Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Over een moderne kerk, moderne vormen en het 'traditioneel zondagsheiligingsconcept'

Over een moderne kerk, moderne vormen en het 'traditioneel zondagsheiligingsconcept'

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

N. van Dijk haalt op eeninwaarheid.info ds. Willem de Graaf aan die schreef over het vaak gebruikt maar z.i. zinloos argument

“Namelijk het feit dat we in het jaar leven waarin we leven. Dit jaar kan het argument aldus klinken: Dat kun je toch niet serieus vinden? Het is 2014”.

en

“Bedenk dat dit argument ook gebruikt werd in 1960, 1124 en wellicht ook in 53 voor Christus. De kennelijke strekking van het argument is dat je anderen ervan wilt overtuigen dat wanneer je vandaag leeft, in de actualiteit, je ook de nieuwe ideeën of plannen moet omarmen. Zo niet, dan ben je iemand die in het verleden leeft, en niet in 2014 en niet meer gerechtigd iets te zeggen”.

N. van Dijk vervolgt:

Bovenstaand ‘actuele jaartalargument’ wordt ook in veel kerkelijke discussies toegepast, zo zou een kerk, die in de 21e eeuw nog missionair wil zijn, er verstandig aan doen zich niet langer vast te bijten in het traditionele zondagsheiligingsconcept.
En we zien dan ook steeds meer veranderingen als het gaat om de invulling van de zondag en over hoe anno 2014 een kerkdienst er uit zou kunnen zien.

en besluit met

En ook als het dan gaat over de zondag zouden we liever niet willen spreken van een ‘traditioneel zondagsheiligingsconcept’. We kunnen ook van de Catechismus veel leren als het over de zondag en de samenkomsten gaat (zie bv. zondag 31 en 38 HC).
De Here gaf de zondag als een dag van rust en toewijding aan Hem. Zo kunnen we op adem komen en groeien in geloof. De Here heeft deze dag ook bedoeld (nieuwtestamentisch) als startpunt voor de rest van de week. De zondagse preken zijn een middel om geloof te doen ontstaan en te versterken. De prediking is de krachtstroom die het hele leven doortrekt. Op de vraag van zondag 25 van de HC waar het geloof vandaan komt kunnen we lezen in vr/antw 65 dat het geloof komt van de Heilige Geest. En deze Geest werkt het geloof door de verkondiging van het Woord. Daarom is het zo belangrijk dat de verkondiging van het Woord zoveel aandacht moet houden en niet vervangen moet worden door allerlei ‘eigentijdse’ varianten. De Here gebruikt de gewone wekelijkse preken om geloof te werken, en alleen door geloof is er behoud. Op de zondag, dag van rust, wordt het Woord verkondigd, en zo werkt de Geest geloof waardoor we alle dagen mogen leven, een eeuwig leven lang.

Precies, het 'actuele jaartalargument' redeneert vanuit een bepaald tijdstip als gegeven en probeert continu de bijbel actueel te maken voor de in dat tijdstip ervaren werkelijkheden. De kerkdiensten, de preken, de zondagsheiliging moeten daarbij zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de huidige tijd.
Gereformeerden redeneren juist omgekeerd: zij gaan er van uit dat Gods Woord relevant is voor alle tijden en laten het licht van Gods Woord juist schijnen in de duisternis van alle tijdstippen. Zij willen God dienen zoals God dat wil en redeneren vanuit Gods Woord. Kerkdiensten, preken, etc. moeten daarbij zoveel mogelijk aansluiting vinden bij Gods Woord.

Gereformeerden zijn er van overtuigd dat de werkelijkheid alleen kan worden gekend, beoordeeld en ervaren vanuit Gods Woord. Dat biedt toekomstperspectief!

Bron: eeninwaarheid.info 28-06-2014 N. van Dijk - 2014 en de Heidelbergse Catechismus

Zie ook:

bderoos.wordpress.com 27-06-2014 - B. de Roos - In uw mond en in uw hart

Laatst aangepast op zaterdag 07 mei 2016 16:35  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]