Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Willen de GKN echt graag en zo snel mogelijk spreken met DGK?

Willen de GKN echt graag en zo snel mogelijk spreken met DGK?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 32
LaagsteHoogste 

Gisteren publiceerden we een schrijven van Een in Waarheid die schreef dat de GKN niet verder willen spreken met DGK. Enkele uren daarna publiceerden we een schrijven van ds. J.R. Visser die aangaf dat de GKN juist wel heel graag en zo spoedig mogelijk willen spreken met DGK. Om hier wat meer helderheid in te krijgen vervolgen we deze discussie, nu we ook de brief van GKN aan DGK hebben gelezen, met een open brief aan ds. J.R. Visser.

Geachte ds. Visser,

Graag zou ik u de volgende casus willen voorleggen.

Stel dat mijn vrouw door een gruwelijk misverstand bij mij is weggelopen, terwijl zij zelf denkt dat ze weggestuurd is. Na een week publiceer ik op internet een oproep aan haar met het verzoek om met mij in gesprek te gaan, want ik wil heel graag met haar spreken, om uiteindelijk weer samen te gaan wonen. Daarbij benoem ik concreet een aantal voor mij belangrijke punten om over door te spreken. Nu is mijn genuanceerde woordenschat niet groot en houd ik weinig rekening met hoe mijn woorden kunnen overkomen op anderen. Gewoon rechttoe rechtaan. In mijn schrijven kom ik daarom wat verwijtend en veroordelend op haar over in de formulering van de punten die ik met haar wil bespreken.

Zij heeft juist veel meer tactisch inzicht, is heel genuanceerd en besteedt veel aandacht aan hoe haar woorden op anderen overkomen. Beeldvorming en strategie is echt haar ding. Daarom stoort het ongenuanceerde haar des te meer. En tegelijkertijd weigert zij de punten te willen bespreken die ik heb ingebracht. Omdat die volgens haar niet meewerken aan het weer gaan samenwonen. Zij wil deze punten niet bespreken, alleen maar de door haar gekozen fundamentele punten.
Nu is zij tijdelijk ingetrokken bij vrienden in Dronten en ze vindt daar een integere, betrouwbare predikant. Ze maakt een afspraak met u en vraagt u om advies hoe zij op deze oproep moet reageren.

Wat zou u haar adviseren?
Zou u zeggen: schrijf uw man dat hij eerst die gesprekspunten, hindernissen, verwijten en veroordelingen terugneemt, voordat u met hem in gesprek kunt gaan? En ga niet in op de punten die hij aanvoert, maar ga alleen spreken over de voor jou fundamentele dingen.
Of zegt u: stap in de auto en rij direct naar hem toe om dit - ook die verwijten, etc. - met hem te bespreken? Maak ruimte in het gesprek voor zijn punten en voor jouw gesprekspunten. En neem hem serieus, ook als hij punten wil bespreken die voor jou niet fundamenteel zijn.
Als zij heel graag zo snel mogelijk weer met haar man in gesprek wil gaan, is het dan wijs om eerst als voorwaarde te stellen dat haar man zijn woorden terug moet nemen en zijn gesprekspunten voor onbespreekbaar moet houden, voordat zij met hem in gesprek kan gaan? Of zou het wijzer zijn om haar man zo veel mogelijk te aanvaarden zoals hij is en te proberen hem in het gesprek te overtuigen van het verkeerde van zijn gesprekspunten, verwijten en veroordelingen? Zou voor een open gesprek tussen gelijkwaardige partners het niet wijzer zijn om elkaars inbreng te respecteren en vrij te laten in de keuze en formulering van de te bespreken punten?

U voelt natuurlijk wel aan waar ik op doel in deze vergelijking. Als DGK en GKN allebei echt graag zo snel mogelijk met elkaar willen spreken, en de GKN stellen als voorwaarde dat DGK eerst een synodebesluit wijzigen, de ingebrachte gesprekspunten van tafel halen en andere gesprekspunten inbrengen die aanvaardbaar zijn voor de GKN voordat er kan worden gesproken met elkaar, hoe moeten we dan plaatsen dat de GKN deze voorwaarden zwaarder laten wegen dan zo spoedig mogelijk het gesprek aan te gaan met elkaar? Hoe verstandig is het dat de GKN het eerst eens willen zijn met de gespreksinstructie en het besluit van DGK-synode, voordat zij in gesprek willen gaan? De GKN hoeven toch helemaal niet volledig in te stemmen met de formulering van deze instructie of het besluit van DGK? Het staat de GKN helemaal vrij om ook zelf agenda-punten aan te leveren voor de gesprekken. Dus ook om te spreken over de hindernissen die de GKN ondervinden. En weegt het risico van jaren wachten op DGK-synode met een onzekere uitkomst zwaarder dan zo snel mogelijk in gesprek te gaan met een gebrekkige gespreksinstructie?

Ik begrijp echt niet dat de GKN niet verder willen gaan met de gesprekken met DGK, tenzij DGK eerst aan de eis voldoet om de gesprekspunten van tafel te halen en nieuwe gesprekspunten te formuleren die voldoen aan de eisen en wensen van de GKN. Bovendien: doordat hier niet over gesproken kan worden met de GKN is er m.i. een patstelling ontstaan. De GKN weigeren het gesprek en DGK kunnen daarom niet met de GKN in gesprek.

Een voorwaarde voor een echt (beperkt) open gesprek tussen gelijkwaardige partners is toch dat je beide partijen respecteert en vrij laat in de keuze en formulering van gesprekspunten? Daarin mag de ene partij de ander toch niet belemmeren of overheersen? Zelfs niet als het 'verkeerde' gesprekspunten zijn? Het is m.i. niet vruchtbaar om van tevoren voorwaarden te stellen aan elkaars inbreng.

Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke broedergroet,
Johan Trip

 


 

Zie de reactie van ds. Visser op deze open brief:

werkenaaneenheid.nl 18-03-2016 Reactie ds. Visser op open brief over gesprekken tussen GKN en DGK

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:44  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]