Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Ds. E. Hoogendoorn - Biedt de kerk veiligheid?

Ds. E. Hoogendoorn - Biedt de kerk veiligheid?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Ds. E. Hoogendoorn heeft op 5 juni 2012 een referaat gehouden over het bieden van veiligheid door de kerk. De achtergrond hiervan is dat velen steeds meer moeite krijgen met wat ze meemaken in hun gemeente of kerkverband. De titel is uitdrukkelijk niet 'Voelt u zich veilig in de kerk?', maar of de kerk veiligheid biedt.

Een korte samenvatting:

De Here maakt uit wat veilig is.
De kerk biedt veiligheid als zij blijft bij de leer van Christus en in die waarheid wandelt.
Verontrusting is terecht als de leer van Christus in geding is.
De verontrusting in de GKV is terecht vanwege:

 • het in de knel komen van het schriftgezag (twijfel aan historiciteit in de Bijbel, aanvaarden homosexualiteit, acceptatie echtscheiding, pleidooien vrouw in alle ambten
 • in de prediking gaat het steeds meer de kant op van de leegte van een mensenwoord die dan moet worden opgevuld met een spektakel om het aantrekkelijk te houden voor de mens van deze tijd
 • gaat het in de liturgie om de Here of niet? toenemende klachten zijn: 'Het ademt allemaal zo'n menselijke happening uit'.
 • het lesboek van de kerk moet in de catechese meer wijken voor evangelisch aandoende leuk ogende werkboekjes - de catechismus wordt niet meer of onvoldoende geleerd
 • sacramenten - het ter discussie stellen van doop aan kinderen
 • kerkelijke tucht - pleidooi voor compromissen in de pastorale praktijk
 • steeds meer stappen op interkerkelijk terrein - samensprekingen en fusies worden toegejuicht met NGK, deelname aan Nationale Synode
 • zusterkerken groeien soms plaatselijk ingrjipend uit elkaar, eenheid is weg en tegenstellingen nemen toe

Het is geen zwart maken, maar het zijn feiten die we met diepe smart noteren en ten tweede willen we elkaar juist vasthouden bij dat wandelen in de waarheid.

 • Wat moet je doen als de kerk geen veiligheid meer biedt?
 • niet wegvluchten, maar opstaan tot reformatie
 • aanspreken verantwoordelijke kerkenraad
 • elkaar zoeken om samen wegen te vinden om de plaatselijke gemeente op haar roeping te wijzen
 • de plaatselijke gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid naar haar zusterkerken
 • niet ieder een eigen vluchtweg zoeken, maar samen een weg zoeken om het kerk-zijn van de Here voort te zetten

 

Klik hier voor het originele referaat (pdf) van ds. E. Hoogendoorn - Biedt de kerk veiligheid?

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]