Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Ds. Rob Visser: Wees progressief - openingstoespraak landelijke dag 29 september 2012

Ds. Rob Visser: Wees progressief - openingstoespraak landelijke dag 29 september 2012

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

NIEUW: WEES PROGRESSIEF!

Hieronder vind je de openingstoespraak van de landelijke dag die gereformeerdekerkblijven 29 september 2012 in de Immanuelkerk in Bunschoten georganiseerd heeft.

Broeders en zusters

In de ogen van velen zitten hier enkele honderden conservatieve kerkleden bij elkaar. Mensen die alles bij het oude willen laten. Die het allemaal goed vinden zoals het vroeger was en zo moet het vooral blijven. Laat ik meteen zeggen als dat de goede typering van ons is zoals we hier zitten, wil ik hier niet bij horen. Ik herken mijzelf daarin helemaal niet. Als we hier wel zo zitten zijn we een uitstervend clubje. En terecht ook.

Dan zijn we bezig om ons huis op het zand te bouwen. Dan bouwen we namelijk op ons eigen gevoel en op onze eigen beleving. Dat is in onze tijd heel populair naar links en rechts toe. Dan vergeten we het allerbelangrijkste en dat is dat het niet om ons gaat. Dan vergeten we dat het om Christus gaat en om de trouw aan wat Hij ons leert. We hebben dat net ook gelezen: “Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.”

De weg vooruit door het leven, de weg vooruit als kerken is om je leven, je besluiten steeds weer te toetsen aan wat Christus ons leert. Wat de HERE ons leert door Zijn Woord, de Bijbel. Die leer is niet saai, die leer is maar niet alleen een stuk dogmatisch denken. Nee, dat is de levende stem van God, dat is de levende stem van onze Verlosser en Heer. Dat is de weg die je de goede weg naar de toekomst wijst. Wie op die weg gaat is progressief. Mensen die met allerlei vernieuwende gedachten komen die niet in overeenstemming zijn met die leer noemen zich progressief maar zijn het niet. Dan zijn zulke vernieuwende, zogenaamde verfrissende gedachten alleen maar achteruitgang.
Leven bij het oude Woord maakt progressief. Je bent echt progressief als je op de weg gaat die naar dat echte nieuwe en volmaakte leven leidt. Naar het Nieuwe Jeruzalem. Dat is de oude beproefde weg.
Toch zit het in de lucht om over die duidelijke leer van Christus maar minachtend te doen. Want het gaat toch niet om de leer maar om Jezus. Dat kom je op verschillende manieren ook in onze kerken tegen. Soms krijg je het gevoel dat je tegen de bierkaai in preekt, schrijft, praat en leeft. Dat er heel vreemd tegen je aangekeken wordt als je met enthousiasme spreekt over die heerlijke leer van Christus waarin je juist wil groeien en toenemen. Heel duidelijk zie je het verschil van denken en geloven in een reactie van Herman Wegter op het boek van Rob Bell ‘En de meest van deze is de LIEFDE’. Herman Wegter schrijft in reactie op dit boek dat hij twee soorten gelovigen ziet. De ene groep heeft wat hij noemt “het muur-van-dogma’s geloof”. Dat is volgens hem het geloof dat je de Bijbel zo goed mogelijk wilt interpreteren en zo de waarheid kent en je daar aan bindt en uit leeft. Van dat soort geloven wil Wegter niet veel weten. Hij houdt het bij het ‘vraagteken geloof’. Hij omschrijft dat geloof o.a. zo: “Bij het vraagteken-geloof is het niet zo belangrijk wat je precies gelooft. Bij het vraag-teken geloof is er de overtuiging dat God toch niet in dogma’s of woorden te vangen is. Dat God op zekere hoogte altijd een vraagteken blijft. En dat je samen met al die andere christenen van alle tijden de dialoog aangaat, en een zoektocht maakt naar wie God is”
Wat dit betekent voor de zekerheid die je als gelovige voor de toekomst mag hebben, brengt hij dan zo onder woorden: “Niet dat ik vind dat Bell het allemaal bij het rechte eind heeft. Dat boeit mij niet zo. Maar omdat hij duidelijk maakt dat alles wat we geloven over het leven na de dood speculatie is.” (In: Lees en Luister voorjaar 2012 p. 13
Waar geloven niet meer dan een zoektocht, met ieder zijn eigen inbreng wordt, zijn we de zuivere en zekere stem van Christus zelf kwijt. Dan bouwen we op drijfzand. Dan is de leer van Christus zelf niet meer belangrijk. Die leer die zo zeker is! Die leer is geen discussiestuk, geen stem onder de vele stemmen. Dat is ook juist wat zo anders is aan de leer van Christus met wat de schriftgeleerden leerden. Kijk maar in Matt 7:28,29: “Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.”
Wij willen op deze dag over de weg die Christus ons wijst verder spreken en denken. Gebonden aan Zijn Woord dat ons de echte vrijheid wijst. Wij hebben onze gebonden aan de gereformeerde belijdenis omdat we er diep van overtuigd zijn dat die het Woord van Christus naspreekt. Laat het Woord de norm zijn in ons leven en in ons kerkelijke leven. Dan verkondigen we in de prediking altijd Christus als de weg naar de Vader. Dan verkondigen we geen algemeen Godsgeloof maar dat we met onze schuld en zonden alleen bij Christus redding vinden. Bij Hem alleen vrede met God om over de weg van Zijn bloed het eeuwige leven in te gaan.
Laat deze dag in het kader hiervan staan. Dan gaan we over de eeuwige weg. De weg die de oudste papieren heeft. De weg die van de eeuwige God komt en die echt leert om in een nieuw leven te staan door de Geest die je het onderwijs geeft dat volgens Christus Woord is.
Hiermee open ik deze vergadering.

ds Rob Visser

Klik hier voor de originele tekst op de website van ds. Rob Visser

Laatst aangepast op zaterdag 06 oktober 2012 13:08  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]