Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

J. Trip: Een secte in Dalfsen?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

De groep van 25 die zich sinds kort heeft afgescheiden van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) heeft als grond weergegeven - zoals weergegeven in de verschillende publicaties - dat er een verschil van toekomstvisie is. Het gaat hier om het tijdstip van kiezen voor een bepaald kerkverband. Deze groep wil nu direct kiezen, de overgrote meerderheid wil hiermee wachten. Want volgens ouderling Tel wordt je gezien als een secte als je je niet direct bij een kerkverband (lees GKN) aansluit. Dit terwijl de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) zich ook wil aansluiten bij een kerkverband, maar nog in gesprek is met de kerkverbanden van DGK en GKN.

De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) zullen eind januari spreken over de toelating van deze groep tot dit voorlopig kerkverband.

Mijn voorlopige opmerkingen:

Deze groep is zo zelf tot een secte verworden
Omdat deze groep zich niet heeft afgescheiden omdat de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) iets volhardend zou leren wat tegen Schrift en belijdenis zou ingaan is de beschuldiging van sectevorming tegen de Kerk te Dalfsen als een boomerang naar deze groep teruggekeerd. Iedere enigszins onderbouwde gereformeerde broeder of zuster beseft toch wel dat je je nooit mag afscheiden alleen om verschil van toekomstvisie? Deze groep zou zich in de toekomst ook in een andere kerk of een ander kerkverband zo maar af kunnen scheiden als er verschil van visie ontstaat.

Geen enkel (zichzelf respecterend) gereformeerd kerkverband zal deze secte opnemen
Eind januari spreekt het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland over toelating van deze groep. Als dit kerkverband metterdaad gereformeerd wil zijn, zal deze groep uit Dalfsen helemaal niet kunnen en niet mogen worden toegelaten, juist omdat deze groep zich als een secte openbaart. En waar je mee omgaat ...

Terug naar AF
De oplossing is natuurlijk voor de hand liggend. Ik roep deze groep op om terug te gaan naar de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend). Ik roep ook alle kerkverbanden op en alle broeders en zusters om bij deze groep aan te dringen op terugkeer. En ook te bidden voor het behoud van deze broeders en zusters en hun nageslacht. Als deze zonde zou worden getolereerd dan geloven we niet meer een kerk, maar zoeken een omgeving waar we ons prettig willen voelen: prettige mensen waar we ons thuis bij voelen, prettige leiders die ons gemakkelijk doen voelen, een fijne warme omgeving waar we graag naar toe gaan. Maar houd ons dan ook niet meer voor de gek en noem het dan ook geen kerk meer, want het gaat dan niet meer om en over het kerkvergaderend werk van onze Here Jezus Christus. Nee, het draait dan helemaal om onszelf! (Een gevaar overigens voor ons allemaal!)

 


 

Zie ook:

22-01-2011 werkenaaneenheid.nl - Citaten Eeninwaarheid en B de Roos over scheuring in Dalfsen

29-01-2011 werkenaaneenheid.nl - Br. A. Velthuis - Eén blijven in waarheid of verscheuren om niets?

09-04-2011 werkenaaneenheid.nl - Persbericht GKN: De uit de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) getreden broeders en zusters zijn aangesloten bij de GKN

16-04-2011 werkenaaneenheid.nl - Redactie Eeninwaarheid.info: Dalfsen

27-04-2011 werkenaaneenheid.nl - Verklaring Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen over persbericht aansluiting onttrokkenen van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen bij GKN

18-06-2011 werkenaaneenheid.nl - GKN wijst voortgezet gesprek af met Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen

Laatst aangepast op dinsdag 16 juli 2013 21:30  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]