Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Eenheid DGK en GKN Reactie B. de Roos op vragen D.J. Bolt over situatie GKv

Reactie B. de Roos op vragen D.J. Bolt over situatie GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

D.J. Bolt: GS Ede 2014 was cruciale synode
D.J. Bolt (GKv, redacteur eeninwaarheid.info) heeft op eeninwaarheid.info zijn globale indruk weergegeven wat de GKv synodevergaderingen hen hebben gedaan1. Hij doet dat in een algemene terugblik en een vooruitblik op wat zij zich hebben voorgenomen te doen.
Hij schrijft dat ze vanuit een jarenlang groeiende verontrusting hebben geprobeerd om gedocumenteerd aan te tonen dat de GKv sterk van karakter veranderen, en dat niet in positieve zin.
Deze synode (Ede 2014) ervaarde hij als cruciaal. Dat hij dat van een eerdere synode ook al had gezegd benoemt hij nu als te voorbarig. Maar:

Deze synode is wél cruciaal geweest en bezegelde naar ons gevoelen definitief een koers die al jaren geleden is ingezet.

Wat gaat eeninwaarheid.info nu doen met de resultaten van deze synode?

We hopen de komende tijd de besluiten van deze synode grondig te evalueren. En dan vervolgens daar ook concrete conclusies aan te verbinden.

En kunnen we dan ook beslissende en concrete antwoorden verwachten? Bolt bevestigt dit positief:

Wij kunnen beslissende en concrete antwoorden niet langer ontwijken.

Op welke vragen kunnen we dan beslissende en concrete antwoorden verwachten?

 • Is de Schrift nog veilig in de GKv?
 • Bouwt het kerkverband op of breekt het af?
 • Is het nog verantwoord in deze kerkgemeenschap te blijven?
 • Zo niet, welke weg moet dan worden gegaan?

B. de Roos (DGK) reageert2 op de door D.J. Bolt gestelde vragen. Hij vindt de vragen van Bolt nogal onpersoonlijk omdat het juist gaat over mensen: Gods Woord spreekt mensen aan: rechtstreeks en zonder omwegen. Hieronder volgt zijn reactie per vraag.

 • Is de Schrift nog veilig in de GKv?
  De Roos vindt dit een merkwaardige vraagstelling omdat de Here Zelf Zijn Woord veilig stelt. Volgens hem was (o.a.) een betere vraag geweest: wordt heel Gods Woord aan de gemeente verkondigd?
 • Bouwt het kerkverband op of breekt het af?
  De Roos schrijft dat ware gelovigen dat doen als zij de eenheid des geloofs zoeken en dat die eenheid recht tegenover individueel geloof staat. Bovendien: opbouwen doen ware gelovigen als zij zich aan de waarheid houden.
 • Is het nog verantwoord in deze kerkgemeenschap te blijven?
  De Roos wijst op de eensgezindheid en eendrachtigheid van Rom 15 en stelt dat die eenheid er niet is binnen de GKv. En ook dat er ook geen uitzicht is op herstel van die eenheid. Volgens hem kun je elkaar niet aanvaarden als mensen en meningen blijvend mijlenver uit elkaar liggen.
 • Zo niet, welke weg moet dan worden gegaan?
  De Roos roept op tot aansluiting bij een Gerefomeerde kerk!

Bij laatstgenoemde oproep noteert hij dan ook:

De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) en De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) moeten zo spoedig mogelijk bij elkaar komen. Alle menselijke barrières moeten rap worden weggeruimd. Want het gaat om God en Zijn Woord!

Aanvulling B. de Roos over Romeinen 15
Op 7 juli schrijft B. de Roos op zijn weblog nog enkele woorden over het elkaar aanvaarden in Romeinen 15.3 Ik citeer:

(...)

Hoe men dat ook wenden of keren wil: we kunnen Romeinen 15 niet zomaar toepassen op iedereen die min of meer trouw de kerk bezoekt. We kunnen dat Schriftgedeelte niet achteloos en argeloos van toepassing verklaren op iedereen die zegt een christen te zijn[6].

Velen hebben de neiging om de scherpte daarvan wat weg te vijlen.

(...)

Maar laat duidelijk wezen dat het in Romeinen 15 niet om goed bedoelde oecumene gaat!

Het is een feest van geloofsvreugde als broeders en zusters elkaar in het geloof aanvaarden.
Maar Romeinen 15 leert ons dat we niet alle verschillen goed moeten praten.
Romeinen 15 leert ons op het juiste fundament te staan!

Een niet mis te verstane, terechte en verduidelijkende aanvulling.

Aanvulling B. de Roos: De werkelijkheid van Christus4
Op 15 juli noteerde B. de Roos in dit kader o.a. nog het volgende:

Welke weg moet worden gegaan?
Dat is een van de vragen die D.J. Bolt, een beeldbepalende scribent op de internetpagina Eeninwaarheid.info, aan het klerikale lezersvolk stelt[1].
Die vraag hoeft overigens ons niet te bevreemden. Immers, datzelfde vragen Gereformeerde mensen zich regelmatig af. Wij vragen: waar gaat dit naar toe? En voorts: waar eindigt dit?
De vraag waar het vooral om lijkt te gaan is: hoe zijn wij Gereformeerd in 2014?

(...)

Hierboven wees ik op een vraag van D.J. Bolt, een bekend lid van één der Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).
Welnu, in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vinden velen het maar ouderwets dat de vrouw geen dominee, ouderling of diaken mag worden.
Wij kunnen en moeten, zo suggereert men nadrukkelijk, een eindweegs meegaan in de cultuur van vandaag. Dan wordt de kerk frisser. En moderner[3].
Met andere woorden: eigen wijsheid is voor vele GKv-ers ook heel belangrijk. We moeten van die ouderwetsigheid af, zo spreekt men in de GKv. Dat is iets voor seniorenwoningen. En voor grijze koppen.
Echter, als ik mij niet vergis is dat een sfeer die – in zekere zin – nogal verschilt van de zesde Zondag van de Heidelbergse Catechismus. Want zegt u nu zelf: de Catechismus klinkt daar verre van nieuwerwets!

(...)

De heer Bolt vraagt: welke weg moet worden gegaan?
Het is, geloof ik, de vraag van iemand die best weet wat er moet gebeuren.
De werkelijkheid is van Christus. Als iemand dat weet, dan is het Bolt wel. En wij moeten er maar niet omheen draaien: iedereen die op een bepaald levensterrein een andere werkelijkheid om zich heen bouwt, is – op de keper beschouwd – goddeloos bezig. Want dat betreft vrijwel altijd een eigen werkelijkheid. Het betreft in elk geval een menselijke werkelijkheid.
Ja, ik weet het: afscheiden doet pijn. Weglopen bij mensen die je liefhebt, dat doe je niet gauw.
Maar het moet soms wel. Zeker als, op verschillende belangrijke punten, eigen wijsheid van al of niet erudiete mensen prevaleert boven de werkelijkheid van Christus.

Hoe zijn wij Gereformeerd in 2014?
Door alles te verwachten van de Middelaar. Die Middelaar moest en echt mens en echt God zijn.
Echt mens:
“Omdat Gods gerechtigheid eist, dat de menselijke natuur, die gezondigd heeft, ook voor de zonde betaalt, en omdat een mens die zelf zondaar is, niet voor anderen kan betalen”.
Echt God:
“Om uit kracht van zijn godheid de last van Gods toorn aan zijn menselijke natuur te kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en teruggeven”[5].
Dat is een eeuwenoud Evangelie.
Dat Evangelie is niet cultuurbepaald.
Niettemin is het, ook in 2014, nog volop geldig.

JT

1eeninwaarheid.info 28-06-2014 D.J. Bolt - GS Ede – Impressie 09

2bderoos.wordpress.com 04-07-2014 B. de Roos - Vier vragen van Bolt

3bderoos.wordpress.com 07-07-2014 B. de Roos - Geen oecumenisch woord

4bderoos.wordpress.com 15-07-2014 B. de Roos - De werkelijkheid van Christus

delegate

Laatst aangepast op dinsdag 12 augustus 2014 10:54  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]