Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV N. van Dijk - Eeninwaarheid: A.N. Hendriks over K. Schilders schrijven over de kerk

N. van Dijk - Eeninwaarheid: A.N. Hendriks over K. Schilders schrijven over de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Zr. N. van Dijk vat A.N. Hendriks samen uit Nader Bekeken over K. Schilders schrijven over de kerk.

Ik citeer het eind van haar artikel:

"Volgens Hendriks is er bij Schilder sprake van exclusivistisch spreken over de 'ware kerk' ook al sprak hij over het dynamisch vergaderwerk van Christus. Hij formuleert aan het eind van zijn artikel enkele vragen. Die vindt hij noodzakelijk want:

"als wij afstand nemen van Schilders spreken over de kerk, dient dat m.i. grondig theologisch doordacht te zijn. En daaraan heeft het voor zover ik zie, tot onze schade nog teveel ontbroken. De broeders en zusters die met dr. P. van Gurp en dr. S. de Marie zich laten vergaderen, hebben naar mijn oordeel recht op een zorgvuldige kritiek op Schilders exclusivistisch spreken over 'de ware kerk'. We zijn veel ruimer geworden t.a.v. andere kerken, helaas zonder dit theologisch goed en grondig te funderen. De erfenis van Schilder is te rijk en te geargumenteerd om daar te oppervlakkig mee om te gaan of zelfs mee af te rekenen".

Hendriks stelt dan ook voor ons met een aantal vragen uitdrukkelijk bezig te houden:

  • Is het juist dat Schilder bij het 'ware kerk'-zijn de wettigheid zo'n belangrijke rol laat spelen, en de kerkgeschiedenis daarin als de gang van Christus' vergaderwerk zo'n zwaar accent geeft dat hij spreekt over 'de kerk op geschiedenis en belijdenis gegrond'. Wanneer we hierin het spoor van Schilder gaan, zie ik niet in wat we dan aan moeten met de vele allochtone kerkjes en evangelische gemeenten die als paddestoelen uit de grond rijzen. Wat artikel 29 over de kenmerken zegt, is wellicht voldoende.
  • Is het niet overtrokken wanneer Schilder de verbondsgehoorzaamheid zo rigoureus concentreert op het gehoorzaam met Christus mee institueren?
  • Is er in Schilders visie op ware en wettige kerk een dopers trekje, doordat hij bij dat meevergaderen met en institueren volgens Christus er te weinig recht aan doet dat we ook in dit opzicht als gelovigen nog maar 'een klein begin' van de gehoorzaamheid hebben?
  • Gaat het aan om vanuit de insteek van wettigheid andere kerken als 'valse' vergaderingen te zien?
  • In onze kring wordt gepleit voor deelname aan de zgn. 'nationale synode' . Waarin gaat Schilder fout als hij stelt dat zo'n initiatief juist de oproep tot kerkelijke eenheid ontkracht?
  • Kunnen wij terecht geen genoegen nemen met een kernbelijdenis, omdat de openbaring één is en omdat daarom alles eeuwig waar is?

Aan het eind van zijn artikel schrijft Hendriks:

"Als vrijgemaakte kerken hebben wij nog altijd een erfenis van Schilder, die juist nu wij ons van die erfenis schijnen te verwijderen, om grondige bezinning vraagt. De studie van Buys nodigt ons uit om ons met die erfenis te confronteren en het goede daarin dankbaar te behouden.
Was Schilder echt een oecumenisch theoloog, of heeft hij - zijns ondanks - helaas toch bijgedragen aan een kerkelijk exclusivisme waaraan wij nu met schaamte terugdenken
?"

Laatst aangepast op zaterdag 07 april 2012 13:50  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]