Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Kerk en cultuur Een nieuwe website: Creation without compromise

Een nieuwe website: Creation without compromise

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Een nieuwe Engelstalige website is vandaag ontstaan: Schepping zonder compromis. De medewerkers aan deze site willen een bijbels begrip bevorderen van het ontstaan van deze wereld. Het zijn gereformeerde christenen die bezorgd zijn over de kwestie van de oorsprongen van het leven en deze wereld in hun midden. Met deze website willen zij hen steunen die hun zorgen delen. Zij verbinden zich aan het historisch gereformeerd begrijpen van Genesis. Zij geloven dat als deze verbinding wordt verbroken, dit niet alleen een aanval op de bijbelse waarheid in het algemeen is, maar in het bijzonder op het evangelie van Jezus Christus.

De redacteuren zijn: Dr. Ted VanRaalte, Rev. Jim Witteveen, Mr. Jon Dykstra, Dr. Wes Bredenhof

Auteurs: Rev. Ken Wieske

Momenteel bestaat de inhoud uit een paar artikelen, een aantal boekrecensies en materiaal bij het voorstel binnen de Canadese Gereformeerde Kerken om art. 14 NGB te wijzigen (hierin wordt expliciet benoemd dat Adam en Eva door God zijn geschapen, zonder dat er sprake was van enig voorgeslacht). Het is de bedoeling van de redactie om de komende dagen meer artikelen te plaatsen op Creation without compromise - promoting a biblical understanding of origins.

Link naar de website: http://www.creationwithoutcompromise.com/


Zie ook:

01-06-2015 yinkahdinay.wordpress.com dr. Wes Bredenhof - Announcing: Creation Without Compromise.

02-06-2015 facebook rev. Ken Wieske:

Science is a great blessing. Men and women can study creation, and discover wonderful things about how God has created it. Some of the discoveries lead to impressive technologies which make our lives very pleasant indeed.

Whether a Reformed scientist or an atheist scientist designs a new cell phone or studies how certain frequencies can be used for more efficient communication, the facts remain the same, and would not normally be interpreted differently by each one. The presuppositions of the believer and the atheist don't make a big difference when it comes to practical, technological applications of science such as cell phones.

We should not think, however, that all science is objective. There are questions that science deals with, where presuppositions do not change the facts per se, but surely do make a difference in how the data is interpreted. One area where this is starkly clear is the question of origins. Scientists who believe in the Word of God can draw different conclusions than scientists who do not.

Science does not give us all answers to all questions. The limitation of science is not just that it can only deal with tangible, material things. Even when it comes to the physical world, science is limited. For instance, if a modern scientist had been able to analyze Adam shortly after he was created, he would certainly not conclude that this adult male had come to exist only moments before. Yet the Word of God tells us that Adam was created as an adult male. The same holds true for the age of the universe. We can certainly observe all kinds of phenomena and gather all kinds of data, but scientists who do not believe in the Bible will simply ignore what God says: that the world had a beginning in recent history. A scientist who believes the Scriptures needs to take into account what the Bible says about origins. This will affect his interpretation of the evidence.

In the linked article, Rev. P. Bédard shows how it is not possible to reconcile the teaching of Scripture with the interpretation of scientific data which holds that the earth is ancient. As believers, we have a choice to make when the interpretation of scientific data clashes with what God teaches us in the Scriptures. The choice is clear. We will take God at His Word, and we will encourage believing scientists to go back and look at the evidence again, to see how it can be interpreted in line with the Word of God.

Laatst aangepast op dinsdag 02 juni 2015 20:15  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]