Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Bevoegdheden classis bij onder zorgstelling Brs. A. van Egmond en L. Menninga - 4e reactie op br. H. Nijman sr.

Brs. A. van Egmond en L. Menninga - 4e reactie op br. H. Nijman sr.

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele Word document.

Vierde reactie op broeder H. Nijman sr. door A. van Egmond en L. Menninga.

Bleiswijk/Zoetermeer, 20 december 2010

We willen niet twijfelen aan de oprechtheid van Nijman, maar dan verzoeken we hem wel te stoppen met persoonlijke insinuaties als in zijn laatste alinea “Maar dat is blijkbaar ook uw bedoeling. want …….”. Dat duidt niet op een zin van oprechtheid.
Aannemend dat dat een verschrijving is toch nog een korte reactie om hem aan te wijzen waar hij niet goed leest en zijn logica slechts schijn is.

In onze tweede reactie staan een aantal punten 1 tot en met 5. Nog eens kort wat daar gezegd wordt:

  1. Classis heeft geen ambtelijke bevoegdheid.
  2. Classis heeft gezag vanwege de afspraken binnen het kerkverband.
  3. Een kerkenraad, dus niet de classis, kan ambtelijke bevoegdheid krijgen over een ‘genabuurde’ gemeente door de onder zorgstelling door een classis.
  4. Die ambtelijke bevoegdheid vanwege de onder zorgstelling wordt pas effectief/werkelijk als de betreffende gemeente dat accepteert. Als deze gemeente dit niet accepteert dan heeft ze een conflict met het kerkverband.
  5. Een predikant of kerkenraad van een gemeente kan dus een ambtelijke bevoegdheid krijgen zonder verkiezing, namelijk wat betreft een predikant van een andere gemeente door hem voor te laten gaan (besluit van de kerkenraad) en wat betreft de kerkenraad door de onder zorgstelling zoals boven aangegeven (wederzijds geaccepteerd).

Punt 5 is door Nijman verkeerd gelezen. Hopelijk is het zo duidelijker?
In alle gevallen zeggen we dus Nee, Nee, Nee.  Maar ook Nee tegen de conclusies die Nijman trekt, omdat voorzover wij in zijn reacties lezen hij het gezag van meerdere vergaderingen verwart met ambtelijke bevoegdheid.
Om klip en klaar op uw vragen te antwoorden:

1    Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om zich te bemoeien met de regering van de kerk, met de interne problemen in de gemeente van Zwijndrecht? 
Nee en dat deed ze ook niet. Onder zorgstelling heeft niets te maken met bemoeien, maar alles met kerkverbandelijke afspraken om elkaar te helpen. Het “bemoeien met de interne problemen” zoals Nijman dat benoemt kan echter wel een zaak van de genabuurde kerkenraad zijn als de zorg wederzijds is geaccepteerd.

2    Mocht de classis oordelen over geschikte personen voor het ambt in die gemeente in verband met de instelling van de ambten in Zwijndrecht?
Nogmaals de classis heeft slechts geoordeeld dat in een verscheurde gemeente het onjuist is om door één deel de ambten te laten instellen.

3    Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om de gemeente van Zwijndrecht ongevraagd en tegen haar uitdrukkelijke wil onder opzicht en tucht  te stellen van de genabuurde kerk?
Nee geen ambtelijke bevoegdheid, echter wel een bevoegdheid wegens de afspraken in het kerkverband. De realisatie van die onder zorgstelling is echter afhankelijk van de medewerking van de betreffende gemeente. Omdat dat op weerstand stuitte heeft die zorg ook niet kunnen plaatsvinden en had de gemeente te Zwijndrecht daardoor een conflict met het kerkverband. Die gemeente hield zich daardoor niet aan de kerkverbandelijke afspraken
.

Laatst aangepast op vrijdag 14 januari 2011 11:07  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]