluit over de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze kerken hebben vrouwen in het ambt. Ondanks dat, hebben de Gereformeerde Kerken in Nederland zich al enige tijd beziggehouden met oecumenische gesprekken met de NGK. Op vrijdag 13 juni heeft de Synode Ede gesproken over de relatie met de NGK en of ze moesten voortgaan met het nastreven van nauwere banden. Er werd daarbij ook gesproken over het probleem van de vrouw in het ambt. Synode Ede besloot om hechtere banden na te streven, en ook dat de praktijk van het openen van alle ambten aan vrouwen geen belemmering is voor eenwording met de NGK. Dus zelfs in de meest welwillende lezing van het GKv besluit over de vrouw in het ambt, neemt dit besluit met de ene hand terug wat is gegeven met de andere. Er is een extreme tegenstrijdigheid tussen deze twee beslissingen.

Hoe nu verder? Wat betekent dit voor de Canadese Gereformeerde Kerken en andere betrokken zusterkerken? In mijn ogen doet het niets om onze serieuze twijfels over de richting van de GKv te verlichten. Als ik hoor hoe prominente senior dominees van de GKv argumenteren voor de vrouw in het ambt op deze synode, wordt ik heel pessimistisch over de korte termijn (5-10 jaar) toekomst van de betrekkingen tussen onze kerken. Bovendien, nu we weten dat deze opvatting leeft aan de Theologische Universiteit in Kampen, kan het alleen maar een kwestie van tijd zijn voordat het een mening van de meerderheid wordt. De geschiedenis leert dat zodra een school van de kerken gaat schipperen, de dagen van kerkverbandelijke orthodoxie bijna onvermijdelijk zijn geteld. Bovendien gaat het niet alleen over vrouwen in alle ambten. Onze andere zorgen over de hermeneutiek in de GKv zijn zeker nog niet weggenomen. Ik weet dat er nog steeds veel trouwe mensen in de GKv zijn die al onze zorgen delen en ze zullen onze gebedssteun nodig hebben. Moge God in zijn genade hen de kracht geven om door te gaan met hun strijd voor de goede zaak, totdat "the writing is on the wall".

De laatste niet vertaalde woorden verwijzen m.i. naar Daniel 5.

Bron:

25-06-2014 yinkahdinay.wordpress.com - dr. Wes Bredenhof - Reflection on the RCN 2014 Decision on Women in Office

Laatst aangepast op woensdag 02 juli 2014 17:11  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]