Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Dr. HJCCJ Wilschut - Mogen of moeten? III Over kinderdoop en dr. Paas als spreker in baptistengemeente - accepteren we nu binnen GKv nu echt alles?

Dr. HJCCJ Wilschut - Mogen of moeten? III Over kinderdoop en dr. Paas als spreker in baptistengemeente - accepteren we nu binnen GKv nu echt alles?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele pdf artikel op dr. Wilschuts website

geplaatst op 21 januari 2011

MOGEN OF MOETEN? III

Ik kon het nauwelijks geloven, toen ik het hoorde. Dr. Stefan Paas zou spreker zijn op zondagochtend 16 januari 2011 in de baptistengemeente te Amersfoort. Dus googlede ik naar de website van deze gemeente. Helaas. Het gerucht was juist.

Volgens een nieuw officieus dogma onder ons zou ik mij nu eerst persoonlijk tot dr Paas moeten wenden. Broeder, wat zijn uw motieven? Alsof het verhaal daar anders van wordt. Alsof bovendien publieke zaken ook niet publiek besproken mogen worden. ‘

Het optreden van dr. Paas is een publiek feit. Ik betreur het zeer. Wat heeft een gereformeerd mens (dr. Paas is lid van de CGK) daar te zoeken? Zonder tot enghartig kerkisme te vervallen is een baptistengemeente overeenkomstig art. 29 NGB aan te merken als een valse = onwettige kerk.

Daarmee verklaar je baptisten niet tot ongelovigen, of zo. Ik zeg het er maar even bij, voordat er misverstanden rijzen. Maar als kerk naar het Woord is een baptistengemeente niet te erkennen. Daar wordt de zuivere evangelieprediking niet gevonden. Daar wordt ook de doop niet bediend overeenkomstig het bevel van Christus. De verbondsmatige prediking ontbreekt. En het zicht op de doop als teken en zegel van dat verbond.

Ook al is dr. Paas geen predikant (dus het gaat niet om een ambtelijke bediening van het Woord), treed je als gereformeerd belijder op in een baptistengemeente, dan geef je daarmee het signaal af, dat het niet dopen van kinderen voor jou geen belemmering is om aan een kerkdienst mee te werken. Alsof het dopen van kinderen geen kwestie van heilig moeten is, en dus een kerkscheidende factor.

Ik acht dat onacceptabel voor een docent aan onze TU. Die dan ook nog eens de weg moet wijzen op de weg van gemeentevorming. Ik begrijp hier helemaal niets van. Ik ga ervan uit, dat er niet eerst vanuit de kerken een klacht moet komen. Het gaat om een publiek feit. Waar de organen van toezicht niet omheen kunnen. Het gaat niet om een heksenjacht op dr. Paas. Wel om de vraag of we binnen de GKv nu echt alles gaan accepteren.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:42  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]