Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Canadese classis: wijzig art. 14 NGB over de schepping van de mens

Canadese classis: wijzig art. 14 NGB over de schepping van de mens

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Binnen de Canadese gereformeerde kerken (CanRC) is op een onlangs gehouden classis een (positief !) voorstel gedaan om artkel 14 van de NGB, over de schepping van de mens, te wijzigen (om dit expliciet te maken als reactie op theïstische evolutieleringen). Dit voorstel is overgenomen en wordt voorgelegd aan de Regionale Synode.
Hieronder wordt aandacht besteed aan de daaropvolgende verhitte publieke discussie van voor- en tegenstanders. Tenslotte stippen we aan hoe actueel dit onderwerp is voor de Nederlandse situatie.
We beginnen met een vrije vertaling uit het persverslag van de classis Ontario-West d.d. 11 maart 2015:

Op de classis werd vervolgens een voorstel besproken van de kerk van Hamilton-Providence, dat een wijziging inhield van artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze toevoeging maakt expliciet dat Adam en Eva werden geschapen als de biologische ouders van de hele mensheid, en dat er geen zogenaamde pre-adamieten of mensachtigen zijn geweest. Providence's voorstel stelt dat deze verandering noodzakelijk is om de hedendaagse opvattingen die proberen om Genesis 1-2 te harmoniseren met de theorieën van theïstische evolutie tegen te gaan. Na enige discussie werd besloten om het voorstel over te nemen en het voor te leggen aan de Regionale Synode Oost.

De Regionale Synode Oost wordt voorgesteld om de volgende tekst vast te stellen voor NGB artikel 14 om onze confessionele en bijbelse standpunt over de menselijke oorsprong (nieuwe tekst onderstreept) te verduidelijken:

Wij geloven dat God de mens heeft geschapen door het formeren van Adam uit stof (Gen. 2: 7) en Eva uit Adam's zijde (Gen.2: 21-22). Ze zijn geschapen als de eerste twee mensen en de biologische voorouders van alle andere mensen. Er waren geen pre-Adamieten: mensen noch mensachtigen. God maakte en formeerde Adam naar zijn eigen beeld ... [de rest van de tekst blijft zoals momenteel aanvaard.]

Nadat de Regionale Synode Oost dit voorstel heeft overgenomen, kan het worden voorgelegd aan de Canadese Synode die in 2016 bijeenkomt.  De indieners van het voorstel zijn van mening dat het een kleine verandering is van de belijdenis. Maar als de Canadese Synode van mening is dat het een grote verandering is, moet dit worden afgestemd met de internationale zusterkerken. In dat geval zou de Canadese Synode in 2016 een voorlopige goedkeuring kunnen geven, het voorstel afstemmen met de zusterkerken en op de Synode in 2019 de feedback van de zusterkerken meenemen in een definitief besluit.

Heel goed nieuws! Ik ben benieuwd naar het vervolg. Uit de gronden blijkt dat men hiermee de leer van het Theïstisch evolutionisme, of evolutionair creationisme wil bestrijden. Dit is de leer die de Scheppingsleer vanuit Gods Woord verenigt met een deel van, of de gehele wetenschappelijke theorie van de evolutie. Er zijn enkele leden van de Canadian Reformed Churches die dit publiek leren en propageren. Dat theïstische evolutie wordt getolereerd in de Canadese gereformeerde kerken blijkt uit het feit dat er tot op heden geen publieke sancties zijn geweest tegen de personen die deze leer uitdragen. Met name worden genoemd:

 • dr. Arnold Sikkema, voormalig ouderling. Hij is ook redacteur en oprichter van de weblog Reformed Academic waarop de theïstische evolutieleer wordt gepropageerd.
 • Dr. Jitse Van der Meer (voormalig ouderling). Ook hij is redacteur en oprichter van de Reformed Academic blog. Hij is ook een teamlid van het ForumC Biologos project.

Rev. Wes Bredenhof is pastor van de Providence Canadian Reformed Church die het voorstel initieerde. Bredenhof heeft onlangs een beroep aangenomen naar de Free Reformed Church of Australia - Launceston, Tasmania.

Bronnen:

Press Release Classis Ontario-West of the Canadian Reformed Churches held in Kerwood, Ontario on March 11, 2015.

Proposal Regarding Belgic Confession Article 14.

yinkahdinay.wordpress.com dr.rev. Wes Bredenhof (CanRC) 12-03-2015 Some Good News for a Change.


Overige links n.a.v. bovenstaand artikel:

13-07-2015 creationwithoutcompromise.com - Wes Bredenhof - Can We Change the Belgic Confession?

creationwithoutcompromise.com - Belgic Confession Article 14 Proposal Materials

04-07-2015 gerritveldman.nl - Gerrit Veldman - Schepping en evolutie – kan dat samengaan?

Daarom houd ik me aan wat de bijbel leert: God heeft de aarde uit niets geschapen. God heeft de mens uit stof geschapen, zonder evolutionaire voorouders. Toen Adam geschapen werd, was hij een volwassen man. Als je hem zag, zou je niet denken dat hij nog maar enkele ogenblikken oud was. Waarschijnlijk is het met de aarde net zo. Je zou misschien niet denken dat hij nog maar zesduizend jaar oud is. Maar waarom zou het zo niet kunnen zijn?

Ben ik naïef? Bij God is alles mogelijk. Zijn werk onderwerpen aan wat de moderne wetenschap wel of niet mogelijk acht, dat is pas naïef!

22-06-2015 creationwithoutcompromise.com - Response to Dr. J. Visscher (over bezwaren tegen het wijzigingsvoorstel art. 14 NGB)

Ondertussen zijn er ook gereformeerden die bezwaren hebben tegen het wijzigingsvoorstel van art. 14 NGB. Bijvoorbeeld Dr. James Visscher (Associate Pastor of the Langley Canadian Reformed Church) heeft zijn bezwaren geuit in Clarion, The Canadian Reformed Magazine, d.d. 5 juni 2015. Dr. Wes Bredenhof beantwoordt 22 juni 2015 deze bezwaren in dit artikel.
(PS: In de huidige Clarion staat ook (tijdelijk) een artikel van Klaas Stam: Keller on Creation: The Relationship Between Genesis 1 and Genesis 2.)

bylogos.blogspot.nl John Byl, PhD (astronomy), prof.em.

 1. 12-03-2015 Canadian Reformed Classis Rejects Human Evolution NB: met een reactie van dr. Arnold Sikkema en een weerwoord van prof. em. John Byl.
 2. 18-03-2015 The Myth of the Merely Hypothetical Een reactie op Rev. Bill DeJong (artikel 17-03-2015) met aan het eind een oproep aan dr. Van der Meer, ds. DeJong en dr. Sikkema om nu eens open en duidelijk te verklaren welke overtuiging zij aanhangen .

13-03-2015 refdag.nl Canadese kerk overweegt verduidelijken Scheppingsorde

episcopos.blogspot.nl Rev. Bill DeJong - een afgevaardigde naar dezelfde classis die fel tegenstander is van dit voorstel

 1. 14-03-2015 Amendments to the Belgic Confession?
 2. 17-03-2015 Amendments to the Belgic Confession? (2).

14-03-2015 dropbox.com dr. Arnold Sikkema - I am Not a Theistic Evolutionist: A Response to False Allegations. Een verweer tegen - volgens Sikkema: - valse beschuldigingen.

26-03-2015 keepablaze.wordpress.com rev. Rob Schouten - It’s all in the definition … Een reactie op het verweer van dr. Arnold Sikkema.

24-03-2015 keepablaze.wordpress.com rev. Rob Schouten - The other side of the ninth commandment - zorgvuldig omgaan met de ander EN verplichting tot duidelijk spreken

16-03-2015 worldviewresourcesinternational.com dr. Nelson D. Kloosterman - Making a Dirty Splash in a Little Puddle: An Attempt to Amend BC 14 (1) - een tegenstander van wijziging art. 14 NGB

Who is Arnold E. Sikkema, Ph.D.?

Who is dr. Jitse van der Meer?

Who is dr. Nelson D. Kloosterman?


Er spelen twee kwesties in de discussies of argumenten voor en tegen op internet.

 1. Dr. Arnold Sikkema bestrijdt de - volgens hem - valse beschuldigingen aan zijn adres. Men bevraagt nu Arnold Sikkema over wat nu zijn werkelijke overtuiging is.
 2. Er zijn er die het om uiteenlopende redenen niet goed vinden dat art. 14 NGB wordt aangevuld met zinnen die duidelijk specificeren hoe Adam en Eva zijn geschapen.

Kern van de discussie op internet met Arnold Sikkema over zijn overtuiging:

John Byl vraagt Arnold Sikkema, Jitse van der Meer en ds. Bill DeJong om de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Is Adam rechtstreeks gemaakt uit levenloos stof en Eva uit zijn zij overeenkomstig Gen. 2?
 2. Had Adam enig dierlijk voorgeslacht?
 3. Stammen alle andere mensen, van vroeger en nu, af van Adam en Eva?
 4. Waren er mensachtige (d.w.z. biologisch vergelijkbare) wezens vóór Adam? Die gelijktijdig met Adam leefden?
 5. Omdat de evolutionaire theorie stelt dat mensen evolueerden uit dierlijke voorouders, en dat er nooit een kleinere menselijke bevolking was dan een paar duizend mensen, en omdat dit duidelijk de Schrift tegenspreekt, falsificeert dit niet de evolutietheorie?

Ken Wieske vraagt Arnold Sikkema de volgende omschrijving te bevestigen:

 • Je zegt: "Ik heb altijd de bijzondere en directe schepping van Adam door God bevestigd." Ik denk dat voor de meeste mensen die dit lezen je zou lijken te bevestigen dat Adam niet geboren is uit "Pre-Adamieten". Met andere woorden dat hij niet afkomstig was uit de schoot van een ander levend wezen, hetzij mens of "pre-mens".
  Zou dit nauwkeurig beschrijven wat je bevestigt?

Arnold Sikkema beantwoordde de vraag van Ken Wieske als volgt (18-03-2015):

 • Ken, I find your question a very strange question, and to answer it properly would require all kinds of nuance which would likely be lost on most readers, except I could perhaps simply refer to Genesis 1:26-27 and 2:7 as my understanding of the creation of man which seem to not give all kinds of detail that people seem to wish it had. (See Bill's first blog post on nuance, and also his second on related matters.) I also don't have time to answer this question because of many other pressing concerns, most notably this stack of midterms which I owe my students. Furthermore I don't have expertise in biological anthropology or in Biblical hermeneutics, both of which appear to me to be relevant. (OK, there, I have given some nuance for you after all.) But maybe I can direct you to this answer http://goo.gl/ieX5py even if it doesn't satisfy you. I do not plan to engage this thread further for the reasons stated above.

Ken Wieske reageert hierop d.d. 18-03-2015 (verwijzende naar een artikel en uitgebreide discussie op Reformed Academic 21-04-2009 Made from the dust of the ground):

 • Arnold, thank you for your response. I understand that you don't have time to interact further on this thread. I know how much time marking takes!

  The question is not strange when considered in the context of the discussion. The Church confesses in th
  e Belgic Confession, what the Scripture teaches, namely that God created man of dust from the ground. Reformed Academic appears in its publications to suggest that this confession of Scripture's teaching can be understood in such a way that Adam was not created by God from dust from the ground, but rather that he is in some sense a product of evolution. In fact, at least one of RA's contributors has specifically stated that in his view at least Genesis 2:7 does not exclude the possibility that humans and chimpanzees have a common ancestor. (http://bit.ly/1MNwiDV)

  While I am thankful to hear affirmations such as "Adam was created by God from dust from the ground", and "the special and direct creation of Adam by God", I wonder how they square with what RA is promoting. An evolutionary creationist might make these affirmations, understanding them in this way: "Adam came from humble origins", and "Adam, born from a pre-Adamite, became a human when God, by a special and direct act of creation, gave him a human soul".

  It appears to me that Reformed Academic contributors, in view of their publications, would have this kind of understanding of these affirmations.

  If that is the case, this needs to be made known publicly. It is important for this discussion to be carried out with openness, honesty and transparency. When most Canadian Reformed believers read "Adam was created by God from dust from the ground" and "Adam was created by a special and direct act of God", they would not consider theistic evolution, evolutionary creationism, pre-Adamites or hominids or any other kind of evolutionary forebears, much less than common ancestry of humans and chimpanzees to be something that could honestly be held together with these affirmations.

Bill DeJong reageert hierop d.d. 20-03-2015:

 • Ken, I think your post is helpful because it raises a very important issue--namely, hermeneutics. In fact I sometimes wonder whether this debate is less about science and more about biblical interpretation.

Waarop Ken Wieske schrijft:

 • Bill, I agree. The issue is hermeneutics. The Church and her members need not fear science; rather, we can and should embrace science and delight in it. The problem is when we create a new hermeneutic to allow us to understand Scripture through the lens of current scientific theories.

Een tussenconclusie is dus dat deze discussie eigenlijk draait om de hermeneutiek, niet zozeer om de wetenschap op zich (daar staan we positief tegenover)! Maar het gaat verkeerd als we de bijbel proberen te begrijpen met een bril op met glazen van de huidige wetenschappelijke theorieën.
Mijn aanvulling: gereformeerde hermeneutiek is als je bij het lezen en toepassen van de Bijbel de brillenglazen gebruikt die door Gods Woord zelf zijn 'ingesloten' (i.p.v. 'bijgesloten'). Het gaat mis als we onze huidige kennis en ervaringen of de ontwikkeling in de tijden daarvan naast of zelfs boven Gods Woord en Geest stellen. Dat zien we heel concreet ook bij discussies over de kerk, over de vrouw in het ambt, over homoseksualiteit en over allerlei andere ethische kwesties.


Van Biologos in Amerika naar ForumC in Nederland
Door het noemen van het ForumC Biologos project komen deze onschriftuurlijke leringen wel heel dichtbij. Want ForumC heeft in 2013 van deze Amerikaanse organisatie BioLogos 70.000 euro ontvangen om de discussies over schepping en evolutie te stimuleren. ForumC organiseert congressen, ontwikkelt materiaal voor predikanten, voorgangers en kerken en publiceert artikelen. Met deze activiteiten stimuleert ForumC christenen om op een vruchtbare wijze te discussiëren over het ontstaan van de aarde en het leven.

Een verklaring tegen artikel 14 NGB in?
Een verklaring van gezamenlijk geloof in God als Schepper van ForumC uit 2009 zegt:

(5) Wij allen geloven zonder voorbehoud dat God alles heeft geschapen. Hoewel wij constateren dat wij als christenen van mening verschillen over hóe Hij dat heeft gedaan, weten wij ons verbonden in ons gezamenlijk geloof in de Schepper en erkennen wij dat deze meningsverschillen geen barrière hoeven te vormen om elkaar te accepteren als broeders en zusters in Christus.

Deze verklaring is opgesteld (op persoonlijke titel) o.a. door: Barend Kamphuis (GKv), en (ook weer op persoonlijke titel) ondertekend door o.a. Ad de Bruijne (GKv), Roel Kuiper (GKv) en Bert Loonstra (CGK).

ForumC richt zich op gereformeerde scholen
ForumC wil initiatieven ondersteunen die gericht zijn op geloof, wetenschap en samenleving en zo kan zijn missie ook bij middelbare scholen gestalte krijgen. Het gaat hier onder meer om het Driestar College in Gouda, Driestar Educatief in Gouda, de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad in Rotterdam, het Gomarus College in Groningen, het Greijdanus College in Zwolle, de Guido de Brès Scholengemeenschap in Amersfoort, de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen.

Bron: werkenaaneenheid.nl 01-04-2013 ForumC over Evolutie en schepping & kritisch beoordeeld

JT


Klik hier voor alle artikelen over Schepping of evolutie.

Zie ook:

nd.nl 20-03-2015 Daniël Gillissen - Discussie schepping en evolutie in Gereformeerde Bond op scherp € 0,25

In 'De Waarheidsvriend' en periodiek van de Gereformeerde Bond in de PKN wordt een discussie gevoerd tussen de voorzitter ds. Arjen Mensink en over enkele weken prof. Gijsbert van den Brink. Prof. Van en Brink is door de Gereformeerde Bond benoemd tot bijzonder hoogleraar voor de theologie van het gereformeerd protestantisme aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Van den Brink kiest ervoor om inzichten van de evolutiewetenschap te verbinden aan het christelijke geloof in de schepping, het zogenaamde harmoniemodel.
Mensink noemt die weg 'onbegaanbaar' en 'ontoegankelijk'.

Mijn commentaar: Binnen de Gereformeerde Bond wordt daar tegenwoordig nogal verschillend over gedacht door een steeds groter groeiende diversiteit binnen deze bond. In 2009 geloofde nog 70% van de gereformeerdebondspredikanten in een schepping van zes dagen - volgens een ND-enquete.

scheppingsmodel.wordpress.com 31-10-2014Jan van Meerten - Neodarwinisme haaks op belijdenis

Het neodarwinisme laat zich niet rijmen met het reformatorisch belijden, reageert Jan van Meerten.

Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, kopte maandag een opiniebijdrage. En inderdaad: geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, dat zou appels met peren vergelijken zijn. Maar vervolgens werd wetenschap gelijkgesteld met het neodarwinisme, het leidende beginsel in de biologie. Die vergelijking is onterecht.

scheppingsmodel.wordpress.com 25-11-2014 Jan van Meerten - (PDF-document:) Neodarwinisme en de reformatorische belijdenis - Een reactie op René Fransen

Op 11 oktober 2014 was er in Opheusden een symposium dat ik had georganiseerd onder de titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het Reformatorisch Dagblad was aanwezig om verslag te doen en dit verslag verscheen op 13 oktober 2014 in de krant.1 In die week werd er een reactie op onder andere dit stuk geplaatst en betoogde dr. René Fransen dat christenen het neodarwinisme wel degelijk als scheppingsmethode van God kunnen aanvaarden.2 Op 23 oktober reageerde ik met de stelling dat het neodarwinisme haaks staat op de reformatorische belijdenis, en dat als je dat wel zou doen, je in een dwaalleer van de gnostiek stapt.3 Verder betoogde ik dat er onderzoek plaatsvindt door christenen die de Bijbel betrouwbaar achten voor alle terreinen van het leven. Dr. Fransen reageerde hierop door te zeggen dat als je stelt dat het onmogelijk is christen te zijn en het neodarwinisme te accepteren, je de zaak van het evangelie niet verder helpt.4. Ik wil in deze reactie eens kijken naar zijn argumenten. Dit artikel kon niet meer in het Reformatorisch Dagblad geplaatst worden; de discussie is namelijk door het RD gesloten.5 Ik wil in het onderstaande artikel alleen op zijn meest recente krantenartikel ingaan.6

scheppingsmodel.wordpress.com 06-02-2014 Jan van Meerten (PDF-document:) De Drie Formulieren van Enigheid en onze oergeschiedenis

Reformatorische instellingen die de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijven, staan vaak onder druk van het theïstisch evolutionisme. Het zou niet meer van deze tijd zijn om de tegenstelling te verdedigen tussen de schepping enerzijds, en de gemeenschappelijke afstamming – dat is de evolutieleer – anderzijds. Mensen die nog wel geloven in een recente schepping van de aarde en de mens, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed, worden vaak vergeleken met mensen die geloven in een platte aarde of andere ‘primitieve’ geloofsopvattingen. Deze stroming – dat is het theïstisch evolutionisme – rukt ook op in Nederland en druppelt ook de reformatorische kerken, scholen en instellingen binnen.1 Toch is het gedachtengoed van deze stroming - dat God de evolutie stuurde - in strijd met de Drie Formulieren van Enigheid, die deze reformatorische instellingen veelal onderschrijven en waarop zij zich willen baseren. De Drie Formulieren van Enigheid bieden geen enkele ruimte voor een theïstische evolutionistische positie.
Wanneer de evolutie wordt geaccepteerd, ondergraaf je de Schrift en de belijdenisgeschriften. Hieronder wil ik dat uitgebreid aantonen. We willen in dit stukje ook alle eventuele verwijsteksten meenemen. In principe kan dit verhaal ook zonder de voetnoten gelezen worden.

scheppingsmodel.wordpress.com 28-01-2014 Jan van Meerten (PDF-document:) De evolutietheorie en de Nederlandse geloofsbelijdenis - Een reactie op voorstellen in het ND om de evolutietheorie te onderwijzen op catechisatie

Afgelopen maand hebben we in het Nederlands Dagblad kunnen zien dat er slechts enkele woorden nodig zijn om een enorme ophef te veroorzaken. Prof. dr. Cees Dekker liet in deze krant weten dat hij graag zou willen dat tijdens de catechisatie ook de evolutietheorie behandeld zou worden.1 Er waren voorstanders2, maar vooral ook tegenstanders.3 Het artikel maakte al veel reacties los bij mensen die geloven dat de Bijbel betrouwbaar is (ook wat onze oergeschiedenis betreft), zodat we dit onderwerp maar kort hoeven aan te stippen. Ik wijs vooral op de mooie bijdrage van bioloog Albert Noordhof.4 Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat de ‘theïstische evolutionisten’, dus diegenen die de evolutietheorie voor juist houden, er na 200 jaar nog steeds niet in geslaagd zijn hun theologie kloppend te krijgen met de bijbelse gegevens. Zolang dat niet het geval is, heeft de evolutietheorie niets te zoeken op catechisatie, omdat zij dan alleen maar verwarring zal brengen. Vragen zijn: maken dood en verderf deel uit van Gods scheppingsproces? Wat te doen met Adam en Eva? Met de zondeval? Met Kaïn en Abel? Met de wereldwijde zondvloed? Met de spraakverwarring? Met de woorden van Jezus inzake de oergeschiedenis? Met de woorden van de apostelen? Moeten we de kerkvaders negeren? En de reformatoren als Calvijn, Zwingli, Luther e.a.? Daarbij is het nog de vraag of we wel natuurwetenschappelijke theorieën moeten behandelen op catechisatie. Zo ja, waarom bespreken we dan niet meteen de baranoomhypothese van dr. P. Borger5, de genetic-entropy-theorie van o.a. dr. J. C. Sanford6, het baramin-model van o.a. dr. T. C. Wood7, het rekolonisatiemodel van o.a. drs. J. E. Hoogerduijn8 en het Catastrophic-Plate-Tectonics-model van dr. J. Baumgardner?9 En wat te denken van de Intelligent Design beweging o.l.v. dr. W. Dembski? Wat ik mijzelf dan wel afvraag is: zouden de jongeren en de mensen die catechisatie geven niet hopeloos verstrikt raken in wetenschappelijke theorieën en hypothesen? Daarmee schieten we het eigenlijke doel van de catechisatie voorbij, namelijk het opbouwen van jongeren in het geloof en in de geloofsleer.
Later schreef moleculair bioloog Veenstra een artikel voor het Nederlands Dagblad, waarin hij beweerde dat de evolutietheorie juist is.10 Ook daar kwamen weer een aantal reacties op. Ik wijs hier vooral op de bijdrage van geoloog en bioloog drs. Tom Zoutewelle.11 Eén ding ontbreekt in alle reacties op dr. Veenstra. En dat is een reactie op de aanhaling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB). Het is niet mogelijk om de NGB voor het ‘evolutiekarretje’ te spannen, omdat de NGB op gespannen voet staat met de evolutietheorie. Hieronder zal ik dat nader toelichten. Laten we eerst eens kijken wat dr. Veenstra zegt m.b.t. de NGB.

http://www.oorsprong.info/ - Congres 28 maart 2015 te Opheusden: De waarde van de schepping - voor wetenschapsbeoefening en ethiek

 

Laatst aangepast op zaterdag 18 juli 2015 17:44  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]