Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Binding Belijdenis T.L. Bruinius over de belangrijkheid van de (binding aan de) belijdenis

T.L. Bruinius over de belangrijkheid van de (binding aan de) belijdenis

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In het gereformeerd kerkblad De Bazuin schreef T.L. Bruinius (DGK) over de belangrijkheid van de (binding aan de) belijdenis:

Hoe belangrijk is de belijdenis? Hoe belangrijk zijn de drie formulieren van eenheid? Hoe belangrijk is de binding aan die formulieren?
Het zijn actuele vragen. Vragen die in de geschiedenis van de kerk meerdere keren aan de orde waren. Vragen die ook vandaag weer aan de orde zijn.
En het antwoord op die vragen is voor de Kerk van levensbelang.

Belijden
Wat is belijden nu precies?

Belijden kan zijn bekennen. Bekennen van schuld. Schuld tegenover de HERE. Erkenning van concrete zonde.
Belijden kan ook gebruikt worden in de zin van loven. Loven, dat is de HERE groot maken. Erkennen dat Hij God is en Hij alleen. Dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat alleen bij Hem ons leven is.
Beide betekenissen vinden we in de Bijbel terug op tal van plaatsen (o.a. Leviticus 5, Leviticus 16, Numeri 5, Psalm 32, 1 Johannes 1; en 1 Koningen 8, 2 Kronieken 6, Matteüs 10, Filippenzen 2, e.a.).
Maar belijden heeft nog een derde belangrijke betekenis. Dat is naspreken. Hetzelfde zeggen. In Romeinen 10:9 en 10, en op veel andere plaatsen in het Nieuwe Testament, wordt in de grondtekst een woord gebruikt dat juist die betekenis heeft. Hetzelfde zeggen. Naspreken. Hetzelfde zeggen wat de Here in zijn Woord gesproken heeft.

(...)

Om uitvluchten te voorkomen
We herhalen de vragen aan het begin nog eens.
Hoe belangrijk is de belijdenis? Hoe belangrijk zijn de drie formulieren van eenheid? Hoe belangrijk is de binding aan die formulieren?
Het belang ligt in die mooie woorden uit 1619: om uitvluchten te voorkomen. Om elk afdwalen van Gods Woord te voorkomen. Gereformeerde kerken houden daarom de binding aan de belijdenis in stand. Als die binding losgelaten wordt, de geschiedenis leert het ons keer op keer, dan raakt de kerk de Bijbelse leer kwijt. Dan verliest ze het recht op de naam kerk. Want de Kerk van Christus blijft uitvluchten voorkomen en houdt gehoorzaam en trouw alleen de ruimte die God zelf geeft in Zijn Woord.

Bron: gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - 11-06-2014 - T.L. Bruinius - Om uitvluchten te voorkomen

 


 

De redactie van een in waarheid

woonden een lezing bij van br. T.L. Bruinius die hij op 29 januari 2015 gehouden heeft in Grootegast. De lezing gaat over de binding  aan de belijdenis en geeft een taxatie van de situatie in de gereformeerde kerken vrijgemaakt.
Het leek ons goed om de inhoud van de toespraak een bredere verspreiding te geven. Wij geven er een samenvatting van.

Citaat slot van deze samenvatting:

Voorgangers in de GKv menen dat de Schrift níet duidelijk, niet adequaat is. Dat wil zeggen niet voldoende, niet passend, niet toepasbaar, niet helemaal geschikt voor zijn doel. Gods wil is níet duidelijk. En dat komt doordat veel in de Bijbel in metaforen, in beelden, tot ons komt. En die metaforen zijn niet zo maar te duiden. Er is dus meer nodig: interpretatie en uitleg waardoor de tekst passend en aanvaardbaar gemaakt wordt voor ònze context. Zodat er iets heel anders kan blijken te staan dan we altijd dachten.
Maar dat is regelrecht in strijd met art. 2, art. 5 en art. 7 van de NGB.

De positie van de belijdenisgeschriften in de GKv is dus een andere geworden. Er is ruimte om er anders mee om te gaan, ruimte voor afwijkende leer in strijd met de belijdenis en met de Schrift zelf. Maar als de Kerk zijn fundament loslaat dan houdt die kerk op Kerk van Christus te zijn.

We zien het verval in de GKv met diep leedwezen, zorg en verdriet. Graag willen we helpen de weg te vinden om uit de verontrusting te komen. Die weg is: breken met de ongerechtigheid. Dat is de roeping van de HERE. Voor het te laat is.
Het volgen van die roeping doet rust vinden. Dat betekent niet dat er nooit meer strijd zal zijn. Maar het brengt wel de rust van Matteüs 11:28:

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.` De rust van het opnieuw leven in gehoorzaamheid aan het Woord van onze God.

.

Laatst aangepast op vrijdag 20 februari 2015 20:50  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]