Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Appel om Amsterdamse Stroom niet toe te laten tot GKv kerkverband

Appel om Amsterdamse Stroom niet toe te laten tot GKv kerkverband

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

43 kerkleden uit de GKv, inclusief 26 (emeriti-)predikanten hebben donderdag 30 augustus 2012 een publiek appèl gedaan op (de kerken in) de classis Amsterdam-Leiden om het Amsterdamse kerkplantingsproject Stroom niet te aanvaarden als zelfstandige kerk in het GKv kerkverband.

Een citaat daaruit:

Hoe snel het kerkverband ons voor de keus kan plaatsen van ‘al of niet gereformeerd’ blijkt
concreet uit een verzoek, dat onlangs door de gereformeerde kerk van Amsterdam-Centrum
bij de classis Amsterdam-Leiden is ingediend. In dat verzoek vraagt deze kerk om de
missionaire gemeente Stroom toe te laten als zelfstandige kerk binnen het verband van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Dit verzoek van de kerk van Amsterdam-Centrum mag opvallend heten. In dat verzoek wordt
meegedeeld dat Stroom inmiddels oudsten heeft benoemd, zonder van hen instemming met
de belijdenisgeschriften te vragen. Deze instemming zou ook moeilijk serieus te nemen zijn,
onder meer omdat het de leden van deze gemeente vrij staat voor hun kinderen aan de
volwassendoop voorkeur te geven boven de kinderdoop. Dit is in strijd met antw. 74 van de
Heid. Catechismus.

De ondertekenaars zijn o.a. prof.dr. J. Douma, dr. H.J.C.C.J. Wilschut, ds. J.R. Visser, ds. P.L. Storm, ds. H.G. Gunnink, ds. H.W. van Egmond, dr. M.J. Arntzen.

Klik hier voor het appel op (de kerken in) de classis Amsterdam-Leiden

Klik hier voor het laatste persverslag van de classis 15-03 - 19-04 over toelating

Persverslag vergadering Classis Utrecht 16 februari 2012

Acta PS Holland Noord v.a. 16 februari 2011 met steunaanvraag Stroom Amsterdam

28-10-2011 Video: op een nieuwe manier kerk zijn in Amsterdam

Klik hier voor de weblog van Bastiaan de Roos 'Over-stroom-d'

Klik hier voor de weblog van Bastiaan de Roos 'Ruimte voor Stroom?'

Klik hier voor de weblog van Johan van Veen 'Stroomversnelling'

Klik hier voor het artikel in het Reformatorisch Dagblad

Klik hier voor de website van Amsterdamse Stroom

Klik hier voor de website van Martijn Horsman (voorganger Stroom Amsterdam)

Klik hier voor het identiteitsdocument van Stroom waarin de visie op de gemeente is vastgelegd.

Het onderstaande verscheen op 13 januari 2007 in De Reformatie:

Gemeentestichting Amsterdam in nieuwe

fase: kerk in bioscoop

In Amsterdam gebeuren bijzondere dingen! Op verschillende plaatsen zijn initatieven gestart tot gemeentestichting. Eén daarvan maakt op dit moment een nieuwe stap: Stroom Amsterdam. Vanaf november komt de nieuwe gemeente Stroom elke zondagmorgen om 11.00 bij elkaar voor een samenkomst in Café en Filmtheater Kriterion. Het café biedt prima mogelijkheden om voor en na de samenkomst koffie te drinken en in gesprek te gaan. In de filmzaal is er eveneens ruimte om kwalitatief en kwantitatief met de samenkomsten te groeien.

Stroom Amsterdam wil een eigentijdse en open gemeenschap vormen met hart voor God, mensen en de stad. In de nieuwe locatie werken we aan afwisselende samenkomsten, waarbij ook multimedia een plek heeft. De samenkomsten worden momenteel door zo’n veertig á vijftig mensen bezocht.

Remmelt Meijer is ontzettend blij met deze nieuwe locatie: "Dit is heel sterk mijn droom, wat hier nu gebeurt. Je kunt als kerk denk ik twee dingen doen vandaag de dag. Je kunt zo goed mogelijk je ding dat je altijd deed blijven doen. Je kunt er ook voor kiezen om nieuwe wegen te zoeken. Daarvoor kiezen wij, juist omdat we ervan overtuigd zijn dat christelijk geloof relevantie heeft voor mensen van nu. En ik merk het zelf: als je zo’n stap zet om in een bioscoop iets nieuws te organiseren, gebeurt er ook iets met mijzelf. Het is wederzijds, elke zondag die ontmoeting, die verbinding met mensen en met God er bij. Echt heel bijzonder om mee te maken!"

Stroom is de naam voor één van de twee nieuwe gemeenten, die samen het Amstelproject vormen, vanuit de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Stroom is voortgekomen uit de Oosterparkkerk (Amsterdam-Centrum).

In maart dit jaar begon gemeentestichter/predikant Remmelt Meijer samen met een kleine groep christenen met samenkomsten in Café Dwaze Zaken tegenover het Centraal Station. De samenkomsten waren gericht op zowel christenen als op niet-christenen. De weg naar Café Dwaze Zaken werd door steeds meer mensen gevonden. Ook het aantal leden groeide. Na de zomervakantie is daarom besloten om naar Kriterion als grotere locatie te gaan. Naast de samenkomsten heeft Stroom ook nog andere activiteiten. In september zijn vijf huisgroepen van start gegaan. Daarnaast organiseert Stroom maatschappelijk debat via OnderStroom en Oriëntatieavonden christelijk geloof.

Laatst aangepast op vrijdag 05 juli 2013 13:49  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]