Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Impressie 4 juni Studiegroep MiddenNederland

Impressie 4 juni Studiegroep MiddenNederland

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Het was vrijdagavond een goede bijeenkomst.
We zullen ds Hoogendoorn vragen zijn lezing te mogen plaatsen op EiW.
Een verslag is er niet van gemaakt.
Enkele opmerkingen over zijn lezing:
De titel 'Om *Schrift* en kerkverband' was gekozen naar analogie van
het rapport 'Om *belijdenis* en kerkverband' dat een rol speelde eind 60-er
jaren.
Toen ging het o.a. om de binding aan de belijdenis,
nu staat behalve de belijdenis ook het schriftgezag ter discussie, ook in de
GKv.

 

Niet de NGK zijn veranderd, maar de GKv.
Stelt ds Mudde voor om 31 okt 2016 als datum voor eenwording te kiezen,
dat duurt ds Hoksbergen nog veel te lang.
De openstelling van de ambten voor vrouwen is kennelijk niet meer
kerkscheidend.
En ook dr. De Bruijne  sprak zijn teleurstelling uit over de synodebesluiten
over de samensprekingen met de NGK.
Bij de beantwoording van vragen werd gezegd dat independentistische en
hierarchische trekken inderdaad kunnen samengaan.
Op de vraag of een plaatselijke GKv kerk trouwe kerk kan zijn, wees ds
Hoogendoorn op het kerkverband zoals dat
in de kerk van het nieuwe testament al functioneerde. Hij wees daarbij op
het apostelconvent, en op het feit dat Paulus zijn brieven in de andere
gemeenten liet lezen, en dat er ook toen verantwoordelijkheid bestond voor
het kerkverband.
Op de vraag hoe lang je kunt blijven in de GKv kon ds Hoogendoorn geen
eenduidig antwoord geven.
Kampen Noord Ichthus heeft hier ook niet over na hoeven denken, toen daar
aan ambtsdragers het ambt ontnomen werd.
Dr. Wilschut schrijft in zijn boekje 'Afscheiden?' dat ds Hoogendoorn niet
uit de GKv gezet is, maar er uit gegaan is.
Op de vraag nog eens uit te leggen waarom dit niet waar is verwees ds
Hoogendoorn naar de site van Ichthus waar o.a. prof. Lettinga de
werkelijkheid goed weergegeven heeft.
Op de vraag of de GKv nu valse kerken geworden zijn, antwoordde ds.
Hoogendoorn dat je daarvan van de ene op de andere dag niet kunt spreken.
Dat is een proces met een eigen dynamiek.

In het najaar hoopt de studiegroepmiddennederland een volgende bijeenkomst
te organiseren.

Laatst aangepast op maandag 07 juni 2010 08:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]