Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Wachten op uitwerpen? ND: M.J. Arntzen: Wat te doen bij ernstige dwaling?

ND: M.J. Arntzen: Wat te doen bij ernstige dwaling?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele artikel in het ND

Wat te doen bij ernstige dwaling?

Dit artikel komt voor in dossier: Klaas Hendrikse

Geplaatst: 11 februari 2010 10:00, laatste wijziging: 11 februari 2010 10:13

door M.J. Arntzen

Wat moeten verontrusten doen die in hun kerken ernstige dwalingen opmerken? Een vraag die emeritus-predikant M. J. Anrtzen bezighoudt.

De lezing van prof. Rob van Houwelingen over 'Bijbellezen is minder simpel dan u denkt' (Nederlands Dagblad 8 februari) heeft bij mij vragen opgeroepen. Wordt in de huidige manier van uitleggen wel voldoende rekening gehouden met het feit dat de Bijbel niet maar voor een bepaalde tijd of cultuur, maar voor alle eeuwen geschreven is? Het is mooi als men veel kennis heeft van de cultuur en leefwijze van de oudtestamentische volken en van de volkenwereld in de tijd van het Nieuwe Testament, maar een 'eenvoudige gelovige' die niet op de hoogte is van allerlei archeologische en cultuurhistorische vragen kan een even goed geloof hebben, of wellicht zelfs beter, dan de geleerdste theoloog. De Bijbel gaat over eeuwige waarheden. Het gaat uiteindelijk over eeuwig heil en onheil.

In dezelfde krant wordt geschreven over 'Kerk verlaten of verwijderd worden'. We weten dat in meerdere kerken van gereformeerde signatuur ernstige dwalingen zijn op te merken. Verontrusten in de vrijgemaakte kerken hebben de kerkelijke weg daarvoor ten einde toe bewandeld. Wat nu te doen? Wij kunnen ons de stap van ds E. Heres te Dalfsen en een deel van zijn gemeente goed begrijpen. Maar er is ook een andere weg, door dr. P.L. Voorberg voorgestaan: 'Wacht tot je verwijderd wordt'.

Geloofsbelijdenis

Scheidt men zich in de huidige situatie af, dan is het risico groot dat er splintergemeenten ontstaan, die zich dan wel ware kerken zullen gaan noemen en moeizaam zoeken naar enkele gelijkgezinden. Nu kunnen we verwijzen naar artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, dat we ons bij de ware kerk moeten voegen en ons afscheiden van de valse kerk. Maar dit artikel is typisch zestiende-eeuws gekleurd. Toentertijd was het nog wel 'lichtelijk te onderscheiden' waar de ware en de valse kerk was. Maar wie zal nu zeggen wat het adres is? De vrijgemaakte of de christelijke gereformeerde kerken? Of ondanks de dwalingen de Protestantse Kerk? De hersteld hervormden, die toch nee durfden zeggen tegen de fusie van hervormd, gereformeerd en luthers?

Tegen dwalingen moet krachtig geprotesteerd worden. Waarom laat men bijvoorbeeld in de PKN uiteindelijk de atheïstische ds. Hendrikse begaan? In de vrijgemaakte kerken zouden de ernstig verontrusten openlijk moeten betuigen dat ze zich niet gebonden weten aan de synodebesluiten, waarin de nieuwe Bijbeluitleg van docenten in Kampen wordt goedgekeurd. Misschien wordt men dan niet meer tot ambtdrager gekozen of uit het ambt gezet. Dit leed zou men dan moeten dragen. Hoeveel erger hebben onze broeders en zusters het niet in Noord-Korea of in islamitische landen?

Verwateren

En zou de prediking of de zielszorg al te zeer verwateren, laat men zich dan bij een gemeente aansluiten waar het Woord nog zuiver gebracht wordt. Dit geldt niet alleen voor de vrijgemaakte kerken. Men kan het zoeken bij de hersteld hervormden. Mogelijk dat men hier en daar de deur tot het heil wel erg op een kier zet, maar daar wordt het zuivere evangelie van Gods genade en oordeel nog gebracht. De Here zij de strijdende kerken in deze eeuw nabij.

M.J. Arntzen is emeritus predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Laatst aangepast op donderdag 23 september 2010 16:40  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]