Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Appel Gereformeerde Kerk Blijven Gereformeerde Kerk Blijven en Een in Waarheid: bezinning en resultaten na zomervakantie

Gereformeerde Kerk Blijven en Een in Waarheid: bezinning en resultaten na zomervakantie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Gereformeerde Kerk Blijven: wegens onvoldoende duidelijkheid synode Ede 2014: afronding bezinning na vakantie

Verklaring: aankondiging “Hoe verder na de GS Ede 2014?”
Gereformeerde Kerk Blijven heeft onlangs een verklaring gepubliceerd n.a.v. de besluiten van de GS Ede 2014 en het Appel dat door meer dan 1500 belijdende leden tot de synode was gericht.

Zij hebben aan de synode om duidelijkheid gevraagd in zaken die in de kerken verdeeldheid hebben gebracht.

(...)

Is die duidelijkheid verkregen? Wij hebben ons als verantwoordelijken voor de website www.gereformeerdekerkblijven.nl intussen in een eerste onderling gesprek daarop bezonnen. Helaas zijn wij diep teleurgesteld over verschillende beslissingen die de synode genomen heeft.

(...)

We zijn ons bewust dat wij aan de ondertekenaars van het Appel en ongetwijfeld aan veel andere meelevende leden binnen onze kerken het antwoord schuldig zijn op de vraag, of dit Appel ook maar enige invloed heeft gehad op de besluitvorming ter generale synode van Ede. Zo nee, wat betekent dit dan voor ons werk op de website en binnen de kerken?
Wij hopen onze bezinning op de betekenis van de synode van Ede na de vakantieperiode voort te zetten en af te ronden. Daarna zullen wij op deze site uitvoeriger terugkomen op de vraag: “Hoe verder na de GS Ede 2014?”

Bron: gereformeerdekerkblijven.nl 05-07-2014 - Kerkelijk leven - VERKLARING

Klik hier voor alle artikelen in de rubriek Appel Gereformeerde Kerk Blijven

Ook eeninwaarheid.info komt na zomervakantie met bevindingen en resultaten

Overigens is Gereformeerde Kerk Blijven niet de enige die zich bezig gaat houden met evaluatie en antwoorden.

Ook Een in waarheid (eeninwaarheid.info) zal na de zomervakantie de lezers nader informeren over bevindingen en resultaten. In een artikel GS Ede – Impressie 09 op eeninwaarheid.info d.d. 28 juni jl. schrijft D.J. Bolt:

De komende tijd willen we bij het licht van de Schrift en bij wat we als gereformeerden belijden, aan deze evaluatie en antwoorden werken. En onszelf beproeven op motieven en intenties. In ootmoed en gebed proberen te na te gaan wat de Here vraagt van ons. En dan ook in gehoorzaamheid Christus te volgen waar Hij ook heenleidt.
Daarbij zijn serieuze en opbouwende bijdragen en overwegingen van onze lezerskring en daarbuiten die ons kunnen helpen verder te komen, zeer welkom. Het eenvoudigst is deze ons via het emailadres van de site toe te sturen.

In de loop van september zullen we u DV nader informeren over de bevindingen en resultaten.

Bron: eeninwaarheid.info 28-06-2014 - D.J. Bolt - GS Ede – Impressie 09

AANVULLING 13-12-2014 In de nieuwsbrief d.d. 13-12-2014 schrijft de redactie:

Het is nog niet gelukt om onze analyse van ons kerkelijke leven en onze positie daarin af te ronden en een persoonlijke beslissing te nemen over de kerkelijke toekomst. Ook daar hopen we de komende maand verder aan te werken.

Klik hier voor Diverse blogs over GS Ede 2014

Laatst aangepast op zaterdag 13 december 2014 16:27  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]