Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Ds. E. Heres 'Moed verzamelen', waarvoor? (Reactie op dr. Wilschut)

Ds. E. Heres 'Moed verzamelen', waarvoor? (Reactie op dr. Wilschut)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Een reactie van ds. E. Heres onder de titel "'Moed verzamelen', waarvoor?". naar aanleiding van een artikel van dr. H.J.C.C.J. Wilschut op de website "www.gereformeerdblijven.nl. Dr. Wilschut beklaagt zich daar over de ontwikkelingen in de GKv en raakt daar moedeloos van. Ds. Heres stelt enkele vragen aan dr. Wilschut.

Klik hier voor het originele artikel van ds. E. Heres: 'Moed verzamelen', waarvoor?

Hieronder een samenvatting van het artikel van ds. E. Heres.

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut heeft op 12 mei 2012 een artikel geschreven op de website ‘www.gereformeerdekerkblijven.nl’ onder de titel ‘Moed verzamelen’.

Dr. Wilschut constateert moedeloosheid. De ontwikkelingen in de GKv liegen er niet om, er wordt heel veel geaccepteerd binnen de GKv. Het meest verbijstert dr. Wilschut dat er van alles en nog wat wordt geroepen, maar dat men het in de GKv het allemaal kerkelijk laat passeren. Zelfs als een dominee (ds. Van der Schee) publiek aangeeft het beter denkt te weten (Van der Schee waardeert gebeurtenissen in het Boek Jona als een gelijkenis) dan de Here Jezus. Klik hier voor de betreffende preek van ds. Van der Schee.

Het verbaast ds. Heres dat ds. Wilschut niet verder gaat dan deze constatering. Zou hij niet veel meer moeten doen tegen deze ontwikkelingen binnen de GKv. "Er is toch, waar het gaat om het lezen van de Schrift, al heel wat méér gebeurd en toegelaten binnen de GKV." aldus ds. Heres.

Ds. Wilschut reageert ook kritisch op uitspraken van de predikanten J.M. Burger en J.H.F. Schaeffer die publiek nogal kritisch de vinger hebben gelegd bij ‘te veel concentratie op het Woord’ binnen de GKV.

Het gaat ds. Heres vooral om de conclusies die ds. Wilschut trekt:

  • ‘te vaak hoor je hoe de vervreemding toeneemt voor wie gewoon gereformeerd wil zijn binnen de GKv. Er gebeuren dingen in kerkdiensten, die te gek voor woorden zijn.'
  • het tijd is voor verootmoediging en bekering. Dat is volgens hem een betere weg dan meteen om afscheiding en een nieuwe vrijmaking roepen.
  • ‘Wordt blijven je onmogelijk gemaakt – en dat is toch echt het criterium – dan is er binnen de gereformeerde gezindte nog plek genoeg waar je als gereformeerde belijder heen kunt’.

Bij het lezen van het laatste punt heeft ds. Heres zijn ogen uitgewreven en stelt de volgende vragen (volledig geciteerd):

  1. Ds. Wilschut weet toch wel dat voor veel GKV–ers in de afgelopen jaren blijven onmogelijk is gemaakt? Ik hoef alleen maar te verwijzen naar ‘Kampen-Noord’ en naar onze eigen Dalfser ‘Verklaring van kerkelijke stappen’. Als één trouwe dienaar van Christus ‘monddood’ wordt gemaakt, dan zijn anderen die dat accepteren, daar toch mee verantwoordelijk voor?
  2. Hoe kan ds. Wilschut ‘vastgelopen broeders en zusters’ nu verwijzen naar een plek ergens ‘binnen de gereformeerde gezindte’? Uit het voorgaande mogen we afleiden dat ds. Wilschut hierbij blijkbaar denkt aan bijv. Hersteld Hervormd of een gereformeerde bondsgemeente in de PKN. Maar, zo vraag ik: Hoe kan je als voorganger en herder in Christus’ kerk nu tegen de schapen van de kudde zeggen: Als je hier niet kan blijven moet je maar een plek elders zoeken. Die plek ergens ‘binnen de gereformeerde gezindte’ is daar ook ‘Sion’? Is daar de Kerk waar Christus de zijnen roept? Als dat zo is, waarom horen we daar dan niet veel meer over van dr. Wilschut? Hij ziet als eerste taak ‘deernis hebben met Sions puin’. Maar blijkbaar ziet hij voor hen die niet kunnen blijven al een ander ‘Sion’ ergens in de gereformeerde gezindte.
  3. Vertrekken uit de GKV om naar een plek ergens binnen de geref. gezindte te gaan, dat is toch óók een afscheiding? Dat is toch óók een vrijmaking? Dat is toch óók een breuk met de GKV, ook al is dat door individuele broeders en zusters? Je vraagt je toch af waarom ds. Wilschut zich zo afzet tegen broeders en zusters, die in de afgelopen jaren noodgedwongen zich moesten vrijmaken van verkeerde synodebesluiten, juist om gereformeerde kerk te blijven!? Als ds. Wilschut zó de weg wijst, zoals hij in dit artikel doet, is dat dan ook niet een impliciete veroordeling van de Vrijmaking van 1944? Toen was er toch ook een ‘gereformeerd gezindte’ waar de bezwaarden hun toevlucht hadden kunnen zoeken? Er was zelfs een Schriftgetrouwe CGK. Toch zagen onze vaderen een andere kerkelijke roeping. Daar was christelijke moed voor nodig. Door Gods genade hebben zij die ontvangen. De HERE gaf de vermoeiden kracht. Hij is vandaag Dezelfde.

Klik hier voor de reactie van ds. Hoogendoorn op dr. Wilschut

Laatst aangepast op donderdag 08 mei 2014 16:58  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]