Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Wachten op uitwerpen? ND: Dr. P.L. Voorberg: Kerk pas verlaten als je verwijderd wordt

ND: Dr. P.L. Voorberg: Kerk pas verlaten als je verwijderd wordt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Kerk pas verlaten als je verwijderd wordt

Dit artikel komt voor in dossier: Verschuivingen in de kerk

Geplaatst: 14 januari 2010 07:50, laatste wijziging: 14 januari 2010 08:45

door Paul Voorberg

Moet je een kerk verlaten als daarin dwalingen voorkomen? Nee, houdt ds. Paul Voorberg de verontrusten in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken voor. Zolang je niet verwijderd wordt, moet je werken aan herstel.

De strijd voor de 'verontruste vrijgemaakten' loopt ten einde, meldde de krant van 5 januari. Blijkbaar ziet een aantal van hen geen andere weg meer dan de kerk te verlaten. Er spreekt zoveel pijn en verdriet uit die consequentie. Ze voeren strijd om de Gereformeerde Kerk gereformeerd te doen blijven. Maar die strijd levert hun geen winst op. Integendeel, alles wat opgebouwd was sinds de Vrijmaking is verloren, en daarvoor zijn zelfs dwalingen in de plaats gekomen. Moet je dan niet die kerk verlaten?

Laten we naar die momenten kijken waarop een grote uittocht van trouwe gelovigen uit de kerk heeft plaatsgevonden. De Reformatie, waaraan de namen van Luther, Calvijn en Zwingli zijn verbonden, kwam niet uit de lucht vallen. Al honderden jaren schreeuwde men in de kerk om terugkeer naar het woord van God. De kerk liet zich niet gezeggen, maar vervolgde met harde hand degenen die haar bestraften. Een van hen was Maarten Luther. Daar stond hij toen en zijn aanhang groeide. Ook zij vermaanden de kerk en werden buitengesloten.

Afscheiding
In de negentiende eeuw kreeg ds. Hendrik de Cock in Ulrum steeds meer moeite met de leervrijheid in de Nederlandse Hervormde Kerk. Al langer klonken er protesten in deze kerk. Van De Cock kan hoogstens worden gezegd dat hij duidelijker taal sprak en daden bij woorden voegde. Het gevolg was dat hij in de Hervormde Kerk hard werd aangepakt. Hij gaf de strijd niet op, maar zette zich in voor reformatie van de oude vaderlandse kerk. Die kerk was hem lief en juist van daaruit voerde hij de strijd om de kerk te doen terugkeren naar het oude fundament van Gods Woord en de gereformeerde belijdenissen. Over 'de kerk verlaten' piekerde hij niet.

Zijn strijd mocht niet baten. Het kerkelijk functioneren werd hem onmogelijk gemaakt, evenals een aantal medestanders. De geschiedenis herhaalde zich. Ook De Cock en zijn medestanders zagen zich op een gegeven mo-ment buiten de kerk staan. Zij hergroepeerden zich en zetten de ware kerk voort op het oude fundament. Ook zij waren per se niet voor zichzelf begonnen, maar werden verbannen.

In de Gereformeerde Kerken in Nederland heerste in het begin van de twintigste eeuw ernstige verontrusting over leerstellige verstarring. Door een aantal jongere predikanten werd daar scherp oppositie tegen gevoerd. Deze theologen wilden tegen kuyperiaanse opvattingen in terug naar de Bijbel en de belijdenissen. De strijd liep hoog op. Deze jongeren, van wie we de naam van prof. dr. K. Schilder en de al niet zo jonge prof. dr. S. Greijdanus wel met ere mogen noemen, zetten alles op alles voor het behoud van het gereformeerde karakter van de kerk. De tegenstand werd steeds heftiger en het liep erop uit dat Schilder en de zijnen met harde hand uit de kerk en hun ambt werden verwijderd. Zij konden toen ook niet anders dan zich hergroeperen en de kerk die ze liefhadden voortzetten, op het oude fundament.

Roeping
In al deze situaties hebben de trouwe gelovigen zich niet de vraag gesteld of zij de kerk moesten verlaten. Ze hebben zich er slechts voor ingezet de kerk terug te brengen van haar dwaalspoor. De kerk liet zich dat niet gezeggen, maar ging uiteindelijk over tot vervolging van deze trouwe gelovigen. De vraag 'moeten wij de kerk verlaten' is niet aan de orde. God plaatst je in de kerk en daar heb je je roeping te vervullen tot en met bestraffing van de kerk toe, als dat nodig is. Als de kerk je dan verwijdert, kan het noodzaak zijn je te hergroeperen en de ware kerk op het oude fundament voort te zetten. Zolang dat niet gebeurt, heb je (onder Gods oog) je plaats in de Gereformeerde Kerken in te nemen en eraan mee te werken dat die kerk ware kerk blijft. Ik heb het in dit artikel niet over ware gelovigen in valse kerken, en dat ook nog in een situatie waarin een ware kerk 'in de buurt is', zoals in Nederland. Ik wilde nu alleen ingaan op de vraag of verontruste gelovigen er voor het oog van God goed aan zouden doen een kerk te verlaten die niet als valse kerk te typeren is. Daarop moet het antwoord helder 'nee' luiden. Dat leert de geschiedenis. Dat leert ook het trouwe werk van de profeten in het oude Israël. Zolang je niet uit zo'n kerk verwijderd wordt, is het je taak om in die kerk te werken aan terugkeer naar Gods Woord en het bestrijden van dwalingen.

Dr. P.L. Voorberg is predikant te Emmeloord.

Laatst aangepast op donderdag 18 november 2010 17:36  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]