Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv FD: De Friesche studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen houdt tweewekelijkse ontmoetingsavonden

FD: De Friesche studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen houdt tweewekelijkse ontmoetingsavonden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 
Bron artikel Friesch Dagblad klik op: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=50237
Vervolgbijeenkomsten Friese studiegroep moeten bezorgde vrijgemaakten platform geven
Ontmoetingsavonden voor ‘verontrusten’

Drachten - De Friesche studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen (FKO) gaat tweewekelijkse ontmoetingsavonden houden voor mensen die verontrust zijn over de koers van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dat kondigde Durk Jan Bolt gisteravond aan op een regionale bijeenkomst van de studiegroep in de Arke in Drachten.

Door Hanneke Goudappel.

Deze ontmoetingen zijn geen alternatieve kerkdiensten, benadrukte de voorzitter van de studiegroep. De eerste is volgende week vrijdag en na een zomerstop gaat de groep verder. Het is een vervolg op de regionale avonden – gisteravond was de tiende – die sinds 2006 in Drachten zijn gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen thema’s aan bod waarover de achtkoppige Friesche studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen zich zorgen maakt, zoals de openstelling van het avondmaal voor gasten uit andere kerkverbanden en ‘verschuivingen in het Schriftgezag’.
Bolt, die ook eindredacteur is van het internetmagazine Een in Waarheid, een spreekbuis van verontruste vrijgemaakten, verklaarde dat de strijd van de verontrusten een eindfase ingaat. ,,Veel mensen die bezwaard zijn over de koers van de kerk hebben al een lange strijd gevoerd. Ze hebben jarenlang bezwaren ingediend via de kerkelijke weg, maar dat heeft nauwelijks enig resultaat opgeleverd. Mensen merken dat de koers die het kerkverband heeft gekozen, wordt bestendigd en ze vragen zich af hoe het verder moet.”
Tijdens de Ontmoetingsavonden zal er gelegenheid zijn voor ,,bijpraten en bemoediging”, aldus Bolt. Ook zal er een videopreek worden bekeken en besproken van ds. Egbert Heres, ds. Egbert Hoogendoorn of ds. René van der Wolf, drie predikanten die de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) al hebben verlaten. ,,Dan kunnen we zien of er werkelijk verschil is in prediking van deze predikanten en de huidige prediking in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).”
Met het initiatief van de ontmoetingsavonden hoopt Bolt er ook meer zicht op te krijgen bij hoeveel mensen de verontrusting over de koers van het kerkverband nu echt leeft. Op dit moment weet hij niet om hoeveel mensen het in en rond Drachten gaat. De drie vrijgemaakte kerken in Drachten tellen samen zo’n 1700 leden. In totaal zijn er in Fryslân twintig gereformeerd-vrijgemaakte kerken met in totaal zo’n 7200 leden. De ontmoetingsavonden zijn bedoeld voor vrijgemaakten uit heel Fryslân.
De ongeveer tachtig bezoekers kwamen gisteravond van (veel) verder dan alleen uit de regio. Naast mensen uit Drachten, Ureterp, Haulerwijk waren er mensen uit onder meer Emmen en Den Helder. Onder de bezoekers waren veel mensen die zich al langere tijd zorgen maken over de koers van het kerkverband. De avond had als motto ‘Kerkelijke eenheid nu en in de toekomst. Welke weg moeten we gaan?’

Concrete stappen

Als spreker was ds. Egbert Heres uitgenodigd. Deze predikant maakte zich begin van dit jaar samen met een deel van zijn vrijgemaakte gemeente in Dalfsen los van de GKV. ,,Ds. Heres en een deel van zijn gemeente heeft concrete stappen gezet om gereformeerd te blijven”, aldus Bolt, voorzitter van de avond. ,,Daarvoor was het nodig om buiten het kerkverband verder te gaan.”
Heres legde vervolgens uit waarom hij en zijn gemeenteleden zich geroepen hebben gevoeld om zich af te scheiden. Volgens hem zijn er ,,scheuren in het fundament” van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) gekomen. ,,Het Woord van God en de schriftuurlijke belijdenis zijn in het geding”, stelde Heres. Hij is ervan overtuigd dat hij zich vrij moest maken van ,,onschriftuurlijke synodebesluiten”.
Hij doelt daarbij onder meer op besluiten die de synode (landelijke kerkvergadering) van de GKV de afgelopen jaren nam op het gebied van het vierde gebod en zondagsrust, het zevende gebod en echtscheiding, het toelaten van gasten aan het avondmaal en bijvoorbeeld het instemmen met plaatselijke gesprekken tussen vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden. Het toelaten van gasten uit andere kerkverbanden toont dat de GKV pluriformiteit accepteert, aldus Heres. ,,In dat licht is de GKV van ‘ware kerk’ gereduceerd tot een traditie; een van de vele tradities van kerkelijk Nederland.”
Volgens Heres betekent het oprichten van een nieuwe kerk ,,weliswaar een breuk met de koers”, maar met het doel ,,kerk van Christus te blijven”. Hij gaf toe dat hij daar indirect mee zegt dat de GKV géén kerken van Christus meer zijn. ,,Ja, dat is een zware beschuldiging”, beaamde Durk Jan Bolt. Hij is het echter met Heres eens dat de genoemde zaken rond het Schriftgezag ,,cruciaal” zijn. ,,Wij zijn als kerken altijd kerken van het Woord geweest. Als dat wordt losgelaten en er een andere betekenis aan woorden van God wordt gegeven, wordt het heel moeilijk.”

Meer afgescheiden kerken

De kerk van ds. Heres in Dalfsen is niet de enige kerk die zich heeft afgescheiden van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). De ‘dolerende kerk’ zoekt contact en toenadering met andere gemeenten die ,,de band aan de Schrift en de gereformeerde belijdenis als fundament hebben”, zei Heres
Hij legde uit dat hij daarmee zowel de Gereformeerde Kerken Hersteld (GKH) bedoelt (die uit de zogenoemde ‘nieuwe vrijmaking’ in 2003 voort zijn gekomen) als
het nog jongere zogenoemde ‘voorlopig kerkverband’ van ex-vrijgemaakten uit Assen, Hardenberg, Kampen en Zwijndrecht. Fryslân telt één
Gereformeerde Kerk Hersteld.
Deze gemeente komt samen in Olterterp.
i Voor wie alle redenen voor afscheiding van ds. Heres en zijn gemeente in Dalfsen wil lezen, lees hun verklaring op www.gereformeerdekerkdalfsen.nl onder het kopje ‘over ons’
i Dit is het tweede deel van een serie over ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). Het eerste deel stond in het Friesch Dagblad van gisteren
Laatst aangepast op woensdag 28 juli 2010 08:54  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]