Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV RD: Dr. HJCCJ Wilschut publiceert studie: Geen vrouw in het ambt

RD: Dr. HJCCJ Wilschut publiceert studie: Geen vrouw in het ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele artikel in het Reformatorisch Dagblad

Dr. Wilschut: Geen vrouw in het ambt

SMILDE – De Bijbel biedt geen ruimte om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant, ouderling of diaken. Vrouwen kunnen wel onder leiding van de kerkenraad ingeschakeld worden bij catechese, pastoraat en diaconaat. Die conclusie trekt dr. H. J. C. C. J. Wilschut in een maandag gepresenteerde publicatie.

De predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in het Drentse Smilde stelde de studie ”Vrouw en kerkelijk ambt. Een bijbelse verkenning” (uitg. Van Berkum Graphics) samen naar aanleiding van de generale synode van Zwolle-Zuid 2008, die de kerken opriep tot studie over de plaats van de man en de vrouw in de kerk.

Het ambt „dat met gezag leiding heeft te geven in de gemeente” behoort niet aan de vrouw toe, schrijft dr. Wilschut. „Krachtens de wijsheid van God de Schepper is en blijft dat aan mannen voorbehouden.”

De formulering over het ambt in de nieuwe conceptkerkorde vindt dr. Wilschut daarom „wat voorbarig.” Daar staat in artikel B 7.1: „Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open voor zusters.”

Deze verwoording suggereert volgens ds. Wilschut „dat de vrouwelijke diaken ambtsdrager kan zijn zoals predikanten en ouderlingen dat zijn: lid van de kerkenraad dus. Daarmee is op de discussie vooruit gegrepen.” Hij pleit eerder voor vrouwelijke diakenen onder leiding van mannelijke diakenen. De predikant verwijst daarbij naar 1 Timotheüs 3:11.

Het boek bevat „een impliciete waarschuwing. Laten de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt niet principieel een wissel omzetten”, aldus dr. Wilschut. De predikant zegt dat „ten diepste de omgang met de Schrift als zodanig in het geding is” als de bakens op dit punt verzet worden. „Erken het en wees bereid om je door de Bijbel te laten corrigeren, wanneer er iets anders blijkt te staan dan jij altijd gedacht hebt.”

De studie is samengesteld uit het materiaal dat ds. Wilschut verzamelde tijdens een cursus voor belijdende leden van zijn eigen gemeente over het thema. De predikant heeft vanuit de Bijbel zaken op een rij gezet en behandelt de verhouding van man en vrouw van de schepping tot in de nieuwtestamentische gemeenten. Dr. Wilschut wijst erop dat Jezus vrouwen steeds terugverwees naar de apostelen. In het boekje gaat dr. Wilschut verder in op Romeinen 16, profeterende vrouwen en de kerkorde zoals Paulus die beschrijft in 1 Korinthe 14.

De predikant concludeert dat „man en vrouw geschapen zijn naar het beeld van God; gelijk van waarde, maar niet gelijk in rangorde. De man heeft de leiding en is de eerstverantwoordelijke.” Vrouwen „hebben vele taken en kwaliteiten, maar degenen die verantwoordelijk zijn om de zaken in goede banen te leiden, zijn allemaal mannen”, aldus de Drentse predikant.

Dr. Wilschut schreef eerder een brochure waarin hij stelde dat zijn kerk steeds meer haar gereformeerde karakter dreigt te verliezen.

De discussie over de vrouw in het ambt leeft erg in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Eerder deze maand publiceerde de kerk een documentaire over de inzet van mannen en vrouwen in de kerk. De video is samengesteld door Luisterpost Bralectah in samenwerking met deputaatschap M/V. Vier theologen geven in de documentaire hun visie: ds. Joop Schreuder, Jolien Leeffers, Wilmer Blijdorp en Marijke Harmanny.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn zich sinds de synode van 2008 aan het bezinnen over de positie van vrouwen in de kerk volgens een driesporen­beleid: een wetenschappelijke studie door de Theologische Universiteit Kampen (TUK), bezinning binnen de kerken en praktische besluiten op korte termijn.

Uit een rapport bleek in 2008 dat ongeveer de helft van de leden en een ruime meerderheid van de predikanten positief staan tegenover het toelaten van vrouwen tot het ambt van diaken. De overgrote meerderheid van de kerkleden heeft echter „geen problemen” met de huidige praktijk, waarin vrouwen geen ouderling of predikant kunnen worden. Punt van overweging was ook de vraag of het nodig is om als kerken een gezamenlijk besluit te nemen of dat het mogelijk is elkaar vrij te laten.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:48  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]