Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Dag van bemoediging 29 september Bunschoten - uit de pers

Dag van bemoediging 29 september Bunschoten - uit de pers

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

14-12-2012 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Landelijke dag (5/2) - Citaat:

In de komende vervolgartikelen willen we graag wat nader ingaan op de Verklaring die op de Landelijke Dag (LD) is gepresenteerd en op de gevoerde discussie.

(...)

De Verklaring wil vervolgens onmiddellijk een mogelijk misverstand de kop indrukken, namelijk alsof met de waardering van genoemde reformaties de vrijgemaakte kerken als de enige ware kerk moeten worden gekwalificeerd. Want er is ook nog "anders-gereformeerd". Pluriformiteit is gezond, stelt het manifest. Gereformeerd geloof kan anders worden beleefd. En ook als we met wat zich als christelijk aandient niet kerkelijk kunnen verenigen dan moet dat wel een bron van vreugde voor ons zijn. We hebben als vrijgemaakten last gehad van "kerkisme", zo stelt de Verklaring en daar moeten we vanaf. De grens is pas bereikt bij "anti-gereformeerd".

(...)

Het doet eerlijk gezegd ook pijn dat in dit verband 'vrijgemaakt kerkisme' (weer) vóór op het toneel wordt gezet. Dat is nu net een verwijt dat tegenstanders maar al te vaak en graag tegen onze kerken hebben gebruikt. Maar zij die het onderwijs van Schilder, Kamphuis, Trimp en Francke ter harte hebben genomen weten dat het verwijt onterecht is[1]. Juist deze voorgangers hadden oog voor de oecumenische breedheid van Christus' kerk. Echter tegelijk namen zij hetgeen we belijden over Zijn kerk wel serieus. Ze staken de hand uit naar hen die ook gereformeerd wilden zijn maar bevroegen hen wel over hun claim op die 'status'.

 

17-11-2012 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Landelijke dag (5/1) - Citaat:

 

We hebben de organisatoren in de voorbereiding op de dag willen dienen met een weergave van ons gevoelen over de situatie in de kerken en waarnemingen. Daartoe zonden we de broeders van GKB op persoonlijke titel de volgende brief[1].

(...)

Broeders en zusters vragen nu naar onze waarneming, om meer dan (landelijke) bijeenkomsten met alleen een informatief en voorlichtend karakter. De vraag is: wat wil de Here van ons? Lijdzaam de ontwikkelingen in de kerken afwachten of daadwerkelijk reformeren, wat dat ook precies in de concrete situatie zal inhouden? Is het voor de Here verantwoord onze (klein)kinderen te blijven blootstellen aan zoveel wind van leer, te accepteren dat ze gewend raken aan erediensten die die naam niet waard zijn, verantwoordelijkheid te dragen voor niet-Schriftuurlijk kerkelijke besluiten?
Daar gaat het om! Op die brandende vragen wil men, zoeken wij een antwoord.

19-10-2012 eeninwaarheid.info - ds. E. Heres - Landelijke dag Bunschoten (1) - Citaat:

Op geen enkele wijze is herinnerd aan de vorige Landelijke dag, die op 23 september 2006 is gehouden. En dan te bedenken dat de meesten van de organiserende predikanten er toen ook bij betrokken waren! Toen, in 2006, waren de ontwikkelingen binnen de GKV ook al zorgelijk en stond het water de verontruste broeders en zusters al tot de lippen. Twee jaar daarvoor was er ook al een Manifest geschreven door acht verontruste predikanten.
Ik betreur het dan ook dat prof. Douma met zoveel woorden zegt dat de strijd nú pas begint!
Dat is een treurige miskenning van de werkelijkheid.
Zeker, we mogen er dankbaar voor zijn, dat nu ook prof. Douma zich schaart aan de zijde van hen die om Godswil strijd moeten en willen voeren om gereformeerd te blijven.
Maar waarom is er geen oog voor dat die strijd al vele jaren gevoerd moest worden?

19-10-2012 eeninwaarheid.info - J. Peters - Landelijke dag Bunschoten (2) - Citaat:

Een laag nivo
Ik heb veel respect voor de verklaring en het appel. De vinger wordt gelegd op de zere plek.
Er zijn er die geen affiniteit hebben met verontrusting en op kille formele wijze gevoelens daaromtrent wegwuiven. Althans, zo lees ik de reactie van ds. H. Hoksbergen in het ND van 2 oktober 2012.

(...)

Van hetzelfde lage nivo is het commentaar van ds. B. Luiten in de Reformatie.[1] Ds. Wilschut heeft hier korte metten mee gemaakt in een artikel op de website gereformeerdekerkblijven.nl.

19-10-2012 eeninwaarheid.info - W. van der Tuin - Landelijke dag Bunschoten (3) - Citaat:

Een kleine bijdrage mijnerzijds.

  • Vergaderen, bijeenkomsten, sprekers, internet sites die verschenen en verdwenen en ga zo maar door. De belangstellenden hebbende afgelopen 15 tot 20 jaar veel gehoord  en gelezen. Het was en is buitengewoon!
  • De door de jaren heen gebruikte karakterisering van “de kerk” was:  Moeder is ziek, je blijft bij het ziekbed! Maar nu: de kerk is in verval. Wat een vondst! Echter let op: we gaan er niet uit! We blijven strijden! Maar waartegen?
  • Het gebrek aan visie van de huidige voorlichters en het ontbreken van een oplossing. Dat schiet lekker op!
  • Ondertussen worden de gewone alledaagse serieuze gelovigen in de kou gezet. Zoek het maar uit! Hoe zo: zorg voor de schapen?
  • De oplossing is: trek je eigen plan, neem je verantwoordelijkheid en wanneer je overtuigd bent om naar een andere kerkgemeenschap te moeten gaan, doe dat! Want het begrip ‘kerk’ is ruimer dan je eigen kerk 'in verval’.

04-10-2012 Bert Loonstra - Gereformeerde kerk blijven - Citaat:

In de verklaring opgesteld door mensen rond de website www.gereformeerdekerkblijven.nl wordt een pleidooi aan kerkelijke vergaderingen van de GKV gedaan te doen wat in de naam van de website wordt uitgedrukt: gereformeerde kerk blijven. Wat kan daaraan mis zijn? Wat er eventueel mis is kan te maken hebben met hoe men het gereformeerde kerk-zijn invult en met de manier waarop men het pleidooi voert. Aan beide kanten, zowel die van de inhoud als van de methode, is er mijns inziens iets mis.

01-10-2012 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Verontrust - Citaat:

Afgelopen zaterdag, 29 september 2012, organiseerde een groep verontrusten binnen het kerkverband van de Gereformeerd-vrijgemaakte kerken een landelijke bezinningsdag. Was dat de opmaat tot de zoveelste breuk? Nee, zo werd in het Nederlands Dagblad gezegd. “We zijn op vrede uit”[1].

Dat neem ik met een korrel zout.
Laat men mij goed begrijpen.
Ook ik ben op vrede uit. Sterker: ieder zinnig mens is op vrede uit. Nóg sterker: ieder fatsoenlijk kerkmens beroept zich, als het om vrede gaat, op Gods Woord. Op Philippenzen 4 bijvoorbeeld: “Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend”[2].
Maar wie vrede houden wil, houdt zich stil. Om de lieve vrede, zeg maar.
En dat, geachte lezer, is dus niet gebeurd. Natuurlijk wil men vredig kerk-zijn. Maar dat lúkt niet. Dat is het êm nou juist!
Daarom geloof ik dat niet.
Er is, denk ik, iets anders aan de hand. De verontrusten menen dat de koers van de GKv bij Christus vandaan leidt.

01-10-2012 kerkplein.wordpress.com - Johan van Veen - Kerkelijke klokkenluiders - Citaat:

Zolang een belangrijk deel van de kerkelijke gemeenschap rustig slaapt in de waan dat er vrede heerst en er geen gevaar dreigt hebben we klokkenluiders hard nodig.

01-10-2012 nicodirkvanloo.nl - Gereformeerdekerkblijven.nl - Citaat:

Wel werd ik getroffen door de typerende GKV sfeer uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De anekdotes gingen zelfs nog verder terug tot in de jaren zestig. (...) Ik proefde weer de even typerende als diepe GKV-spiritualiteit uit mijn jeugd, een krachtige drijfveer achter de rest van de dag.

(...)

Het ontstaan van een nieuwe GKV waar de aanwezigen zich niet meer welkom voelen zónder dat hun eigen kerkvisie het toelaat om elders heen te gaan én zónder dat er leiders zijn en een medium is dat deze energie brengt in een stroom van verandering of afscheiding. GKV 1.0 is letterlijk een doodlopende weg geworden en dát besef begint langzaam door te dringen. Daarom is de emotie ook zo intens, daarom stond er mensen in tranen bij en op het podium.

(...)

Uiteindelijk ging men uiteen met de herhaalde oproep “blijf” en “zoek elkaar op, ga indien nodig zelf huissamenkomsten organiseren, ga kerkelijk shoppen of perforeer de kerkgrenzen naar nabij GKV dan maar).  Voor de niet teleurgestelde mensen was er de hoop op een soort gereformeerde bond in de GKV.

(...)

Gaat #gereformeerdekerkblijven iets worden? Ik denk het niet, net als de huidige ex-GKVers zie ik hieruit geen robuuste beweging ontstaan met impact van betekenis.  Ik denk zelfs dat dit soort bewegingen het veranderingsproces van de GKV versnellen, ik voorzie een veelal onuitgesproken allergische reactie.

01-10-2012 cip.nl - Jeffrey Schipper - Verontruste gereformeerden over vernieuwde kerkvorm bijeen - Citaat:

Op de vraag van de verontruste kerkganger hoelang die persoon nog "met kromme tenen in de kerk moet zitten", antwoordde ds. J. R. Visser: "Wanneer je met kromme tenen in de kerk zit omdat het er anders aan toe gaat dan vroeger, dan heb je dat te accepteren. Is het omdat 'het evangelie van Jezus Christus, en die gekruisigd', niet meer klinkt, dan is dat een wettige reden naar elders uit te wijken." Douma roept christenen op de strijd aan te gaan. "Ik roep u op tot de strijd, in dankbare verbondenheid aan de gereformeerden die ons zijn voorgegaan."

29-09-2012 refdag.nl - Verontruste vrijgemaakten presenteren verklaring, maar raden „dringend” afscheiding af - Inleiding:

BUNSCHOTEN – Een groep verontruste vrijgemaakten heeft afgelopen zaterdag in Bunschoten een verklaring aangenomen waarin verschillende punten van hun verontrusting worden benoemd. Vooral de ontstane discussie over de kinderdoop in de missionaire gemeente ”Stroom” bleek veel te hebben losgemaakt.

29-09-2012 werkenaaneenheid.nl - Verklaring gereformeerdekerkblijven.nl - Een beroep op alle gereformeerden.

29-09-2012 nd.nl - Uit zorg bij elkaar schuilen - Citaat:

BUNSCHOTEN - Niet afscheiden maar samen strijden tegen verontrustende ontwikkelingen. Die oproep kregen vijfhonderd vrijgemaakten zaterdag mee. Emeritus hoogleraar Jochem Douma wenst over de positie van de kinderdoop geen compromis te sluiten.

Met een conceptverklaring heeft de achtkoppige redactie (zeven predikanten, een hoogleraar) van de website gereformeerdekerkblijven.nl zaterdag in Bunschoten een beroep willen doen op alle gereformeerden. happenings De verklaring beslaat vier pagina’s en telt een aardig rijtje zorgpunten over de koers van en het leven in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt): van ...

29-09-2012 twitter.com - Ad de Boer @ad_de_boer

Een tweet verslag van de bijeenkomst 'Samen graag gereformeerd'

Straks in bijeenkomst 'Samen graag gereformeerd'. Dat spreekt me wel aan. Toch maar eens een kijkje nemen.
Immanuelkerk in Bunschoten loopt vol. Zeker 500 aanwezigen op dag verontruste gkv-ers. Veel 50/60-plus, maar ook jongeren. Veel M, weinig V.
We zingen Ps 119: ik voel de tranen in mijn ogen dringen wanneer ... men niet meer gaat waar onze vaadren gingen.
Opening ds Rob Visser: Echt progressief is niet wie vernieuwende ideeen heeft, maar wie zich houdt aan de leer van Christus.
Ds Rob Visser verzet zich tegen @Herman_Wegter en diens pleidooi voor vraagtekenchristenen en tegen muurvandogmagelovigen.
Volgende spreker is dr Wilco Veldkamp: Wees net als Jozua moedig en sterk door bij Gods Woord te blijven. Dat is gereformeerd.
Preek van ds Veltkamp had ook prima in NGK gekund.
Douma - Moderne missionarissen denken dat eerst de kerk moet worden afgebroken om een nieuwe te bouwen.
Douma - Maar ik roep u op tot de strijd om uw gerefomeerde voorgangers in gedachtenis te houde.
Douma : Ik heb CU gestemd maar begrijp wel dat anderen SGP stemden vanwege CU en homoseksualiteit.
Douma richt nu pijlen op missionaire gemeenten. Spreekt van doorbraak van kinderdoop naar zegenen van kinderen.
De eerste naam is gevallen bij Douma. Hij kritiseert ds Mark van Leeuwen die miss gemeenten gereformeerd noemt in rapport.
Douma valt stil. Hij moet een nieuwe batterij hebben.
Douma met nieuwe batterij verwijt Van Leeuwen dat hij verbond en kinderdoop niet tot primaire kenmerken van geref kerk rekent.
Douma vindt dat Van Leeuwen zo de miss gemeenten ten onrechte cum laude laat slagen voor het gereformeerde examen.
Douma Een kerk die het ene paspoort van de kinderdoop inruilt voor het dubbele paspoort van kinderdoop en volwassendoop is niet geref meer.
Als kerk op synodaal niveau tot die gelijkstelling komt is voor Douma de grens overschreden.
Douma We bereiden geen scheuring voor maar bieden God ons hart aan en zoeken het hart van onze broeders en zusters.
Ds Rob Visser leest verklaring voor: Een beroep op alle gereformeerden. Daarin een overzicht van de bekende zorgen: National Synode .
.... , moderne hermeneutiek, geen ondubbelzinnige binding aan 3FvE ....
.... kerkdiensten als happenings afgestemd op wensen van individuen en groepen ....
.... Tien geboden vaak niet of op povere wijzen gelezen en psalmen wijken voor het vrije lied ..
.... veel oppervkakkige en geruststellende prediking waarin aan ernst van de schuld en rijkdom van Gods genade geen recht wordt gedaan ..
In Verklaring oproep om zich niet af te scheiden van de GKv. Wel begrip voor wie het plaatselijk niet meer kan uithouden.
Een vervallen kerk is nog geen valse kerk vlg Verklaring. Er komt een landelijke organisatie om verontrusting stem te geven in GKv.
Dat lijkt op een soort Gereformeerde Bond in de GKv.
Inmiddels pauze in Bunschoten. Boeiende gesprekken met broeders en zusters over zwijgteksten en hermeneutiek.
Vervreemding is een woord dat vaak valt. Zo voelen mensen zich kennelijk. Verdrietig is dat.
Ik onmoet oude bekenden van school. Een oud leerling van me uit 1969 zegt dat ik hem mede gevormd heb tot de verontruste die hij nu is. Oei
In gesprekken in pauze blijken mensen moeite te hebben met wat beleefd wordt als oproep om te blijven zitten waar je zit.
Ik hoor nogal wat mensen die shoppen bij HHK, CGK en GB PKN.
Citaat : 'Bij ons is er 1 psalm per zondag. Hier samen psalmen zingen ontroert me tot in het diepst van mijn ziel'.
@ariekok 90% M 10% V
Sommige gkv- ds laten afkondigen dat ze hier helaas niet kunnen zijn: bijzet, wilschut.
Het is hier weer begonnen. Er wordt goed gezongen. 'De vijand van weleer gaat tegen ons te keer'. Goed orgelspel.
Forumbespreking is begonnen. Douma: Spaar bij kritiek je eigen mensen niet. Als Paulus Petrus mag vermanen, mag ik eigen mensen vermanen.
Forumbespreking is begonnen. Douma: Spaar bij kritiek je eigen mensen niet. Als Paulus Petrus mag vermanen, mag ik eigen mensen vermanen.
Douma formuleert opnieuw zijn red line: Met compromis rond de kinderdoop nemen we geen genoegen. ...
..... Op dit beslissende punt van de doop moeten we van geen wijken weten.
Douma in forumbespreking: Ik ben voorzichtig met oordelen zonder evident bewijs en weiger @koertvb zonder meer een ketter te noemen.
Ds Paddy Storm: we moeten elkaar als verontruste gereformeerden helpen want waarheid en leugen mogen niet beide plek hebben in de kerk.
Dat klinkt toch echt als een Gereformeerde Bond in de Gkv.
Oei, kritische vraag: hoe kun je als GKv jaren samenwerken met kerken in India die kinderdoop niet kennen en er nu een breekpunt van maken?
Daar komt niet echt antwoord op.
Douma: We zijn nog maar net begonnen. We zijn op weg om ons te laten horen. Ga niet weg, maar blijf en ondersteun ons.
Douma: om gemeenteleden in nood te adviseren moet onze organisatie er komen. Mogelijke adviezen: beluister preken op internet ..
.... of kom als groep verontruste leden van een gemeente samen om een preek te beluisteren.
Ds Visser: Blijf als predikant in de GKv onbevreesd het Evangelie uitdragen. En als het moet zal het je als Johannes de Doper de kop kosten.
Jonge Amsterdammer: waarom wel kinderen dopen maar hen niet welkom heten aan het Avondmaal?
Dezelfde Amsterdammer neemt het op voor classis inzake Stroom.
Douma: kerken in Amsterdam moeten zich aan de afgesproken regels houden. Men moet de kinderdoop ook propageren.
Ds Visser: er zijn plaatselijk in de GKv broeders en zusters in grote nood. Als je plaatselijk niet verder kunt, ga dan ergens schuilen.
Douma: dat kan betekenen dat je lid wirdt van een andere gemeente in de GKv.
Ds Storm: We hebben altijd gewaarschuwd tegen perforatie van gemeentegrenzen, maar ik zie het nu onder ons her en der gebeuren.
Ds Visser: meerdere predikanten in de GKv zijn zo in problemen gekomen vanwege hun preken over zonde en genade dat ze het niet volhouden.
Douma: ik heb op het punt gestaan de GKv te verlaten, maar heb daar na een worsteling krachtig nee tegen gezegd. Maar dat is ....
En toen was de telefoonbatterij leeg. Nog een paar quotes.
Douma: Maar dat is geen verklaring dat ik me nooit zal afscheiden.
Douma: Ik heb tegen de hoogleraren in Kampen gezegd: Ik ben een vreemdeling in mijn eigen kerken.
De bijeenkomst in Bunschoten is afgelopen. Een paar conclusies.
Conclusie 1: Douma c.s. gaan een soort Gereformeerde Bond in de GKv vormen die besluitvorming op synodeniveau probeert te beïnvloeden ....
... en plaatselijke kerkleden en predikanten gaat adviseren. De ooit verfoeide perforatie van gemeentegronden wordt node aanvaard.
Conclusie 2. Gemeenteleden voelen zich meer in nood dan predikanten en hebben het gevoel geen andere uitweg te zien dan weggaan.
De leiders vandaag riepen op tot blijven binnen het GKv-kerkverband en desnoods andere gemeente te zoeken. Ook dat klinkt als Geref Bond.
Conclusie 3. Deze kerkleden voelen zich vervreemd van hun eigen kerk. Er is diepe emotie: dit zijn onze kerken niet meer. Een rouwproces.
Dat zie je ook in andere kerken: CGK, NGK, dat mensen zich plaatselijk vervreemd voelen. Niet makkelijk te hanteren. Wel serieus nemen.
Nee, ik word ook niet blij van die Verklaring. Mensen zijn verontrust over veel dingen waar ik blij mee ben in de kerk.
Maar als NGK-er voel ik me erg betrokken op mijn GKv-moedermelk. Daarom was ik er vandaag.
En ja, ik herken gevoel van 'oude mensen en de dingen die voorbijgaan'. Zie dat ook in eigen gemeente wel.
Mensen die moeite hebben met veranderingen in liturgie, lied enzo. Dat gevoel van vervreemding bij mensen vind ik verdrietig.
En tegelijk heb ik er geen antwoord op dat hen echt tegemoet komt. Alleen: verantwoord je als kerk voor forse veranderingen.
En voor mij is de vraag of dat in de GKv wel echt is gebeurd die fundamentele verantwoording voor megaveranderingen.
Tja, ik concludeer dat degenen die decennialang de GB verwijten maakten, nu in de GKv voor een vergelijkbare aanpak kiezen.
Tja, ik concludeer dat degenen die decennialang de GB verwijten maakten, nu in de GKv voor een vergelijkbare aanpak kiezen.
Ontwikkelingen in GKv gaan idd snel. Tot vreugde van velen, tot verdriet van anderen. Maar die spanning kent CGK ook.
Het is ook lastig voor mensen,
..als de taal, de liederen en andere vormen waarin men altijd zijn geloof heeft beleefd, verdwijnt. Het blijft verlies en rouwen.
Soms is de enige 'oplossing' mensen te adviseren naar een andere gemeente te gaan. Pijnlijk, maar soms beter.

28-09-2012 refdag.nl - Albert-Jan Regterschot - Analyse: Verontruste GKV’ers komen met verklaring - Inleiding:

BUNSCHOTEN – Verontruste leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) komen zaterdag in Bunschoten samen om na te denken over hun toekomst in het kerkverband. De groep zal een verklaring uitgeven om zijn positie te verduidelijken. Op een breuk met de GKV is hij echter niet uit.

27-09-2012 nd.nl - Gerard ter Horst - Urgentie bij verontrusten, nog geen breekpunten - Inleiding:

BARNEVELD - Opnieuw organiseert een groep verontrusten binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een landelijke dag.

Initiatiefnemers zeggen dat dit geen opmaat voor een breuk is. Dat is in het verleden vaker gezegd. Prof. Jochem Douma: 'We zijn op vrede uit.''Wie vindt dat het in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) allemaal prima gaat - modern, vernieuwend en op de toekomst gericht, zal van ons wat anders horen.' Emeritus hoogleraar Jochem Douma heeft op de website gereformeerdekerkblijven.nl niet veel woorden nodig om uit ...

Laatst aangepast op zaterdag 09 november 2013 23:28  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]