Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Leren van de geschiedenis

Leren van de geschiedenis - Zelfverloochening, subjectivisme en de bijbel kent maar 1 kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 
Inhoudsopgave
Leren van de geschiedenis
Wat is belangrijk?
Zelfverloochening, subjectivisme en de bijbel kent maar 1 kerk
Dynamisch spreken over de kerk
Achterblijvers na de vereniging
Alle pagina's

Zelfverloochening noodzaak
Het reinigingsproces dat naar de kerkelijke eenheid leidt, kan behoorlijk snijden in eigen vlees. In eigen cultuur, in eigen verworvenheden. Je voelt je zo lekker thuis in je eigen kerk. Je weet hoe de dingen daar gaan. Er zijn de vertrouwde gezichten. Je voelt elkaar aan. Je kent er de sfeer, je beheerst de taal, het eigen jargon. Ons kent ons. Je voelt je er happy bij.
Wat haal je op je hals als je opeens één kerk wordt met die andere kerkengroep? Don't worry, be happy! Het oude vertrouwde ben je dan wel opeens kwijt.
Zul je je dan nog wel thuis voelen?
Ik wijs maar weer op de Schrift. Als we niet de wijheid van God ter harte nemen, wordt het nooit wat. Als we niet in deze spiegel kritish naar onszelf kijken, lukt het nooit met de kerkelijke eenheid.
Fil 2:1-4 lijkt me hier van direct belang. (1. p. 62)

Subjectivisme ondergraaft de kerkelijke eenheid
Ook subjectivisme ondergraaft de kerkelijke eenheid.
Je hebt genoeg aan jezelf en aan je eigen vroomheid. Als het tussen jou en de Here maar goed is. En de kerk is toeleveringsvoorziening voor jouw godsdienstig welbevinden.
In die genadewinkel haal jij je geestelijk voedsel. De kerk is er voor de gelovigen en hun persoonlijk geloofsleven. Wat de Here geeft wordt via de kerk als doorgeefluik aangepakt als persoonlijk relatiegeschenk.
Als het zo staat, komt de kerk op het tweede plan. Eerst kom ik met mijn geloof en geloofsbeleving. Daarna de kerk. Dan is de drang tot kerkelijke eenheid minder dringend. Er wordt immers voorzien in je geestelijke behoeften.
In de kerk waar je je thuis voelt.
Wat wil je dan nog meer?
Waarom dan een hoop trammelant overhoop halen?
(1. p. 63, 64)

ÉÉN KERK: norm EN opdracht!
De christelijke gereformeerde dogmaticus dr. J. van Genderen zegt in de voornamelijk door hem geschreven Beknopte Gereformeerde Dogmatiek (Kampen, 1992) op bladzijde 643 het volgende:
"Wij gaan in de leer van de kerk echter niet uit van wat wij om ons heen zien, al mogen wij daar onze ogen niet voor sluiten. Wij vragen steeds weer, wat wij in het geloof van de kerk kunnen zeggen.
Het eerste is dan niet, dat zij één behoort te zijn, maar dat zij één is. Het is aan de kerk eigen om één te zijn.
(...)
Men kan dit een geestelijke eenheid noemen, als men er maar niet mee bedoelt, dat de eenheid niet zichtbaar is. De eenheid van de kerk moet zelfs voor ieder zichtbaar zijn." (1. p. 64)

De eenheid in de Geest behoort uit te komen in het zich voegen bij en samenkomen in de kerk. Dan zegt Van Genderen: "Wat wel een belemmering is voor het streven naar kerkelijke eenheid, is de mening, dat het bij een geestelijke eenheid van de gelovigen blijven kan. (....) Maar een geestelijke eenheid moet niet slechts in persoonlijke contacten en in bijeenkomsten van gelijkgezinden zichtbaar worden. Zij moet juiste in het kerkelijk leven gestalte krijgen. Het gaat er om dat de wereld erkent, dat de Vader Christus gezonden heeft (Joh. 17:23). Het is zoals Schilder het eens onder woorden bracht: 'Geestelijke eenheid gaat wel voorop, maar moet dan ook dringen tot institutaire'. De verscheidenheid die er in de kerken is, is niet met de bijbelse eenheid in strijd, maar de kerkelijke verdeeldheid wel."
Dat is de Schrift naspreken. En zulk spreken opent perspectief. We moeten niet vanuit de feiten (de verdeeldheid) naar de norm kijken en de haalbaarheid van de norm ter discussie stellen vanwege de weerbarstige feiten, maar vanuit de beschamende feiten de verwezenlijking van de norm ernstig zoeken.
Dit norm is: één kerk.
De bijbel kent maar één kerk.
Dat bepaalt ons denken en doen.
Dat moet brengen tot berouw en bekering. (1. p. 65)

Kerkelijke verdeeldheid is Christus neerhalen
Leven in kerkelijke verdeeldheid, niet samen aan één tafel het heil vieren, wel ieder voor zich kerk van Christus willen zijn, dat is: Christus in driehoeksverhoudingen willen verwikkelen. Laat deze wat provocerende uitspraak als hartekreet mogen overkomen: kerkelijke verdeeldheid is een ernstig kwaad, het is Christus neerhalen. (1. p. 66)

 Laatst aangepast op woensdag 21 augustus 2013 13:51  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]