Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Links naar artikelen in relatie tot Stroom Amsterdam (kerkplanting GKv)

Links naar artikelen in relatie tot Stroom Amsterdam (kerkplanting GKv)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

05-11-2012 zoutmagazine.nl - Anko Oussoren - Ik droom van Amsterdam in beweging voor Jezus Christus - Citaat:

Het verlangen om mensen in mijn omgeving in aanraking te brengen met het evangelie is 1,5 jaar geleden meeverhuisd naar onze nieuwe plek in Amsterdam. We besloten in onze nieuwe woonomgeving te investeren door te bouwen aan relaties. Heel bewust hebben we ons aangesloten bij Stroom. Al behoren we niet helemaal tot de doelgroep – Stroom richt zich vooral op jonge, cultureel betrokken Amsterdammers – we zochten een authentieke gemeenschap waar je met een gerust hart iemand mee naartoe kunt nemen die benieuwd is naar God.

20-10-2012 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Tegenstroom - Citaat D.J. Bolt:

"Stel grenzen waar die, gezien de situatie, gelegd behoren te worden", zegt Van Veelen. Welke dan? En hebben we al niet 'grenzen' en 'regels' voor het deel uit mogen maken van ons kerkverband? Bijvoorbeeld de regel van het onderschrijven van de Belijdenis? Maar daaraan kan en wil Stroom zelfbewust en uitdagend niet aan voldoen!

Ja, zo eenvoudig kan het dus zijn. Je plakt gewoon een ander etiket op de gemeente et voilà: geregeld. Maar het is niet meer dan een kerkelijke list met een hoog gehalte aan Jakobs stem en Ezaus handen.
En die dus het gereformeerde karakter van het GKv kerkverband op het spel zet.

13-10-2012 Gereformeerde kerkbode van het midden (GKv) - ds. M. van Veelen - Citaat:

Wat we als kerk met deze mensen deden als in Delft zou het kerkverband met gemeenten als Stroom kunnen doen. Concreet betekent dat: neem Stroom op als 'gelieerde' of 'geassocieerde gemeente', en verleen daarbij aan Stroom alle voordelen die het kerkverband biedt. Van geestelijke en materiële classicale bijstand tot en met het lidmaatschap van de Vereniging Samenwerking Emeritering. En stel grenzen waar die, gezien de situatie, gelegd behoren te worden. Profiteer zelf van de geestelijke know how en het goede dat een dergelijke pionierskerk ongetwijfeld te bieden heeft. Laat het kerkverband zijn gereformeerde karakter volledig bewaren en geef tegelijk aan Stroom de ruimte voor groei en ontwikkeling. Als je Stroom zonder meer opneemt, misken je de weg die Christus in ons land met de gereformeerde kerken tot op heden is gegaan. Als je vandaag eist dat Stroom morgen voor 100% vrijgemaakt is, misken je de weg die Christus nu met deze gemeente gaat. In beide gevallen ben je revolutionair bezig. En Gereformeerd is altijd anti revolutionair en daarom christelijk historisch. Het sluit aan bij het werk dat Christus door zijn Geest in de tijd concreet doet.
Men kan tegen het bovenstaande inbrengen dat onze kerkorde iets als een 'gelieerde gemeente' niet kent.
Dat klopt. Maar is dat erg? Ons kerkrecht voorziet daar nog niet in. Maar recht, ook kerkrecht, groeit in de praktijk van het leven. En waar geen regels zijn mag de liefde vindingrijk naar nieuwe wegen zoeken. Die worden later dan wel kerkordelijk vastgelegd. Dus er is een goede gereformeerde mogelijkheid Stroom nu alle kans te geven een plek binnen het kerkverband te krijgen.

29-09-2012 gereformeerdekerkblijven.nl -  H.J.C.C.J. Wilschut - ‘ONBEVANGEN GEREFORMEERD’ - Reactie op ds. B. Luiten - Inleiding:

In de vorige editie van deze site trof u de tekst aan van het Appel, dat 43 kerkleden deden op de Classis Amsterdam-Leiden om de ’dochtergemeente’ van Amsterdam-Centrum – Stroom – niet als zusterkerk tot ons kerkverband toe te laten. Ds. B. Luiten heeft op dit Appel gereageerd in De Reformatie van 21 september 2012. Liefst zou ik erover zwijgen. Maar de afkeuring is te scherp om onweersproken te blijven. Helaas.

24-09-2012 refdag.nl - div - Bereid je bij evangelisatie voor op hoon

21-09-2012 De Reformatie - ds. Bas Luiten - bron: signalen van eeninwaarheid.info:

22-09-12 De Reformatie 21/09/12
Ook dit magazine besteedt aandacht aan de 'kwestie Stroom'. Nadat ds. B. Luiten heeft proberen uit te leggen dat de oudsten (m/v) wel met de gereformeerde leer hebben ingestemd maar niet het huidige ondertekeningsformulier willen onderschrijven, stelt hij de zaak van vrouwelijke oudsten aan de orde:
"Het vraagstuk leeft dus veel breder en al veel langer; dan gaat het niet aan nu zo collectief over deze nieuwe gemeente heen te vallen. De concrete oplossing heb ik niet. God heeft eerst Adam geschapen, pas daarna Eva. Hij vraagt ons dat we daarmee rekenen, ook al gaat dat in tegen de heersende cultuur (1 Tim. 2:13). Maar hoe doen we dat? De heilige Geest stimuleert alle gemeenteleden (m/v) hun veelzijdige gaven te gebruiken in spreken en dienen (1 Petr. 4:10-11). Waar ligt dan de grens tussen wat een zuster in de gemeente wel of niet zou mogen doen? Wat is typisch ambtelijk en wat niet? De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat we daar zelf niet goed uit zijn. Ja, we hebben wel knopen doorgehakt in het verleden, maar daar kunnen we dus vragen over krijgen juist vanuit een nieuwe gemeente.

Onbevangen / Douma geeft toe dat de ondertekenaars zich laten zich leiden door argwaan, en hij vertelt dat de groep tevreden is als hun open brief loos alarm zal blijken te zijn. Die tevredenheid deel ik niet, want intussen wordt er wantrouwen gezaaid, en dat terwijl de kerk te Amsterdam-Centrum bezig is de kerkelijke weg te gaan, precies zoals we hebben afgesproken. Bovendien lost een afwijzing van Stroom, waar de groep tevreden mee zal zijn, weinig op. Is het geen schijnoplossing als zij in haar eigen ontwikkeling en vormgeving wel dochterkerk mag zijn, maar geen zusterkerk? Ik hoop dat de classis onbevangen gereformeerd durft te zijn, en dat ze van God de wijsheid ontvangt om Stroom hoe dan ook verder te helpen."

20-09-2012 staatgeschreven.nl - Jaap Marinus - Groot missionair project PKN eindigt in deceptie - Citaat van interim voorzitter Wim den Braber:

“De reden waarom het centrum is gesloten is de verbinding, of beter gezegd de ontkoppeling van de kerk. Het jeugdwerk ging van 80% voor de eigen jongeren en 20% voor jeugd van buitenaf, naar 80% voor jongeren van buitenaf en 20% voor eigen jeugd. Het resultaat was dat er bijna geen christelijk jeugdwerk meer was.”

19-09-2012 nd.nl - redactie kerk en religie - Kerkplanting effectieve evangelisatie - Citaat:

HEERHUGOWAARD - Kerkplanting is een effectieve manier om niet-kerkelijke mensen te bereiken met het evangelie. Dat doen nieuwe kerken veel beter dan oude gemeenten, blijkt uit een onderzoek van Alrik Vos, waarmee hij zijn master theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam haalde.

Oudere kerken bereiken per jaar gemiddeld 1 nieuwe intreder per 815 betrokkenen (leden en meelevenden), en 1 herintreder – iemand die terugkeert naar de kerk – per 1339 betrokkenen. Nieuwe gemeenten – niet ouder dan tien jaar ...

19-09-2012 rd.nl - kerkredactie - Onderzoek: missionair-zijn is effectief - over hetzelfde onderwerp in het nd:
19-09-2012 nd.nl - Gerald Bruins - Kerkplanting bereikt ongelovige wél - Citaat:

HEERHUGOWAARD - Kerkplantingen zijn een effectief middel om ongelovigen en herintreders te bereiken. Dat doen ze veel beter dan oudere kerken. Alrik Vos bewees deze veelgehoorde stelling met cijfers in een onderzoek naar de missionaire effectiviteit van kerkstichtingen door Nederlands-, christelijk- en vrijgemaakt-gereformeerden.

Alrik Vos, Nederlands-gereformeerd kerkplanter in Heerhugowaard, dacht aan de eindscriptie voor zijn master theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een relatief makkelijke klus te hebben. Hij hoefde alleen maar in de literatuur te duiken om een ...

15-09-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - [34]  Gereformeerd missionair werk (t/m [37] - Citaat:

De ideeën van Paas werkten echter door in de vrijgemaakte kerken. Een moeder-kerk, zo verklaarde een vertegenwoordiger van Stroom, mag best vragen naar onze beweegredenen, maar uiteindelijk kiezen we zelf. De missionaire dochter gaat tegenover de moeder(kerk) haar eigen gang. Een andere predikant kwalificeerde in het blad Zout de volwassenheid van de dochter tegenover de moeder als volgt: ‘Het is mooi het niveau te ontstijgen van het steggelen over regeltjes … Laten we al onze oude gewoonten, regels, kerkordes en zo los. Er moet een eind komen aan verstarring en verharding, aan traditionalisme en angst voor verandering. ‘Dat alles moet sterven…Onze oude kerk moet aan het kruis geslagen. Om Christus’ kerk te worden. We moeten met Hem sterven om met Hem op te staan’.
Ik schreef daar tegenin, dat kennelijk niet alleen onze oude mens, maar ook onze oude kerk,  aan het kruis moet!

15-09-2012 nd.nl - Martijn Horsman, Tim Vreugdenhil en Frank kuipers • resp. voorganger Stroom Amsterdam, predikant Stadshartkerk Amstelveen en voorzitter kerkenraad ­Oosterparkkerk Amsterdam - Nieuw én oud nodig in kerk - Inleiding:

Bij de Amsterdamse pioniersgemeente Stroom en andere projecten gaat het om kerkelijke initiatieven. Degenen die daarbij betrokken zijn, geloven niet in losse christelijke groepen of zelfstandige kerkjes.

Daarvoor hebben deze projecten en het vrijgemaakt-gereformeerde kerkverband elkaar te veel nodig. In nieuwe gemeenten lukt het beter onkerkelijken bij de gemeenschap te betrekken; aan de andere kant is in het kerkverband wijsheid, traditie en katholiciteit te vinden. Daarom is voortgaand gesprek nodig. In de afgelopen weken is in deze krant en elders ...

14-09-2012 rd.nl - A. de Heer (RD interviewer) - Honderdjarige dr. Arntzen staat tussen vrijgemaakt en bevindelijk in - Citaat:

Vorige maand nog ontving deze krant –per mail– een Opgemerkt van dr. Arntzen, waarin hij reageerde op het manifest ”Dominee 2.0” van een groep jonge theologen in de Protestantse Kerk in Nederland. Het had bij de emeritus „verschillende vragen en kritiek opgeroepen.” Nog dezelfde maand was hij een van de ondertekenaars van het appel van onder anderen de vrijgemaakte ethicus dr. J. Douma om de missionaire gemeente Stroom Amsterdam niet toe te laten tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt – tenzij die de gereformeerde belijdenisgeschriften zou ondertekenen. 
Dr. Arntzen: „Een van de risico’s van de missionaire beweging vind ik dat we te veel in de huid gaan kruipen van seculiere mensen, om hen maar te bereiken.”

U bent zelf opgegroeid in Amsterdam, in een tijd dat de kerken er nog vol zaten. Geldt anno 2012 voor een initiatief als Stroom toch niet: goed dat er tenminste nog íéts is?

„Amsterdam ís ontkerkelijkt. Om het in de woorden van Bolland te zeggen: Duizenden werden honderden, en honderden tientallen. De ondertekenaars van het appel hebben er ook begrip voor dat Stroom in een andere context werkt dan een gemiddelde gemeente. Maar waar ik zo bang voor ben, is dat de wereld onze Schriftuitleg gaat bepalen. Dat de mens, de onwedergeboren mens, gaat bepalen hoe de kerk de Bijbel uitlegt – ten aanzien van de vrouw in het ambt bijvoorbeeld, of de doop.”

Op 29 september beleggen de ondertekenaars, betrokken bij de site gereformeerdekerkblijven.nl, een landelijke dag in Bunschoten. Gaat het richting een Gereformeerde Bond binnen de GKV?

„Die kant kon het wel eens opgaan, ja.”

10/9/12: ND - Norbert Veldman - van 2005 tot 2009 lid van het leiderschapsteam van Stroom - Stroom, denk over zelfstandigheid

Pioniersgemeente Stroom is niet zo klassiek-gereformeerd. De gemeente moet zich dan ook eerlijk afvragen of zij wel bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) wil horen dan wel moet kiezen voor zelfstandigheid, ook financieel. Goede samenwerking kan er dan nog wel blijven.

Van 2005 tot 2009 maakte ik deel uit van het leiderschapsteam van Stroom. Na een lange aanloop en de daadwerkelijke start in 2003 door de aanstelling van een gemeentestichter werden in de loop van 2004/2005 een aantal activiteiten opgestart om ...

8/9/12: eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Stroomversnelling - Een citaat:

Terecht hebben de 43 ondertekenaars van het appel, waaronder 26 predikanten hier de Amsterdam-Leidse classis een halt toe willen roepen. Aanvaarding van Stroom betekent dat de GKv opnieuw een station verder is doorgereisd op een spoor dat van haar gereformeerde karakter afvoert. En dat voor ieder duidelijk kan zijn dat de unieke eenheid van de GKv niet meer ligt in de gereformeerde belijdenis. Dáár gaat het om! Willen we een gereformeerde kerkgemeenschap zijn en blijven, of niet.

8/9/12: hansjanroosenbrand.nl - Recept voor kortsluiting - Een citaat:

In ieder geval wreekt zich hier het gebrek aan interesse in wat de ander vindt en nieuwsgierigheid naar wat de ander nu eigenlijk motiveert. Ook wordt met het trekken van dit soort snelle lijnen duidelijk dat in de opinievorming niet de feiten leidend zijn maar de ondertoon uiteindelijk de mening bepaalt.

7/9/12: Klik hier voor een 'Column' op werkenaaneenheid.nl over een reactie van ds. Van Leeuwen, prof.dr. Paas en dr. Schaeffer t.a.v. het gebruik van het woord 'gereformeerd'.

7/9/12 ND - Marten de Vries • missionair predikant te Delfshaven - Experiment in de kerk heeft de traditie nodig - Citaat:

Dat een hedendaagse kerktoetreder niet vertrouwd is met gereformeerde kwesties is voorstelbaar. Maar de vraag bij kerkplantingsproject Stroom is of de missionaire pioniers de gereformeerde belijdenis zélf nog wel ter harte willen nemen.

Peter Wierenga en Bram Beute uiten hun ongenoegen over het appel op de classis Amsterdam-Leiden om het kerkplantingsproject Stroom niet te accepteren als gemeente binnen het vrijgemaakte kerkverband (ND 1 september). Ze missen de dankbaarheid van opstellers Jochem Douma en Huib Wilschut en andere ondertekenaars voor wat ...

07-09-2012 denieuwekoers.nl - heeft een manifest gepubliceerd, waarop Martijn Horsman reageert - Citaat:

"We leven in een tijd van manifesten. Maar het is lang geleden dat ik een manifest heb gelezen waar ik het zo roerend eens mee ben als met het manifest van De Nieuwe Koers. Een ijzersterk manifest dat geschreven moest worden. Het brengt een goed verwoord en totaalverhaal over de nieuwe rol van christenen in een seculiere samenleving. Het manifest staat als een huis en ik kan hoogstens betreuren dat ik het niet zelf geschreven heb. Zo ijdel ben ik dan ook wel weer."
Martijn Horsman - Voorganger Stroom

6/9/12: Klik hier voor de reactie in het Reformatorisch Dagblad van ds. J.R. Visser op ds. Mark van Leeuwen, prof. dr. Stefan Paas en dr. Hans Schaeffer (RD 3-9). Ds. J.R. Visser stelt o.a.:

 • De gereformeerde belijdenis zegt het spreken van God in Zijn Woord na, reageert ds. J. R. Visser op ds. Mark van Leeuwen, prof. dr. Stefan Paas en dr. Hans Schaeffer (RD 3-9). Dat kun je in een missionaire context niet zomaar relativeren.
 • Het is nodig dat er missionaire werkers en later ambtsdragers zijn die zelf voorbeelden van de gezonde leer zijn en zo leidinggeven. De brieven van Paulus aan Timotheüs en Titus staan daar vol van. Het is zo belangrijke dat de gemeente geleid wordt in de gezonde leer! Die leer is maar geen theorie, maar de levende stem van de levende God.
 • alles in de belijdenisgeschriften is helemaal in overeenstemming met het Woord van Christus is en dat ik daarom alles wat daarmee in strijd is zal weerleggen.
 • Daarom gaat het dan wel om het hele pakket van wat we in de belijdenisgeschriften belijden. Dan gaat het niet om regeltjes zoals bij niveau 2 of sociologische gebruiken zoals bij niveau 3 in het schrijven van de drie genoemde scribenten. Ik ga ervan uit dat in de missionaire projecten die van onze kerken uitgaan vanuit die hartelijke beloofde verbondenheid aan wat we belijden leidinggegeven wordt. Daar moet je van op aan kunnen.
 • Je moet er op aan kunnen in de kerk. Niet omdat het in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus staat, maar omdat ze nazeggen wat de Heilige Geest Zelf in de Bijbel, het Woord van God, zegt. Dat is de gezonde, leer ook voor de laatmoderne, hoogindividualistische, seculiere stadsmens in Amsterdam. Niet de stad of het platteland zijn beslissend voor de vragen die op ons afkomen, maar de gezonde leer die van God uit de hemel komt.
 • Ook als het over de vrouw in het ambt gaat heeft dat niets met regeltjes te maken. Het gaat weer om het spreken van de Heere Zelf. De indruk wordt meerdere keren gewekt dat het hierbij alleen maar gaat om een verschillende uitleg van de Bijbel. Verschillende uitleg zou geen punt van scheiding hoeven te zijn als je samen het gezag van de Bijbel erkent. Dat is in het zicht van de geschiedenis een vreemde redenering. In de strijd met Pelagius en Arius ging het om een uiteenlopende uitleg van de Bijbel, en toch mocht wat zij leerden niet in de kerk geleerd worden. De stelling dat verschillen in Bijbeluitleg niet zo’n punt zijn, snijdt geen hout.

05-09-2012 martijnhorsman.nl - Martijn Horman (gemeentestichter Stroom Amsterdam) - Een nieuwe koers - Citaat:

Hij citeert uit een manifest op de website denieuwekoers.nl:

 • We laten ons sowieso niet zo gemakkelijk meer bepalen door 20e eeuwse etiketten als evangelisch, reformatorisch, seculier, orthodox of vrijzinnig. We lezen op bezoek in Taizé een boek van John Piper terwijl we naar Lana del Rey luisteren, zonder dat we het gevoel hebben met iets raars bezig te zijn.
 • De secularisatie maakt ons allang niet meer somber en moedeloos. Het is een gegeven geworden. Kerken krimpen, maar op de as van het oude ontstaat zowel in steden als dorpen iets nieuws.
 • Onze helden zijn zangers als Bono en Johnny Cash, die als geen andere de hoogtes en dieptes van het mens zijn weten te peilen.

We leven in een tijd van manifesten. Maar het is lang geleden dat ik een manifest heb gelezen waar ik het zo roerend eens mee ben als met het manifest van De Nieuwe Koers. Een ijzersterk stuk dat geschreven moest worden. Het brengt een goed verwoord totaalverhaal over de nieuwe rol van christenen in een seculiere samenleving. Het manifest staat als een huis en ik kan hoogstens betreuren dat ik het niet zelf geschreven heb. Zo ijdel ben ik dan ook wel weer.
(...)
Ik vermoed dat het manifest onder woorden brengt wat velen rondom Stroom ook herkennen.

Tegelijkertijd ligt daar ook mijn kritiek. Want ik mag het dan met het manifest eens zijn, ik weet dat veel christenen het met mij heel erg oneens zijn. Ik vraag me af of de generatie van mijn ouders (CV-Koers lezers!) ook zo te spreken zijn over het manifest, of het juist als een bedreiging zien van het christelijk geloof waar zij voor staan. Ook kan ik me niet goed voorstellen dat christenen zonder HBO+ opleiding zich sterk in de gedachtes zullen herkennen.

3/9/12: Klik hier voor de reactie in het Reformatorisch Dagblad van ds. Mark van Leeuwen, prof. dr. Stefan Paas en dr. Hans Schaeffer waarin zij o.a. stellen:

 • ‘Afwijkingen’ in missionaire gemeenten komen niet voort uit vrijzinnigheid maar zijn een reactie op vragen van de context die zich opdringen aan deze gemeenten.
 • Nu zending ook in eigen land plaatsvindt, komt die uitdaging dichterbij. De nieuwe gemeenten die in de afgelopen jaren zijn gevormd in sterk seculiere, hoogindividualistische omgevingen zoals de grote steden, stellen hun kerkverbanden voor allerlei vragen.
 • Wat ons treft in dit soort discussies is het ongedifferentieerde gebruik van het woord ”gereformeerd”. Het lijkt ons toe dat het woord ”gereformeerd” op verschillende niveaus gebruikt wordt.
 • Al met al komt hieruit bepaald niet het beeld naar voren van gemeenschappen die losgeslagen zijn van het gereformeerde erfgoed. Voeg daarbij de uitdrukkelijke instemming die de voorgangers uitspreken met de gereformeerde belijdenis en de manier waarop kernpunten van het gereformeerde belijden terugkeren in de samenkomsten, dan kunnen deze kerken onmogelijk gezien worden als bedreiging voor de gereformeerde grondslag van de GKV.
 • Integendeel, als gelijksoortig onderzoek gedaan zou worden onder oudere GKV-gemeenten, is het nog maar de vraag of de instemming met oergereformeerde uitgangspunten daar even sterk zou zijn.
 • Gezien de overweldigende instemming met het gezag van de Schrift en de kernpunten van het gereformeerde belijden, is moeilijk te geloven dat dit soort verschuivingen voortkomt uit vrijzinnigheid. Wat hier gebeurt, is simpelweg dat de vragen van de context zich opdringen aan deze gemeenten. Zij leggen hun zendingservaringen neer bij het bredere kerkverband.
 • Dat is altijd spannend en dat dit zorgen oplevert, is goed te begrijpen. Maar hierin ligt ook een grote kans: het opnieuw doordenken van wat het betekent om ”gereformeerd” te zijn in een seculier, laatmodern, postchristelijk land. En dat is cruciaal voor het voortzetten van de gereformeerde traditie.
 • Om daarvoor ruimte te maken is het van levensbelang het woord ”gereformeerd” niet al te losjes te gebruiken. Zo worden gemakkelijk de verschillende niveaus met elkaar verward, zodat kerkelijke afspraken tot ”grondslagen” worden verklaard. Wanneer dat gebeurt, is dat –paradoxaal genoeg– het einde van de traditie die zich ”re-formatie” noemt. Immers, dit heeft altijd betekend dat het denken over de kerk en haar belijden nooit stopt.

Klik hier voor het originele bericht met appel & diverse andere reacties.

02-09-2012 denieuwekoers.nl - Stefan Paas - Een masterplan voor de dorpskerk - Citaat:

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Elk kerkgenootschap moet besluiten in welke dorpen het over twintig jaar nog present wil zijn. Daarvoor moet er een missionair masterplan komen, bij voorkeur van zo veel mogelijk kerken samen. Het doel daarvan is te komen tot een inventarisatie van dorpen met toekomst.

02-09-2012 nederland.tv - Afl.: Kerkdienst Meer. Thema: Er is MEER! Naar aanleiding van het project MEER Hilversum.

'Meer dan ooit worstelen mensen met de vraag of er 'meer' is in het leven', zegt de Amsterdamse theoloog en kerkplanter Martijn Horsman. 'Deze zinzoekers, naar schatting meer dan 4 miljoen in Nederland, beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde.' De glossy 'Meer' wordt op de eerste zondag van september op veel plaatsen in Nederland verspreid. Dit kan kerken en christenen in Nederland helpen om de boodschap van het evangelie op een cultuurrelevante en prikkelende manier te brengen aan spiritueel zoekende mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Horsman bezoekt bijzondere initiatieven van kerken en christenen, die op verschillende manieren aan de slag zijn om iets van het Evangelie door te geven. 'In Amsterdam ben ik betrokken bij Stroom, een groep mensen die probeert de vrijheid van Jezus vernieuwend te leven', vertelt Martijn Horsman. 'Elke zondag komen wij daarvoor samen in Kriterion. Het is vaak een zoektocht om dat op een goede manier te doen. Ik ben dan ook altijd nieuwsgierig hoe anderen hiermee omgaan. Tijdens mijn rondreis in Nederland, langs Almere, Maastricht, Zwolle, Sliedrecht, Rotterdam en Amsterdam ontdek ik veel mooie en bijzondere initiatieven. Met lokale kerken, met Youth for Christ en met enthousiaste mensen. Er wordt gewerkt in de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht en in Amsterdam zijn er ontmoetingen met allochtonen. In Rotterdam wil men graag contact leggen met buurtbewoners in het Oude Westen, men wil werken aan verbinding met mensen en verbinding met God.' Muziekgroep Tax-Collectors zal een muzikale bijdrage leveren met nummers als: Foreigner, God of this city en Ik schreeuw mijn arme longen uit het lijf.

01-09-2012 ND - Peter Wierenga en Bram Beute • adviseur kerkplanting en evangelisatie resp. vrijgemaakt predikant. Auteurs schrijven op persoonlijke titel - "Dankbaarheid in appel ontbreekt" Citaat:

Pijnlijk werden wij getroffen door het appel van 43 broeders en zusters aan de classis van Amsterdam-Leiden met betrekking tot kerkplantingsproject Stroom.

31-08-2012 RD - Kerkredactie - Deel GKV tegen toelaten missionaire gemeente Stroom - Citaat:

De missionaire gemeente Stroom Amsterdam, die voortkomt uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), moet de gereformeerde belijdenisgeschriften onderschrijven. Dat stellen 43 GKV-leden, onder wie 26 predikanten, in een donderdag gepubliceerde oproep.

Gemeentestichter Martijn Horsman van Stroom zei vanmorgen in een reactie te begrijpen dat sommige mensen binnen de GKV moeite hebben met de gang van zaken binnen Stroom. „Ik weet dat dit voor veel mensen nieuw is en afwijkt van wat gebruikelijk is binnen de GKV. Wat ik niet goed begrijp, is dat dit gebeurt via een appel. Ik had het gewaardeerd als ze eerst goed hadden geluisterd naar wat er precies speelt binnen Stroom. Niemand van hen heeft die moeite genomen.”

30-08-2012 ND - redactie kerk en religie - Oproep: laat Stroom niet toe tot GKV. Citaat:

UPDATE 16.28 UUR: BOVENSMILDE - De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) moeten het Amsterdamse kerkplantingsproject Stroom niet als zelfstandige kerk accepteren.

Dat stellen 43 vrijgemaakte kerkleden, onder wie 26 (emeritus-)predikanten. Ze hebben donderdag een appel openbaar gemaakt aan de classis Amsterdam-Leiden waarin ze hun moeiten met Stroom beschrijven. Opstellers zijn emeritus hoogleraar dr. Jochem Douma en dr. Huib Wilschut, predikant in Bovensmilde. De predikanten komen grotendeels uit de groep rond het kerkelijke tijdschrift Nader Bekeken.In april is over de aanvraag tot toelating ...

30-08-2012 Vreemdgeluid.nl - Alain Verheij - Vrijgemaakt: heilig en leeg? (2) - Een citaat:

Mijn vragen naar aanleiding van het appel

Is dit kerkrechtelijk wel chique, zo’n appel? Was een dialoog niet mooier geweest, dan een afstandelijke (en achterbakse?) brief met tientallen handtekeningen?
Is er geen ruimte binnen de GKV, om voor missionaire gemeenten (die op den duur zelfstandig zullen moeten worden) wat soepelheid in de kerkelijke regels in te bouwen? Men kan toch geen gereformeerde strakheid verwachten van dergelijke gemeenten?
Moet een gemeente als deze wel de ambitie/wil hebben, om in dit kerkgenootschap, dat zo verlegen is met dit soort thema’s, een plek in te nemen? Er zijn plaatsen waar meer ruimte en welkom is…

22-08-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - APPEL OP (DE KERKEN IN) DE CLASSIS AMSTERDAM-LEIDEN

juli/aug/sept 2012 davidheek.nl - Hoogmoedige kerk 2.0? (een reactie op het manifest tbv moderamen synode PKN - zie 09-07-2012) - Citaat:

Midden in het mooi verwoorde verlangen proef ik veel kerkelijke maakbaarheid. Generatie 2.0 gaat doen (oké, wenst te doen) waarin generatie 1.0 niet geslaagd is, of in is blijven hangen. Ontstane kloven willen wij overbruggen. Met experimenten, nieuwe woorden, nieuwe vormen.
Roept God ons daartoe op? We denken het niet. We weten het wel zeker! Want wij zijn generatie 2.0.

En ik hoor het mezelf ook nog roepen. 'Het is dat we ons geroepen voelen, anders waren we allang weggeweest.'
Man man, kan het hoogmoediger? Wat moet de kerk, wat moeten de kerkleden toch ontzettend blij en dankbaar zijn dat wij, generatie 2.0, toch maar doorgaan. En niet weglopen.
Weet je wat ik nu denk als mensen iets als dit zeggen? Wanneer zijn wij, ieder persoonlijk, voor de laatste keer voor de Heer op de knieën gegaan?

Ik proef in het manifest wat ik in de eerste plaats bij mezelf proef. En vervolgens ook om me heen, in kerk en wereld. Een ontstellende tevredenheid met onszelf, onze gedachten, onze eigen generatie, onze visies, onze dromen.
De wereld, elke gemeente kent z'n eigen clubjes en groepen. De een noemt zich conservatief, de ander progressief, de een is pro-dit, de ander anti-dat, de een is 1.0, de ander 2.0.
En dat maakt allemaal niet uit, begrijp me goed. Maar het punt is dat we zo tevreden zijn met ons eigen groepje.

Is dat geen hoogmoed? Breed uitgesmeerde (vooral intellectuele) hoogmoed? Te zien in de generaties die niet meer (buiten) met de handen maar (binnen) hoofdzakelijk met het hoofd werken? Begonnen in 1.0, doorgewerkt in generatie 2.0? In mijzelf?

01-08-2012 denieuwecultuur.blogspot.nl Remco Tomesen - Hoe God terugkwam in Amsterdam

Nieuwe protestantse, meestal gereformeerde, kerken zijn in Amsterdam in opmars. 'Het is hier niet zo stijf'.

‘Waarom zijn wij hier deze zondag? Omdat wij vinden dat God in elke wijk van Amsterdam aanwezig moet zijn’. Janneke Boogaard opent de dienst in de Akergemeente in nieuwbouwwijk de Aker in Nieuw-West. Zo’n 70 mensen zijn er vandaag. Opvallend veel jonge gezinnen. Zij klappen bij de liederen, steken handen de lucht in. Toch is dit geen pinksterkerk, of los evangelisch clubje, maar een christelijke gemeente die is verbonden aan de gereformeerde kerk (vrijgemaakt).  Met een serieuze, gereformeerde boodschap.‘Het is hier niet zo stijf’, zegt de 16-jarige Roxanne Hartog, die samen met haar moeder bij de dienst is. ‘En de preken zijn goed te volgen voor jongeren’.

01-08-2012 rd.nl - Lodewijk Born - Manifest ”Dominee 2.0” zet in op praktijk - Citaat:

Zelden heeft een theologisch manifest voor zo veel discussie gezorgd als de afgelopen weken het document ”Dominee 2.0”. Proponent Folkert de Jong (27) uit Utrecht, een van de ondertekenaars, blikt terug en kijkt vooruit.

Op 9 juli slingerde een groep jonge theologen en predikanten binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) als het ware met een katapult een steen via sociale media als Facebook en Twitter de wereld in. Een dag later volgden publicaties in (christelijke) kranten. „Wij voelen ons geroepen een brug te slaan tussen de kerk en de cultuur van deze tijd”, zo luidt het in het manifest. „We staan dan ook te trappelen dit als predikant in de praktijk te gaan brengen. Helaas. Dit wordt ons onmogelijk gemaakt door de huidige kerkelijke cultuur.”

09-07-2012 dominee2punt0.wordpress.com - Het manifest (gericht op moderamen synode PKN) - Citaat:

Wij voelen ons geroepen een brug te slaan tussen de kerk en de cultuur van deze tijd. We staan dan ook te trappelen dit als predikant in de praktijk te gaan brengen.

Helaas. Dit wordt ons onmogelijk gemaakt door de huidige kerkelijke cultuur. Er wordt van ons verwacht te preken over licht, liefde en liturgische kleuren, waar wij het concreter over God willen hebben. En als we het over God mogen hebben, moeten we dat doen binnen vaste kaders en 17e-eeuwse vormen. Als predikant wordt er van ons verwacht ons te bewegen binnen een vastomlijnd takenpakket van verjaardagsvisites, gemeenteavonden en vergaderingen, waarbij het missionair kerk-zijn beperkt is tot de jaarlijkse rommelmarkt.

Onze wens is om samen met een gemeente dit patroon te doorbreken en zo vrijmoedigheid en enthousiasme vruchtbaar te maken met ruimte voor experimenteren, met nieuwe vormen en nieuwe woorden. Hierbij beseffen we dat we wel beschikken over enthousiasme en visie maar dat het ons aan ervaring ontbreekt. Ook onze opleiding sluit niet aan bij wat wij en de kerk in deze tijd nodig hebben. Als we er zelf niets aan zouden doen, verlaten we de universiteit als predikanten die 20 jaar geleden prima hadden kunnen functioneren.

27-05-2012: Matthijs Haak • predikant Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Rotterdam-Delfshaven - Kerkstichting zorgt voor spannende vragen - Citaat:

Het voorbeeld van het project Stroom in Amsterdam laat zien dat zo maar spanningen kunnen ontstaan met het (vrijgemaakt-gereformeerde) kerkverband waar het initiatief uit voortkomt. Die spanningen kun je niet afdoen als ‘hun probleem’: het raakt heel de kerk. Twee voorzetten voor het kerkelijk gesprek over identiteit.

Een moeder die haar dochter niet erkent. Deze heftige beeldspraak voor de verhouding tussen het kerkverband (van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken) en een gemeentestichtingsproject stond in de krant van 27 april. Op dinsdag 24 ...

Juni 2012 - Nader Bekeken - ds. Perry (P.L.) Storm - Stroom - Inleiding:

Over het gemeentestichtingsproject Stroom in Amsterdam verscheen in VolZin een artikel van Katja Kreukels. Het ND van 21 april publiceerde er ook over en daarop reageerde ds. Henk Drost in het ND van 24 april.

Ds. Storm citeert Katja Kreukels die een sfeerimpressie heeft gegeven van Stroom Amsterdam - n.a.v. een opmerking van de geluidstechnicus:

'Je kunt er iets heel groots en heiligs van maken zoals in de traditionele kerk. Maar je kunt het ook doen zoals Jezus het deed. Terug naar de eigenlijke bedoeling.'

schrijft Storm:

Toch wel even een onthullende opmerking: zoals Jezus deed! Alsof Hij niet zelf de gewoonte had op sabbat naar de synagoge te gaan (Luc. 4:16). En alsof Hij zelf het niet geweest is die apostelen de wereld over heeft gestuurd om gemeenten te stichten en daar bijvoorbeeld ambten in te stellen (en daarbij zusters nadrukkelijk niet te laten roepen), en toe te laten zien op het goede gebruik van doop en avondmaal enzovoort, enzovoort. Zomaar versterkt zo'n benadering het sfeertje: ach, hier staan oude kerken met hun tradities tegenover jonge gemeenten die het weer gaan doen zoals Jezus deed. En een nieuwe mythe is geboren.

Storm verwijst naar wat Martijn Horsman heeft gezegd:

In het ND-artikel van 21 april had Horsman vergelijkbare opmerkingen gemaakt. Hij vertelde daar dat na een 'heftig intern debat' door Stroom besloten is om toch binnen het verband van de GKv te blijven.

'Maar we vragen aanvaard te worden zoals we nu zijn, want dit is de christelijke gemeenschap die we geworden zijn, inclusief hoe we het heilig avondmaal vieren, de doop bedienen en de leiding hebben ingevuld.'

Natuurlijk is het gesprek met elkaar over wat de Bijbel daarover zegt mogelijk, zegt hij. 'Daarom heb je elkaar als kerken nodig.' Maar dat is wat anders dan afspraken aan elkaar opleggen op een manier die geen ruimte biedt aan nieuwe missionaire gemeenschappen die nu eenmaal niet gevormd zijn naar de vrijgemaakte kerkcultuur. 'Als een gevestigde kerk niet kan omgaan met wie we zijn, is dat niet het probleem van Stroom. De zucht naar consensus kan zo groot worden, dat de gerichtheid naar buiten verdwijnt.'

en reageert daarop als volgt:

Nu zal niemand verdedigen dat een jonge kerk gevormd moet worden naar een 'vrijgemaakte kerkcultuur'. Maar wat in bijvoorbeeld vrijgemaakte kerken geldt over ambt en toelating tot de sacramenten, is toch niet zomaar een ontwikkeld kerkcultuurtje, maar geput uit een bron waarnaar alle oude en jonge kerken zich steeds hebben te vormen en hervormen: Gods Woord zelf?

Tenslotte haalt hij ds. Henk Drost aan:

Eerlijk gezegd kan ik me veel beter vinden in het commentaar van ds. Henk Drost in het ND van 24 april 2012 (reagerend op het genoemde ND-artikel). Met als sprekende titel 'Kerk moet zich niet aanpassen aan project' schrijft hij:

Kerkplantingsproject Stroom moet de zaken niet omdraaien. Het is niet de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) die zich aan een evangelisatieproject moet aanpassen.

Mei (?) 2012: David Heek (theoloog, kerkelijk werker GKv) weblog - reactie op ds. H. Drost: "Mama mag gewoon zichzelf blijven" - citaat:

Reacties als die van Drost zijn menselijk, kleinmenselijk als je het mij vraagt. In plaats van het verzoek van dochter serieus te nemen, kijkt mama eerst... naar zichzelf. Welke consequenties hebben het verzoek voor mij? Wat ben ik gewend? Hoe heb ik het altijd gedaan? Dochter wordt secundair aan (de belangen van) mama. Mijn vraag is: Is dat geen vorm van kerkelijk egocentrisme?
Terwijl de dochter niets verkeerd doet. Ik denk zelfs dat Stroom helemaal niet om een koerswijziging binnen de GKv vraagt. Het zal Stroom een zorg zijn. Mama mag gewoon zichzelf blijven. Haar dochter wil alleen ruimte. Om te trouwen. Om te leven op haar manier, in haar omgeving. Is het raar dat dit onder andere omstandigheden gebeurt dan mama ooit gewend is geweest?

Mei 2012: KatjaKreukels.nl - Katja Kreukels - Een impressie van een ontmoeting met Stroom Amsterdam - ‘Acda en De Munnik deed me méér dan een psalm’, Het nieuwbollige geloven - Citaat:

Nieuwbolligheid, een van de kernwaarden van Stroom, is volgens de gedreven voorganger een knipoog naar de bloemetjesgordijnen uit het opa- en omatijdperk. Stroom wil niet benauwend zijn zoals de oude kerk met haar vaste protocol. “Wij willen het tegenovergestelde doen. Bijvoorbeeld Nietzsche citeren tijdens een kerkdienst, mensen van hun stuk brengen. Het geloof en jezelf durven te bevragen. Het mag niet te gezellig en comfortabel worden. Laatst kreeg ik een mailtje van iemand die vroeg of het niet wat vrolijker kon. Nee. Je kunt geen bordje omhangen met Christen erop. Nergens belooft Jezus ons een makkelijk leven. Geloven is durven te vertrouwen, durven los te laten en accepteren dat het leven niet volmaakt is.”

08-05-2012 Blog Pastor dr. Wes Bredenhof (CRC) - Women in Office in the Reformed Churches in the Netherlands (GKV) - Citaat:

What we have here is a blatantly unbiblical practice being smuggled into the Reformed Churches in the Netherlands under the cover of mission and church planting.  Forget about what the Bible teaches — that doesn’t even really figure into the equation.  Stroom is about the freedom of Jesus and finding new ways of bringing that into practice.

Thankfully, there are voices within the GKV protesting this.

07-05-2012 nicodirkvanloo - Kerkstichting zorgt voor spannende vragen - Citaat:

Vandaag in het ND een goed artikel van Matthijs Haak, predikant GKv Rotterdam-Delfshaven. Matthijs zet het gesprek voort naar aanleiding van het interview met Martijn Horsman en mijn artikel daarover in het ND. Terecht benadrukt hij dat vragen rondom evangelie, identiteit en traditie héél het kerkverband raken én dat die vragen vooral besproken moeten worden dicht bij het project, in de regio waar verschillende gemeentes samen met de moeder gemeente om een project heen kunnen staan.

07-05-2012 nd.nl - Matthijs Haak • predikant Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Rotterdam-Delfshaven - Kerkstichting zorgt voor spannende vragen - Inleiding:

Het voorbeeld van het project Stroom in Amsterdam laat zien dat zo maar spanningen kunnen ontstaan met het (vrijgemaakt-gereformeerde) kerkverband waar het initiatief uit voortkomt. Die spanningen kun je niet afdoen als ‘hun probleem’: het raakt heel de kerk. Twee voorzetten voor het kerkelijk gesprek over identiteit.

Een moeder die haar dochter niet erkent. Deze heftige beeldspraak voor de verhouding tussen het kerkverband (van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken) en een gemeentestichtingsproject stond in de krant van 27 april. Op dinsdag 24 ...

05-05-2012 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Missionair en NGB - Zij citeert in onderstaand citaat ds. Drost (missionair predikant in Oekraïne):

"Het gereformeerde karakter van de kerk komt op het spel te staan. Dat is de tragiek van de laatste jaren in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). In plaats van dat evangelisatie het wat ingekeerde gereformeerde leven positief prikkelde, heeft het geleid tot een kwijtraken van de gereformeerde leer. Verder zie je ook als nadelig effect van al die cursussen-zonder-gebruik-van-de-belijdenis, hoe het niveau van de gemeente daalt. De cursussen worden ongeveer het niveau waarop de moderne Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) gaat functioneren".

27-04-2012 ND - Nico-Dirk van Loo • schreef samen met Martijn Vellekoop 'Ploeteren en Pionieren, op zoek naar nieuwe vormen van kerk zijn’ en is als projectadviseur betrokken bij Stichtingsgemeente, een gemeentestichtend project van Stroom en Stadshartkerk - Kerk als moeder, wereld als vader - Citaat:

Gemeentestichting stelt de kerk voor nieuwe en uitdagende keuzes. Deze uit de weg gaan, is schadelijk voor zowel de nieuwe gemeente als de kerk. Er is dan sprake van een moeder die haar dochter niet erkent.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben de afgelopen jaren stevig aan de weg getimmerd met gemeentestichting waarbij men bewust ruimte heeft gegeven voor het missionaire experiment. De generale synode heeft dit vorig jaar nog eens bevestigd door ruimte te geven aan weer nieuwe initiatieven.In de ...

24-04-2012 josdouma.wordpress.com - Een herder die 1/3 van de bezoekers niet kent is fantastisch! - Citaat:

Daarom lijkt Stroom mij hartelijk te feliciteren met een een herder/zendeling die 1/3 van de bezoekers niet kent! Daarbij vooronderstel ik dat Stroom natuurlijk ook een geloofsgemeenschap vormt waar pastoraat hoog op de agenda staat: onderlinge zorg voor de leden, liefdevolle aandacht voor (be)zoekers en ook goede gesprekken als leden van Jezus lijken te vervreemden. Want pastoraat is een onmisbare dimensie voor elke christelijke geloofsgemeenschap.

24-04-2012 ND - ds. Henk Drost (missionair predikant Oekraine GKV): "Kerk moet zich niet aanpassen aan project" Citaat:

Kerkplantingsproject Stroom moet de zaken niet omdraaien. Het is niet de Gereformeerd Kerk (vrijgemaakt) die zich aan een evangelisatieproject moet aanpassen.

Is het kerkplantingsproject in Amsterdam geslaagd? Als we kerkplanter Martijn Horsman moeten geloven, is dat het geval (ND 21 april). En de GKv (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)moeten deze gemeente met haar eigenheid accepteren. Zo halen ze de oogst binnen van wat ze eerst gezaaid hebben. Maar omdat het er allemaal wat anders toegaat, zijn de kerken er verlegen mee. Dat ...

24-04-2012 Godsmarketing.nl - Hans Heuvelman - Stroom Amsterdam zet vrouw in het ambt op de kaart van de GKV - Citaat:

Als ze (de GKv - JT) moet beslissen om Stroom in haar huidige vorm als volwaardige partnerkerk te erkennen, heeft de moederkerk op Bijbelse gronden een duivels dilemma voor haar kiezen:

 • Ofwel de GKV keurt de vrouwelijke leiders van Stroom af. In dit geval geeft de kerk toe dat het geworpen lot, toch een Bijbels principe voor Stroom niet waar bleek te zijn. De leiders van Stroom hebben zich vergist, God heeft niet gesproken in het geworpen lot. In dit geval moet de kerk deze claim wel uit kunnen leggen. Het moge duidelijk zijn dit geen eenvoudige opgave is
 • Het alternatief is dat de GKV Stroom met haar vrouwlijke leiders erkent als volwaardige zusterkerk. Maar door dit te doen, moet de leer over de vrouw in het ambt per direct aangepast. Aangezien God ze blijkbaar door het lot heeft gekozen. Keurt Hij dit blijkbaar goed. Was dit niet het geval geweest, dan had de Heer er in dit geval zelf wel door het lot voor gezorgd dat alleen mannelijke kandidaten gekozen zouden worden.

21-04-2012 ND - Gerard ter Horst - Verlegen met eigenheid van Stroom - Citaat:

AMSTERDAM - Het Amsterdamse kerkplantingsproject Stroom wil een zelfstandige vrijgemaakte kerk worden. Probleem is echter dat Stroom vrouwen in de oudstenraad heeft, en dat kan niet binnen het kerkverband.

Het was opmerkelijk nieuws een maand geleden: de vrijgemaakt-gereformeerde kerkplanting Stroom wierp het lot om een oudstenraad aan te stellen. Maar dat lot blijkt niet het enige opvallende eraan: van de vijf verkozen leden zijn er drie vrouw.Voor Stroom zelf is dat niet meer dan logisch, vertelt kerkplanter Martijn Horsman (35) ...

21-04-2012 nicodirkvanloo.nl - Als ‘buiten’ opeens ‘binnen’ wordt - Citaat:

Of het terecht danwel eerlijk is of  ‘de vrouw in het ambt’ tot markeerpunt is verworden laat ik even buiten beschouwing. Dé uitdaging van de GKv is om nu met zichzelf in gesprek te gaan over de impact van missionaire keuzes die meer dan tien jaar geleden zijn gemaakt. Om het nog iets algemener te zeggen:  De kerkrechtelijke structuur van de GKv komt voor het eerst in tijden in contact met de cultuur waarin ze geroepen is Christus te zijn. Het gesprek is een beetje laat, dat zij zo… wie weet hebben de komende gemeentestichtingen en huidige missionaire gemeentes er nog wat aan.

21-03-2012 destadslamp.nl - Stroom Amsterdam werpt lot voor oudsten - Citaat:

ND, 19-3-2012. In de vrijgemaakt-gereformeerde kerkplantingsgemeente Stroom in Amsterdam is zondag het lot geworpen om een oudstenraad aan te stellen.

Het idee kwam uit de gemeente zelf, zegt voorganger Martijn Horsman. 'De reacties daarop waren enthousiast, waarna wij besloten het een keer te proberen.' Het was de eerste keer. Tot nog toe benoemde de raad zelf opvolgers.
leiderschapsteam

Stroom wilde in de loting de 'gereformeerde elementen' van een reguliere verkiezing van ambtsdragers laten terugkomen. 'De gemeente mocht namen indienen, het huidige leidersteam ...

19-03-2012 ND - redactie kerk en religie - Stroom Amsterdam werpt lot voor oudsten - Citaat:

AMSTERDAM - In de vrijgemaakt-gereformeerde kerkplantingsgemeente Stroom in Amsterdam is zondag het lot geworpen om een oudstenraad aan te stellen.

Het idee kwam uit de gemeente zelf, zegt voorganger Martijn Horsman. 'De reacties daarop waren enthousiast, waarna wij besloten het een keer te proberen.' Het was de eerste keer. Tot nog toe benoemde de raad zelf opvolgers.leiderschapsteamStroom wilde in de loting de 'gereformeerde elementen' van een reguliere verkiezing van ambtsdragers laten terugkomen. 'De gemeente mocht namen indienen, het huidige leidersteam ...

febr/mrt 2012 ? Gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - [30] Een dochterkerk wil moeder worden - een citaat (zijn conclusie):

Mijn conclusie is dat geen classis kan voldoen aan de voorwaarden die gesteld moeten worden voor toelating van Stroom tot het gereformeerde kerkverband.
Ik besef hoe moeilijk het is zoiets vandaag nog openlijk te schrijven. Gereformeerde zekerheden hebben plaatsgemaakt voor een generale twijfel aan zowat alles wat ons tot kort geleden nog dierbaar was. Omdat ik aan de verbreiding en de verdediging van het gereformeerde geloof mijn naam als predikant en als hoogleraar met grote vreugde verbonden heb,  wens ik niet te zwijgen in bovenvermelde zaak. De gereformeerde kerken in een bepaalde classis staan voor een beslissing, die waarschijnlijk, hetzij naar de ene, hetzij naar de andere kant, grote gevolgen zal hebben.

 

Overige gerelateerde artikelen:

03-02-2012 ND - Gerard ter Horst - De gereformeerd-evangelische missie van De Aker - Citaat:

AMSTERDAN - De gereformeerd-evangelische Akergemeente in Amsterdam is een verbintenis aangegaan met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De ‘unieke samenwerking’ komt beiden ten goede, is het plan. De Aker verbindt zich, en de kerken leren van de missionaire aanpak.

Op een winterse zondagmorgen is de Amsterdamse nieuwbouwwijk De Aker, in het westen van de metropool, in diepe rust verzonken. Geen mensen, geen auto’s, slechts zo nu en dan een ronkend vliegtuig dat zwenkt aan de horizon. Alleen bij het wijkcentrum is ...

02-02-2012 ND - redactie kerk en religie - Missionaire gemeenschap in Arnhem - Citaat:

ARNHEM - De Koepelkerk en de Kruiskerk in Arnhem beginnen een nieuwe leefgemeenschap in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.

'Leven in Schuytgraaf' is de naam van het missionaire project dat twee jaar geleden begon met een kleine kring die zich bezon op kerkplanting, maar nu een stap verder zet door volgende week zondag de eerste viering te houden, een 'Schuytgraaf-meeting' in school De Salamander. Het programma van ongeveer een uur, met een moment van bezinning, wordt afgesloten met een borrel. ...

31-01-2012 staatgeschreven.nl - Martijn Horsman - Martijn Horsman: een gefrustreerde fan van Ajax én predikant - Citaat:

Het laatste waar zij wakker van zullen liggen, is hoe welvoeglijk mijn taalgebruik is.

Authentiek

Voor hen is het veel belangrijker of de persoon tegenover hen ook echt degene is, die hij lijkt te zijn. Als ze al bereid zijn iets van een predikant te accepteren, dan van iemand die ze kennen en herkennen. De angst voor hypocriete of van de werkelijkheid vervreemde geestelijken zit diep. Móet je dan dit soort dingen tweeten? Niets hoeft, maar dit is wie ik ben. Een gefrustreerde fan van Ajax én predikant.

23-01-2012 trouw.nl - Wilke de Braal en Wilfred van de Poll - Bioscoopkerk wordt echte kerk: Is het gedaan met de vrijheid? - Citaat:

Martijn Horsman (34), de leider van Stroom, weet dat niet iedereen achter de verandering staat. Toch is het volgens hem belangrijk dat Stroom 'zich verbindt met andere christenen en zo deel uitmaakt van een groter geheel'.

Horsman is niet bang dat de opwaardering naar een volwaardige kerk ingrijpende veranderingen zal brengen: "Ik heb tot nu toe nooit gemerkt dat we bepaalde dingen niet mochten doen", zegt hij.

Voorganger Rikko Voorberg bevestigt dat: "Vanaf het begin was het de bedoeling dat wij een vernieuwende gemeenschap zouden zijn. We zoeken naar antwoorden op onze vragen, en dat blijven we doen."

19-11-2011 ND - redactie kerk en religie - Opnieuw kerkproject bij Amstelveen - Citaat:

De vrijgemaakt-gereformeerde Stadshartkerk in Amstelveen voert een nieuw gemeentegroeimodel in: deelgemeenten op diverse locaties in de stad.

De kerk telt rond de honderd leden, maar groeit nauwelijks. Nieuwe gemeentelocaties moeten meer mensen trekken. Deze wijken blijven onderdeel van de Stadshartkerk en worden geen zelfstandige gemeentes, licht voorganger Tim Vreugdenhil toe. 'Het gaat er om de bestaande gemeente verder te laten groeien.' Een dergelijk model is volgens hem nog niet eerder in Nederland toegepast. Het zogenaamde multisite-model is komen overwaaien ...

27-10-2011 Staatgeschreven.nl - Jaap Marinus - Stroom Amsterdam - Citaat:

Daar worden we plots rechts ingehaald. Terwijl we netjes naast elkaar rijden, elkaar af en toe inhalen, een middelvinger opsteken en elkaar dan weer voor laten gaan, stuift uit onverwachte hoek Stroom ons voorbij. Stroom Amsterdam in dit specifieke geval. Daar had ik tot de retraite en dus mijn ontmoeting met Martijn Horsman, voorganger van Stroom, nog nooit van gehoord. Nu komen ze met een leuke video die een inkijkje geeft in deze ‘nieuwe’ vorm van gemeente-zijn.

16-10-2011 remmeltmeijer.wordpress.com - Wat de kerk kan leren van Steve Jobs... - Citaat:

Wat hierbij wezenlijk is, is om de lat weer hoger te leggen dan kerkelijk vaak gebruik is. Stop met het excuus dat het een vrijwilligersorganisatie is en dat iedereen het beste bedoeld. Kijk liever opnieuw naar dat wat je wilt zijn en wilt bereiken. Kijk naar de hoge uitdaging die het evangelie stelt aan mensen die er mee in aanraking komen en begin dus bij jezelf. Daag weer uit en verleg je grenzen. Ga niet uit van het makkelijke, maar geloof dat het onmogelijke niet bestaat. Dat zou voor gelovigen niet zo vreemd moeten zijn.

Nog twee opmerkingen: elk ding in de kerk zou een ziel moeten hebben. Moet voelen, eruit zien en overkomen zoals de inhoud erachter bedoeld te zijn. Proef Gods goedheid om iets te noemen. Toon genade in daden en stop lange verhalen en systemen die dat in de praktijk nogal eens ontkrachten. Stop met dingen die niet je core-business zijn en toon je hart, je ziel in elk ding dat je wel doet. Durf weer te pionieren en zo nodig fouten te maken, duizend keer liever dan op de tent te passen. Laatste: en luister naar die innerlijke stem. Want in de stilte tussen jou en God klinkt een Stem.

24-09-2011 bregjelampe.nl - Bregje Lampe - Naar de kerk in Kriterion - Citaat:

“We willen ons verbonden voelen, maar we weten niet hoe. We verlangen naar vrijheid, maar we weten soms niet wat dat betekent,” preekt Horsman. “God is lang als gatenvuller van onze kennis gebruikt. Ik kan me voorstellen dat veel mensen het geloof op die manier een bedrieglijk concept vinden. Het wordt tijd om te spreken over christen zijn op een manier die het modernisme voorbij is. Een manier die recht doet aan weldenkende mensen van nu, aan diep seculiere stedelingen, aan mensen die sceptisch zijn over elk project van geloven.” Iedereen in de zaal luistert aandachtig naar Horsman. Telefoons staan uit.

29-08-2011 staatgeschreven.nl - Jaap Marinus - Hoe God verscheen in Giessenburg - Citaat:

Twijfel maar aan Jezus

Zoals sommigen van de vaste lezers van dit blog wel weten, twijfel ik aan alles. Dit wordt door velen om mij heen niet begrepen. De atheïst snapt niet dat ik dan toch kan geloven, de christen vindt het maar vreemd dat ik op veel vragen geen ‘zeker weten’ antwoord kan geven. In de retraiteweek was geen waardeoordeel. Martijn zei het heel treffend: “Als we dan een groep twijfelaars zijn, laten we dan in ieder geval met z’n allen aan Jezus twijfelen. Dan zijn we tenminste een gemeenschap die twijfelt aan Jezus.” Als je het dan allemaal niet meer zeker weet, laat de samenbindende factor dan alsnog Jezus zijn.

08-07-2011 nieuwwij.nl - Jan-Albert Hootsen - “Het is niet de bedoeling dat we de kerk gaan pimpen” - Interview met Rick Voorberg - Inleiding:

Zo erg is het niet dat kerken leeglopen, vindt theoloog Rikko Voorberg (30). Het gaat erom kerken weer leven te geven. Via het gemeentestichtingsproject bij de christelijke gemeente Stroom West in Amsterdam probeert hij die gedachte in praktijk te brengen. Een gesprek met hem over de relevantie van het kerkelijke verhaal in een individualistische stad, gemeenschapszin en de toekomst van de kerk in Nederland.

24-12-2010 goedgelovig.wordpress.com - David Heek - De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn ten dode opgeschreven - met reactie van Jos Douma - Citaat:

“De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn ten dode opgeschreven.” Dat stelt theoloog David Heek (29), die onlangs voor behoorlijk wat deining zorgde in het Nederlands Dagblad. Op zijn weblog Davidium legt hij uit wat hij daarmee bedoelt: “Het systeem met de ambten(aren), de grote plek van de voorganger, de eindeloze en te vaak nietszeggende prekerij, geldverslindende kerkgebouwen, de non-discussies over doop en liturgie, het grote geld voor de voorgangers, het bedroefd-zijn om kerkverlating (want naar de plaatselijke evangelische gemeente) en ondertussen letterlijk geen traan laten, de verplichte Catechismus-prediking, tijdverslindende meso- en macro-structuren als classissen en synodes – dat systeem mag geen hoop hebben.”

Hij vindt dat het roer om moet. Er is wel hoop voor de toekomst van de kerk, maar die ligt volgens Heek in “christelijke gemeenschappen, kerken zo je wilt, die thuis in kleine groepen (maximaal 20 mensen) met elkaar eten, voor elkaar bidden, en van elkaar gaan houden, op zo’n manier dat je werkelijk je leven zou geven voor je broer of zus zoals Jezus dat voor de wereld gedaan heeft.” Op zich niet zo schokkend, maar nu komt het pijnpunt: “Ik droom van gemeenschappen zonder dominees en ambtenaren die het alleenrecht hebben de wijn te schenken of de doop te bedienen, maar met door God gezalfde mensen die midden onder de mensen leven, hun geen ellenlange preken voorschotelen maar een geestelijke levenshouding hebben (want daarmee geef je onderwijs-zonder-woorden).”

Volgens Heek ligt er binnen de GKV een enorm taboe op de plek en de status van de dominee. Zij moeten hun baan opzeggen en ‘tentenmaker’ worden (een gewone baan nemen) en stoppen zich financieel afhankelijk te maken van een kerksysteem. Een gedurfde stellingname en natuurlijk potentieel opruiend. Op zijn blog mag hij dat soort opvattingen best uitdragen, maar dan is de kansel verkeken. De Amersfoortse classis van de GKv heeft Heeks preekbevoegdheid daarom voorlopig ingetrokken.

Heek is een luis in de pels, hij verstoort de status quo. GKv-predikant en actief blogger Jos Douma geeft het eerlijk toe: “David Heek stoort me.” Met name deze opmerkingen: “Vergis je niet, steeds meer gereformeerden worden gek van de zondagse kerkdiensten. God wil ons hart. En ik denk dat de harten van veel gereformeerden door (het belang van) onze erediensten eerder gesloten worden dan opengezet. Maar velen durven hiervoor niet openlijk uit te komen. Ikzelf kan menig (GKv-)eredienst niet langer verdragen. Of het nou in Amersfoort, Zwolle, Veenendaal, Kampen, Eindhoven, Buitenpost of Utrecht is. Ik beleef het te vaak als een vroom gespeelde poppenkast.”

Eerst reageert Douma met: “David, wat ben je ongelooflijk hufterig dat je zo veroordelend durft te spreken over kerkdiensten. Weet je wel hoeveel tijd, energie, liefde, aandacht, studie, gebed, meditatie en nog veel meer er in al die diensten wordt gestoken door predikanten, ook door mij?” Maar even later draait hij om: “Met dat ik zo aan het denken ben, klinkt er een andere stem, iets aarzelender, de stem komt ook van iets dieper: Soms vind ik het zelf eigenlijk ook wel een beetje een poppenkast, die zondagse diensten, een behoorlijk intensieve poging van mijn kant om het iedereen een beetje naar de zin te maken. [...] David Heek stoort me in mijn comfortzone (en omdat ik daar niet zoveel zin in heb kies ik de aanval als verdediging). De comfortzone van: Het gaat best goed in de gemeente. Er is tenminste geen gedoe. Nee, erg gepassioneerd is het allemaal niet, maar ja wat wil je, dat kun je toch ook niet verwachten? En we moeten ook niet vergeten dat we in een heel veeleisende tijd leven, en dat christenen er toch ook recht op hebben om op zondag een beetje tot rust te komen in een vertrouwde en veilige omgeving, om weer op adem te komen voor een nieuwe werkweek?”

dec. 2010 GKv Acta PS Noord Holland 2011 - STEUNAANVRAAG VOORTGAANDE GEMEENTESTICHTING - STADSHARTKERK AMSTELVEEN
STROOM AMSTERDAM (dec. 2010) v.a. pag. 25

Dit document bevat de plannen voor voortgaande gemeentestichting in Amsterdam en Amstelveen, waarbij de Stadshartkerk en Stroom (de laatste met steun van de Oosterparkkerk) zich willen ontwikkelen tot ‘stichtingsgemeente’.
Dit document is geschreven ten behoeve van een steunaanvraag aan de kerken binnen het verband van de GKv en wordt gedragen door de classis Amsterdam‐Leiden.

14-12-2010 tbv GKv Synode 2011: Rapport deputaten ondersteuning ontwikkeling gemeenten Rapportage projecten gemeentestichting

17-10-2010 remmeltmeijer.wordpress.com - Een gewone zondag - Citaat:

Is dit zoveel anders dan elders in het land? Is de stad dichterbij christenen gekomen en andersom of is dat alleen mijn levensloop toevallig? Gelovigen die na de kerk de marathon lopen, anderen die zich mengen op terrasjes, maar ook met het zelfde gemak naar huis gaan met elkaar om over geloof te praten en te bidden. Op Twitter komt het allemaal met grote vaart voorbij: impressies van kerkdiensten en mooie boswandelingen. Even heb ik spijt dat ik niet net als anderen me verzameld heb bij het eindpunt van de marathon voor nog meer gezelligheid. Maar thuis is de koffie oneindig lekker en mis ik alleen nog maar dat deze dag niet wat langer kon duren.

21-03-2009 - Zoutmagazine.nl - Kerkplanting Stroom - Citaat:

Roelof Telgenhof vertelt dat veel keuzes spanning opleverden bij de moederkerk. “Vanuit het gezichtspunt van de Oosterparkkerk leek Stroom op een puberende dochter die totaal anders werd dan haar moeder had gedacht.” Martijn Horsman reageert: “Maar juist gemeentestichting biedt mogelijkheden voor andere structuren, voor dynamiek en flexibiliteit. Natuurlijk moet je daarbij trouw blijven aan je principes en met de moederkerk in gesprek blijven over je keuzes.”

Nov. 2000 - kleurrijkamsterdam.nl - drs. Chris M. J. Boon, drs. Martin Visch, dr. Stefan Paas en dr. Siebrand J. Wierda - Vitaal 2000: Een onderzoek naar aspecten van krimp en groei in een aantal grootstedelijke Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland - Citaat:

Zonder dat het hier hoeft te komen tot een aantal uitgewerkte programmapunten, is het wel
mogelijk op basis van de beschreven factoren van krimp en groei te komen tot een aantal
richtingen waarin een aanpak van de grootstedelijke problematiek biddend en werkend gezocht
moet worden. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om een totaalpakket van maatregelen
(“comprehensive approach”). Gezien de ernst van de problematiek zal het selecteren van een
aantal maatregelen en het laten liggen van andere waarschijnlijk onvoldoende zijn. De
aanbevelingen worden hieronder schetsmatig weergegeven. Uiteraard hebben zij nadere
bestudering en uitwerking nodig. Daarbij moet benadrukt worden (wellicht ten overvloede) dat,
zelfs wanneer deze en andere maatregelen gezamenlijk en met inzet van alle beschikbare
middelen worden nagestreefd, de weg lang en moeizaam zal zijn.
1. Ondersteuning vanuit de Generale Synode
a. De GS zal, gezien de ernst van de problematiek en de vermoedelijke toekomstige
uitbreiding van de problematiek naar andere delen van het land, het beleid ten
aanzien van de grote steden tot een speerpunt van haar bezinning en activiteiten
moeten maken.
b. Het vertrouwen in het kerkverband is in het algemeen niet groot in een behoorlijk
aantal grootstedelijke gemeenten (o.a. 2.1.7). Er is bij hen duidelijk behoefte aan
een meer ruimhartige houding van de Generale Synode t.a.v. samenwerking met
andere kerken en t.a.v. liturgische en missionaire vernieuwing.
c. Bovendien zal de GS het ontwikkelen en uitvoeren van een doordacht missionair
beleid in de plaatselijke gemeenten hoge prioriteit moeten geven. Daarbij zal
nadruk moeten liggen op een geïntegreerde houding van plaatselijke gemeenten.
Juist op dit punt ligt namelijk vaak een discrepantie: er is weinig aandacht voor een
naar buiten gekeerde houding, terwijl er wel veel aandacht is voor en verwachting
van evangelisatie (2.1.7).
d. In haar pastorale zorg richting de grootstedelijke kerken zal het landelijk verband
een antwoord moeten vinden op de onheilzame spanning tussen de eisen en
verwachtingen die men voelt en de werkelijkheid die men ervaart. Men voelt
enerzijds op zich afkomen de vragen ten aanzien van gemeente-zijn vanuit een
ideaal (bijbels, missionair, vitaal), maar men wordt anderzijds dagelijks
geconfronteerd met een heel andere realiteit. Er zal een zekere acceptatie moeten
komen dat de situatie niet meer is wat hij was. Alleen vanuit een gelovige balans
tussen verwachtingen en werkelijkheid (de veranderde cultuur, de veranderingen in
de grote stad enz.) kan er op een verantwoorde manier worden gekeken naar de
toekomst.
e. Het gebrek aan mensen is nijpend in een aantal grootstedelijke gemeenten. De
kerk zal daarom moeten bevorderen dat gezinnen zich vestigen in de stad. Dit kan
zij doen door visievorming, door het benadrukken van roeping, door gerichte
projecten en eventuele financiële ondersteuning.
f. Het landelijk verband zal, meer dan nu gebeurt, de grootstedelijke kerken moeten
helpen op pastoraal, personeel, organisatorisch en financieel terrein en de
mogelijkheden onderzoeken en toepassen om dat creatief te doen. Daarbij is haast
geboden. Eventuele samenwerkingen tussen gemeenten in de grote stad en
gemeenten daarbuiten zouden hier een plaats kunnen krijgen.
g. Het verdient wellicht aanbeveling om in bepaalde situaties te komen tot stichting
van nieuwe gemeenten, in plaats van het revitaliseren van bestaande gemeenten.
De GS zal die mogelijkheid moeten bestuderen en binnen afzienbare tijd tot een
besluit dienaangaande komen.
h. Concreet onderzoek is nodig (eventueel in samenhang met gemeentestichting)
naar de manier waarop nieuwe groepen in de samenleving (i.h.b. allochtonen)
bereikt kunnen worden. Hierbij zou aandacht moeten worden besteed aan
allochtone kerken in de grote stad en eventuele samenwerkingen tussen deze
kerken en CG-gemeenten.
i. Onderzocht zal moeten worden hoe het komt dat de CGK steeds minder
aantrekkelijk wordt voor leden van andere kerken. Het landelijk verband zal in de
leer moeten gaan bij plaatselijke kerken die wel aantrekkingskracht uitoefenen op
leden van andere kerken. Dit niet om onze concurrentiekracht te vergroten, maar
om iets te leren over wat een kerk voor zoekers aantrekkelijk maakt.
j. Opvallend is dat de GKV het in het algemeen ‘beter’ doet in de grote steden dan
de CGK. De GS zal in haar overleg met de GKV er goed aan doen te achterhalen
wat hiervan de oorzaak is en zich af te vragen of de CGK iets kan leren van de
benadering door de GKV van de problematiek in de grote steden.

Zonder dat het hier hoeft te komen tot een aantal uitgewerkte programmapunten, is het wel
mogelijk op basis van de beschreven factoren van krimp en groei te komen tot een aantal
richtingen waarin een aanpak van de grootstedelijke problematiek biddend en werkend gezocht
moet worden. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om een totaalpakket van maatregelen
(“comprehensive approach”). Gezien de ernst van de problematiek zal het selecteren van een
aantal maatregelen en het laten liggen van andere waarschijnlijk onvoldoende zijn. De
aanbevelingen worden hieronder schetsmatig weergegeven. Uiteraard hebben zij nadere
bestudering en uitwerking nodig. Daarbij moet benadrukt worden (wellicht ten overvloede) dat,
zelfs wanneer deze en andere maatregelen gezamenlijk en met inzet van alle beschikbare
middelen worden nagestreefd, de weg lang en moeizaam zal zijn.
1. Ondersteuning vanuit de Generale Synode
a. De GS zal, gezien de ernst van de problematiek en de vermoedelijke toekomstige
uitbreiding van de problematiek naar andere delen van het land, het beleid ten
aanzien van de grote steden tot een speerpunt van haar bezinning en activiteiten
moeten maken.
b. Het vertrouwen in het kerkverband is in het algemeen niet groot in een behoorlijk
aantal grootstedelijke gemeenten (o.a. 2.1.7). Er is bij hen duidelijk behoefte aan
een meer ruimhartige houding van de Generale Synode t.a.v. samenwerking met
andere kerken en t.a.v. liturgische en missionaire vernieuwing.
c. Bovendien zal de GS het ontwikkelen en uitvoeren van een doordacht missionair
beleid in de plaatselijke gemeenten hoge prioriteit moeten geven. Daarbij zal
nadruk moeten liggen op een geïntegreerde houding van plaatselijke gemeenten.
Juist op dit punt ligt namelijk vaak een discrepantie: er is weinig aandacht voor een
naar buiten gekeerde houding, terwijl er wel veel aandacht is voor en verwachting
van evangelisatie (2.1.7).
d. In haar pastorale zorg richting de grootstedelijke kerken zal het landelijk verband
een antwoord moeten vinden op de onheilzame spanning tussen de eisen en
verwachtingen die men voelt en de werkelijkheid die men ervaart. Men voelt
enerzijds op zich afkomen de vragen ten aanzien van gemeente-zijn vanuit een
ideaal (bijbels, missionair, vitaal), maar men wordt anderzijds dagelijks
geconfronteerd met een heel andere realiteit. Er zal een zekere acceptatie moeten
komen dat de situatie niet meer is wat hij was. Alleen vanuit een gelovige balans
tussen verwachtingen en werkelijkheid (de veranderde cultuur, de veranderingen in
de grote stad enz.) kan er op een verantwoorde manier worden gekeken naar de
toekomst.
e. Het gebrek aan mensen is nijpend in een aantal grootstedelijke gemeenten. De
kerk zal daarom moeten bevorderen dat gezinnen zich vestigen in de stad. Dit kan
zij doen door visievorming, door het benadrukken van roeping, door gerichte
projecten en eventuele financiële ondersteuning.
f. Het landelijk verband zal, meer dan nu gebeurt, de grootstedelijke kerken moeten
helpen op pastoraal, personeel, organisatorisch en financieel terrein en de
mogelijkheden onderzoeken en toepassen om dat creatief te doen. Daarbij is haast
geboden. Eventuele samenwerkingen tussen gemeenten in de grote stad en
gemeenten daarbuiten zouden hier een plaats kunnen krijgen.
g. Het verdient wellicht aanbeveling om in bepaalde situaties te komen tot stichting
van nieuwe gemeenten, in plaats van het revitaliseren van bestaande gemeenten.
De GS zal die mogelijkheid moeten bestuderen en binnen afzienbare tijd tot een
besluit dienaangaande komen.
h. Concreet onderzoek is nodig (eventueel in samenhang met gemeentestichting)
naar de manier waarop nieuwe groepen in de samenleving (i.h.b. allochtonen)
Laatst aangepast op zaterdag 27 juli 2013 20:12  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]