Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Dr. HJCCJ Wilschut - Veranderende tijden - reactie op De Reformatie - het komt niet tot een werkelijk gesprek

Dr. HJCCJ Wilschut - Veranderende tijden - reactie op De Reformatie - het komt niet tot een werkelijk gesprek

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele pdf artikel op dr. Wilschuts website

geplaatst op 21 januari 2011

VERANDERENDE TIJDEN

Ik heb een poos geaarzeld of ik onderstaande bijdrage zou schrijven. In De Reformatie van 17 december 2010 reageerde E.A. de Boer op mijn artikel ‘De Reformatie reageert’, eerder op deze site geplaatst en voor een groot deel overgenomen in de persrevue van Nader Bekeken van november 2010. Minder expliciet maar herkenbaar maakte A.L.Th. de Bruijne een opmerking, die mijn persoon raakt (Ref. van 30 december 2010). Ik wil er nog even – kort – op terugkomen.

‘Geen dooddoener’
Ik heb eerlijk gezegd weinig zin om op alle ins en outs van de bijdrage van De Boer in te gaan. Ik had gevraagd om een inhoudelijk gesprek over de ontwikkelingen binnen de GKv. Helaas, ik zag (en zie) het niet werkelijk van de grond komen. De Boer relativeert dat. Is Wilschut niet te snel tot toorn? En dan leest hij De Bruijne ook nog eens heel onwelwillend. Toe maar! Ik kan mij hiertegen gaan verdedigen. Maar niemand zit te wachten op een welles-nietesspelletje. Ik laat de gedane uitlatingen voor rekening van De Boer. Inclusief zijn opmerkingen over schrijven op particuliere websites.

Eén ding is duidelijk. Nog steeds komt het niet tot een werkelijk gesprek. Ook al schrijft De Boer dat zijn bijdrage geen emoties wil voeden, maar de weg tot gesprek openhouden. Wat ik concreet als zorgpunten heb aangewezen, blijft buiten beeld. En het grote argument: ‘de tijden zijn veranderd’ wordt nog eens onderstreept. Dat is geen dooddoener, zegt De Boer, maar is een belangrijk aspect in zaken van levensstijl, geloofsbeleving en kerk-zijn. ‘Op dat vlak heeft De Reformatie meer bijgedragen: verantwoording van veranderingen in denken. Daar hopen we mee door te gaan.’

‘Eenzijdig’
Op eigen manier zegt De Bruijne soortgelijke dingen als De Boer. Je moet niet terugkijken, maar juist toekomstgericht bezig zijn. Veel bezorgdheid komt voort uit eenzijdig terugkijken. ‘Gegeven omstandigheden van vandaag waar Christus ons nu eenmaal doorheen leidt, worden dan eenzijdig neergezet als teken van verval.’

Mij treft de herhaalde term ‘eenzijdig’. Alsof degenen die zorg uiten over wat er aan de hand is in de GKv alléén maar terugkijken. Dat een mens in eigen tijd de Here moet gehoorzamen ontkent niemand. Ook niet dat er dan dingen veranderen. Maar dan mag wel degelijk gevraagd worden naar de aard van de veranderingen. Zijn die legitiem in het licht van Schrift en belijdenis? Blijft de principiële continuïteit tussen verleden, heden en toekomst bewaard? Een eigentijdse toepassing van de bijbelse normen is het punt niet. Dat is het wel, wanneer de toepassing een uitholling van die normen inhoudt. Want dan is er toch echt sprake van kerkelijk verval.

Toch dooddoener
Blijft dat aspect buiten beschouwing, dan wordt het beroep op de andere tijden wel degelijk een dooddoener. Op deze manier kun je je onttrekken aan kritische toetsing van veranderingen. Ben ik eerlijk, dan vind ik dat De Reformatie op dat punt tekortschiet. Ik zeg niet dat er in het geheel geen kritische toetsing plaatsvindt. Wel acht ik dat dit onvoldoende gebeurt.

Kennelijk is dat geen zaak van argeloosheid. Maar welbewuste keus. Goed, je mag dan niet zeggen, dat De Reformatie bezorgde geluiden wel iets tegemoet komt, om die vervolgens te neutraliseren (daar hebt u de opmerking van De Bruijne, waarin ik mijzelf meen te herkennen). Tegelijk blijft een diepgaand gesprek over wat ik in mijn boekje Afscheiding? aan de orde heb gesteld achterwege. Ook een weerlegging met argumenten is niet aan de orde.

Aan de andere kant blijft De Reformatie een podium bieden aan geluiden, die m.i. haaks staan op het gereformeerd karakter van het blad en van de kerken. Een (opinie)artikel als van ds. J.W. Roosenbrand, ‘Waarnemingen rond de doop’ (Ref. van 14 januari 2011) wordt zonder commentaar geplaatst. Nee, dat hoeft niet te betekenen dat de redactie ermee instemt. Het betekent wel dat weigering van dit artikel op principiële gronden niet heeft plaatsgevonden. Terwijl daarvoor naar mijn mening alle reden is. In een volgende bijdrage hoop ik dat te onderbouwen.

 


 

Zie ook 13-10-2010 HJCCJ Wilschut - Ongenoegen over manier van reageren van De Reformatie

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:43  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]