Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Doleren in voorlopigheid Br. J. Wiegel: reactie op Doleren in voorlopigheid

Br. J. Wiegel: reactie op Doleren in voorlopigheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor de link naar het artikel op de weblog van J. Wiegel

Al ruim een week speelt het artikel “Geen restauratie maar reformatie” van de redactie van één in waarheid door mijn hoofd. Ik zal er eerlijk over zijn, het heeft me teleurgesteld.

Over een aantal zaken wil ik dan toch maar mijn mening/gedachten hier weergeven.

Ze vragen zich af: Hoe zit het nu met het voorlopig kerkverband? En iets later komt dan de opmerking: “Vanuit dit kerkverband worden verontruste GKv-ers sterk gestimuleerd om zich af te scheiden en plaatselijke bijeenkomsten te houden, ongeacht het draagvlak”. Een nogal forse uitspraak. Die heel wat genuanceerd moet worden voor deze waar is. Er wordt niet gestimuleerd om zich af te scheiden, daar waar nog gesprek mogelijk is wordt dit aangemoedigd, waar nodig ondersteund. Als het dan niet meer mogelijk is om in de GKv te blijven, dan wordt er aangemoedigd om plaatselijke bijeenkomsten te houden, om elkaar vast te houden. Te vaak komt het voor de bezwaarden uit de GKv allerlei kanten uit gaan, en verstrooid raken.

Dan “zo zijn er in Assen, Goes en Nijkerk gemeenschappen ontstaan die vaak niet meer dan enkele tientallen leden omvatten.” Ik zie niet wat deze zin toevoegt, gat het in de kerk om aantallen? Zeg de Here Jezus niet zelf, “waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben Ik in hun midden” Mat 18:20 ? Ik kan het zelfs nog wel verder uitwerken, als deze gemeenschappen niet worden gevormd, waar moet men dan heen als men de GKv verlaat? Afgelopen jaar heb ik grote groei gezien in Zwijndrecht en Veenendaal. Omdat deze kleine gemeenschappen er waren kon men ergens terecht.

En volgende zin gaat over de benaming van het kerkverband, hier wordt een foute naam weergegeven, het voorlopig kerkverband heeft de naam “Gereformeerde Kerken Nederland” aangenomen, dus zonder het woordje in. Tevens neemt het kerkverband geen afstand van de voorlopigheid, de voorlopigheid van het kerkverband is niet gelegen in het feit dat het weer zou worden opgeheven, maar in het feit dat naar de kerkorde nog geen volwaardig kerkverband gevormd kan worden.
Dat vervolgens alleen predikanten uit dit kerkverband voor mogen gaan in Assen nadat ze zich bij het verband voegen lijkt mij redelijk normaal.

Dan over de conclusie: “Daarom lijkt doleren in voorlopigheid de aangewezen weg…”
Ik kan niet anders zeggen, als u denkt nog een strijd te strijden te hebben binnen de GKv dan is dat de aangewezen weg. Als u echter niet verder kunt zult u moeten kiezen.

Als laatste wil ik nog iets kwijt over de opmerking : “Het vastleggen op rigide kerkverbanden …” en dan speciaal over de typering rigide.
Rigide betekend volgens mijn woordenboek: 1 stijf, strak; scherp 2: streng van levenswijze; inz. Overdreven streng.

Hoe is dit van toepassing op deze kerkverbanden? In het bijzonder op de GKN ?
In het niet meer voor mogen gaan van ds Heres in Assen? Wel lijkt me redelijk normaal dat alleen predikanten van het kerkverband waartoe je behoort voorgaan.

Er wordt vervolgens gewezen op de situatie in Dalfsen, wel die behoren bij geen enkel kerkverband. Op moment van schrijven van de redactie van Eén in waarheid was er ook nog geen kerkverband die over de zaak gesproken had. Op het moment van mijn schrijven is het wellicht zo dat de GKN erover gesproken hebben, de uitslag daarvan is mij echter niet bekend. Als er door de minderheidsgroep uit Dalfsen is verzocht om tot het kerkverband te worden toe gelaten, kan ik me niet voorstellen dat ze dan niet eerst nadere toelichten moeten geven over de gang van zaken.
Rigide, omdat alleen op kerkverband niveau gesproken kan worden?
Lijkt me toch ook een redelijk normale gang van zaken. Zeker als je weet dat degene die contact met je zoekt problemen heeft met de kerken waarmee je een kerkverband vormt. Je vormt niet zomaar een kerkverband, het gaat om erkenning van de kerken in dit kerkverband.

Met de laatste regels kan ik gelukkig alleen maar instemmen en ik wil ze hier dan ook onder plaatsen:
“Maar in elk geval: Christus’ kerkvergadering gaat door!
Lees maar eens goed Ps.2.”

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]