Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Ds. E. Hoogendoorn - Hoe kerkelijk te overleven? (Reactie op dr. Wilschut)

Ds. E. Hoogendoorn - Hoe kerkelijk te overleven? (Reactie op dr. Wilschut)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Een reactie van ds. E. Hoogendoorn onder de titel "Hoe kerkelijk te overleven?". naar aanleiding van een artikel van dr. H.J.C.C.J. Wilschut op de website "www.gereformeerdekerkblijven.nl. Dr. Wilschut beklaagt zich daar over de ontwikkelingen in de GKv en raakt daar moedeloos van. Ds. Hoogendoorn wijst een andere richting dan voorgesteld door dr. Wilschut.

Klik hier voor het originele (pdf) artikel van ds. E. Hoogendoorn: 'Hoe kerkelijk te overleven?'

Hieronder een samenvatting van het artikel van ds. E. Hoogendoorn.

Ds. Hoogendoorn hoopt dat velen in de GKv wakker worden geschud door de artikelen op gereformeerdekerkblijven.nl. Hij bevestigt de herkenning dat het klimaat in de GKv steeds grimmiger wordt o.a. door de uitstoting van een halve kerkenraad in Kampen die gewoon gereformeerd wilde blijven.

Dr. Wilschut wijst de weg van bekering en verootmoediging en wil helemaal niet de kant op van afscheiding en een nieuwe vrijmaking. Ds. Hoogendoorn maakt zich vooral zorgen over twee richtlijnen die dr. Wilschut aan zijn lezers wil meegeven: ten eerste over het criterium van het wel/niet lid blijven van de kerk, en ten tweede de vluchtroute als je niet langer lid kunt blijven.

Dr. Wilschut geeft als criterium aan bij wel/niet lid blijven van de kerk: als blijven je onmogelijk wordt gemaakt. Ds. Hoogendoorn wijst op 2 aspecten: de beslissende stap is dan afhankelijk van wat anderen je wel/niet aandoen en ten tweede wijst hij op het subjectieve karakter van dit criterium: wanneer vind ik dat ik niet meer kan blijven.

De vluchtroute die wordt gewezen - richting gereformeerde gezindte - door dr. Wilschut vervult ds. Hoogendoorn met zorg en bevreemding. "Hier wordt in feite afscheid genomen van de confessionele uitgangspunten waarvoor een gereformeerde kerk en een gereformeerd kerkverband vanuit de Heilige Schrift eeuwenlang voor hebben willen staan."

Ds. Hoogendoorn schrijft dat je niet moet huilen en roepen bij de ruïnes, veroorzaakt door hen die in puin slaan wat gelovig was opgebouwd. "Of moet je breken met hen die doorgaan met afbreken?" En dan niet hen het bos insturen - en zo de Gereformeerde Kerk in de uitverkoop zetten -, maar verzamelen blazen om zich met elkaar in te zetten voor de bouw van dat geestelijk huis waarvan Christus de uitverkoren en kostbare hoeksteen is (1 Petr. 2:6).

Dankzij de kracht van Gods genade vlúcht waar geloof niet, maar staat op tot reformátie.

Klik hier voor de reactie van ds. Heres op dr. Wilschut

Laatst aangepast op zaterdag 16 februari 2013 22:39  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]