Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Persbericht gereformeerdekerkblijven.nl: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven

Persbericht gereformeerdekerkblijven.nl: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Persbericht (aangevuld met info uit nagekomen poster)

Op zaterdag 29 september 2012 zal er D.V. een vergadering worden gehouden in de Immanuëlkerk (Plevier 2) te Bunschoten met als thema:

Samen graag Gereformeerd.

Deze vergadering is georganiseerd door de predikanten die verbonden zijn aan de website www.gereformeerdekerkblijven.nl .

Tijdens het morgengedeelte staat het openingswoord 'Wees progressief! op de agenda en zal gesproken worden door dr. J.W. Veltkamp ('De moed om gereformeerd te blijven') en prof. dr. J. Douma ('Rondblik op ons kerkelijk erf'). De dagvoorzitter is ds. J.R. Visser. Ook zal een verklaring gepresenteerd worden waarin een kort overzicht wordt geboden van ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die het gereformeerde karakter van het kerkelijke leven onder druk zetten. Hierover zal in het middaggedeelte doorgesproken kunnen worden. Overige agendapunten: Discussie en Vervolgstappen.

Deze vergadering is bedoeld om te bemoedigen, voorlichting te geven en een bezinning te starten over de vraag hoe we verder moeten in de huidige verwarrende situatie waarin kerken en kerkleden steeds verder uit elkaar groeien. De dag is dan ook getypeerd als:  Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven.

De vergadering begint om 10.00 uur en zal rond 15.30 uur afgesloten worden.

Entree gratis, Lunch: € 10,- per persoon.

Aamelden (als u van de lunchpakketten gebruik wil maken): Erika Koelewijn - 0413-470 008 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Giften graag op rek. 3058.68.829

Klik hier voor de poster van de landelijke dag d.d. 29-09-2012 'Samen graag gereformeerd' te Bunschoten georganiseerd door de predikanten van Gereformeerdekerkblijven.nl ter verspreiding.

Klik hier voor de zwart/wit versie van de poster.

 


 

15-09-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - [38] Vergadering in Spakenburg - Citaat:

[38] Vergadering in Spakenburg

Voor zaterdag 29 september a.s. hebben wij een vergadering belegd in Spakenburg. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zijn wij vanuit onze websitekring bezig een verklaring op te stellen, waarin wij een beroep doen op alle kerkleden en kerken om zich voor hun gereformeerde overtuiging niet te schamen. Zij moeten die overtuiging blijven verdedigen.
De vergadering is niet bedoeld voor onze websitekring en van hier en daar nog wat sympathisanten. Wij willen het zicht behouden op de gehele gemeenschap van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Wie vindt dat het in deze kerken allemaal prima gaat – modern, vernieuwend en op de toekomst gericht, zal van ons wat anders horen.
Een enkeling schrijft ons dat wij breder moeten zijn in het sprekersaanbod dan alleen aan de eigen mensen van de website het woord te geven. Dat vinden wij ook, maar – zo leert ons de ervaring – er zijn weinig mensen die hun nek willen uitsteken. Daarom doen wij het, in de hoop dat anderen ons erin volgen en het werk dat er moet gebeuren met ons delen en overnemen. Dat laatste zeg ik ook heel persoonlijk. Ik zal de dag begroeten dat ik mag zwijgen en anderen gaan spreken. Hoe gauwer die dag aanbreekt, hoe dankbaarder ik zal zijn. Maar zolang ik nog helder van geest ben, mag ik doen wat ik beloofd heb bij mijn aantreden als predikant en later als hoogleraar: de gereformeerde religie bevorderen en verdedigen. Als anderen moed vatten en van zich laten horen, kan ik volledig met emeritaat gaan.
Het gaat ons er niet om een website in stand te houden, maar de kerken te dienen.
Wie van mening is dat onze activiteiten wel op een volgende scheuring zullen uitlopen, gepland en al, mag ik verzoeken eerst onze verklaring te lezen, die op de vergadering in Amersfoort zal worden gepresenteerd. We zijn op vrede uit, ook al menen anderen dat wij op oorlogspad zijn.

Laatst aangepast op zaterdag 16 februari 2013 22:39  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]