Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Ds. Rob Visser (GKv) heeft een beroep gekregen van GK Zwolle e.o. (GKN)

Ds. Rob Visser (GKv) heeft een beroep gekregen van GK Zwolle e.o. (GKN)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN) heeft gisteravond, in de vacature van dienaar van het Woord, een beroep uitgebracht op GKv ds. J.R. (Rob) Visser. Hij krijgt drie weken de tijd om het beroep te overwegen.

{Naschrift 05-10-2015: Op 4 oktober 2015 is bekendgemaakt dat ds. Visser het beroep heeft aangenomen. Zie werkenaaneenheid.nl 05-10-2015 Ds. Rob Visser heeft het beroep aangenomen van GK Zwolle e.o. (GKN) }

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o., waarvan de erediensten in 's Heerenbroek plaatsvinden, is aangesloten bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland waarin de predikanten Hoogendoorn, Van der Wolf en L. Heres dienen. De meeste leden uit dit kerkverband hebben zich vanaf 2003 en 2009 afgescheiden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het kerkverband bestaat momenteel uit 6 kerken en 3 wijkgemeenten, 3 dominees en em.prof.dr. J. Douma, 1 theologiestudent en ongeveer 700-800 leden (aantal leden: stand maart 2014).

De 58-jarige ds. Visser dient sinds januari 2005 de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Dronten-Noord. Daarvóór stond hij 10 jaar in Zuid-Afrika. Hij is tevens actief medewerker van gereformeerde kerk blijven en is actief op Facebook en zijn eigen website evangelie-voor-elke-dag.nl. De laatste jaren heeft hij enkele boeken voor bijbelstudie geschreven en op 12 september is zijn nieuwste boek verschenen: DE HERE SPREEKT ONS AAN. Dit boek is een hartenkreet geworden waarin hij op een voor ieder te begrijpen wijze beschrijft wat het betekent dat de Bijbel het Woord van God is.
Op Facebook schreef hij op 11 september 2015 over het ontvangen beroep:

Gisteravond een beroep gekregen van Gereformeerde Kerk van Zwolle e.o. We vertrouwen er op dat de HERE in de komende weken ons hierin de weg wijst en duidelijkheid geeft.

Het Nederlands Dagblad noemt hem in een artikel (€) vandaag 'een voorman van de verontrusten' (in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt).

Is er nog wel ruimte binnen de GKv voor gereformeerde belijders?
Is er nog wel ruimte in de GKv voor klassiek gereformeerd belijden? En is er nog ruimte om je stem te verheffen tegen het ontbindingsproces waarin de GKv zich bevinden en waar dan ook serieus inhoudelijk op wordt ingegaan binnen de GKv? We citeren eerst enkele dominees die zich de laatste jaren hebben afgescheiden of onttrokken aan de GKv, of nog lid zijn van de GKv (ds. Visser).

Ds. Rob Visser zelf schreef in 2008:

Een van de moeilijke dingen is dat een echt gesprek over zaken niet van de grond komt. Mensen die zorgen uiten worden doodgezwegen of krijgen de beschuldiging dat ze wantrouwen wekken. Zelfs dat ze het werk van anderen moeilijk maken. Enkele weken terug schreef KvB zo in het ND. Die klokkenluiders in de kerk waren een bedreiging voor de ontwikkeling van echte gereformeerde theologie.

Ds. Van der Wolf schreef in 2009 nadat hij het beroep vanuit de GKv had aangenomen naar GKN Hardenberg e.o. (de Matrix):

In de eerste plaats kan de vraag opkomen, of ik daarmee de gemeente op Urk niet trouweloos in de steek laat. Zonder op deze vraag al teveel in te gaan kan ik meedelen dat mijn dienst op Urk van binnenuit en van buitenaf de laatste jaren dusdanig is bemoeilijkt en belemmerd, dat de voortzetting van de dienst aan en in de gemeente ter plaatse niet langer mogelijk is. De oorzaak daarvoor ligt in mijn opvattingen over en kritiek op de koers van de plaatselijke kerken in het kerkverband. Een koers die gestimuleerd en gefaciliteerd wordt door de besluiten van de Generale Synodes van de afgelopen 15 jaar.

Emeritus prof.dr. J. Douma schreef in juni 2013, meer dan een jaar voordat hij zich afscheidde van de GKv:

Voor mijzelf durf ik ook te zeggen dat ik met de kerkelijke strijd bezig moet zijn. Als de meesten zwijgen, meen ik vandaag te moeten spreken. Ik weet wat velen daarvan denken en soms ook openlijk zeggen: Maak toch geen herrie, het gaat toch prima zo in de kerken? Altijd een donker gezicht zetten, altijd maar weer praten over de kerk, die haar belijdenis niet meer serieus neemt. Altijd maar weer in de contramine zijn!

(...)

Ik besef dat men zo denkt. Er zal een eind aan mijn schrijven komen. Maar voordat het zover is, zal ik nog een enkele maal mijn stem verheffen tegen het ontbindingsproces waarin de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich bevinden. Luid en vaak heb ik geroepen, zonder antwoord te krijgen. Binnenkort zal ook het roepen ophouden.

Dr. Wilschut schreef eind 2013 toen hij zich onttrok aan de GKv:

Een deel van de gemeente verlangde een ander soort prediking en een andere koers. De situatie leverde veel spanning op, mijn gezondheid leed er merkbaar onder. Na een periode van ziekte ben ik het toch weer gaan proberen. Het wilde niet meer. In het ontstane klimaat kan de gemeente niet floreren en kan ik niet langer voluit functioneren.

(...)

Er is geen wijkplaats voor klassiek gereformeerd kerkelijk leven en prediking.

Het duidelijkst is nog wel de reactie van de Generale Synode van de GKv1 in een brief d.d. 1 december 2014 waarin de Synode reageerde op de vermaningen van haar Australische zusterkerken (vrij vertaald door mij - JT):

Maar nu, lieve broeders, dringen we er als Gereformeerde Kerken in Nederland bij u op aan om een eind te maken aan de discussie over deze zaken in welke steeds weer dezelfde historische gegevens worden herhaald om als bewijs te dienen voor uw vele malen schaamteloze oordelen over uw zusterkerken in Nederland.

Jullie hebben ons luid wakker geschud en we accepteren dat vanwege onze zusterkerkrelatie. Maar ga alstublieft niet door met oproepen. Laten we elkaars eigen verantwoordelijkheid in gedachten houden, wij als kerken in Nederland en u als kerken in Australië.

Naar mijn bescheiden mening spreken bovenstaande citaten, vooral ook de bevestiging daarvan door de Generale Synode van de GKv, voor zichzelf wat betreft het antwoord op de vraag of en hoeveel ruimte er nog is binnen de GKv voor 'klassiek' gereformeerde belijders.

JT

1Bron: Pag. 184-187 (citaat is van pag. 187) RCN report Appendix Thirteen: 01-12-2014 Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland Ede 2014 To the Free Reformed Churches of Australia - Deputy Report Synod Baldivis 2015 Deputies for Sister Church Relations


Zie ook de artikelen van dr. Wilschut die iets van een noodkreet hebben in 2010/2011 tegen 'De Reformatie' om een werkelijk gesprek aan te gaan:

 


 

De Australische Synode heeft n.a.v. de reactie van de Vrijgemaakt Gereformeerde synode dan ook besloten in juni 2015 om een brief te sturen:

  1. om haar diepste verdriet te uiten over de reactie van de Synode Ede op haar vermaanbrief verzonden door de Synode Armadale en te informeren over de schorsing van hun zusterkerkrelatie.
  2. te verklaren dat de zusterkerkrelatie van de FRCA met de GKv onhoudbaar zal worden als de volgende synode van de GKv in 2017 geen bewijs van bekering laat zien en aantoont van de afwijkingen zoals genoemd in de brief van de Synode van Armadale 2012 naar de synode van Ede 2014.
Laatst aangepast op maandag 25 juli 2016 17:26  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]