Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Kerk en cultuur Aanstekend kerk-zijn vanuit huidige cultuur?

Aanstekend kerk-zijn vanuit huidige cultuur?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Vreselijk. Nu zit je in een kerk vanuit de gereformeerde traditie, maar durf je niemand daarmee naar toe te nemen omdat er niets aantrekkelijks zit in de formalistische gereformeerde kerkdiensten. Men zal schrikken van de enorme overgang tussen de cultuur in de wereld en de ouderwetse vormen in de kerk. Er is geen enkele aansluiting. Je moet toch een kerk op een berg zijn, het licht moet toch overal naartoe uitstralen? Ja, je kunt wel zeggen: de deur staat elke zondag open, maar niemand zal denken: oh, kijk daar eens, daar staat een deur open, zal ik daar eens binnen gaan kijken?

Bovendien zit je nog met je eigen mensen die zondags met tegenzin naar hun traditionele kerk gaan, als ze nog gaan. Zij ervaren met die ouderwetse vormen steeds minder wat de betekenis is van het Heilig Evangelie voor hun dagelijks bestaan. De moderne ontwikkelingen in deze maatschappij en de manier waarop je leeft, sluiten helemaal niet meer aan op de manier waarop de kerk zich profileert. Waarom sluit dat niet meer en beter op elkaar aan? Dan wordt het in elk geval iets betekenisvoller en zullen we eerder en vaker naar die kerkdiensten gaan. Dan kunnen we er tenminste nog iets mee in ons dagelijks leven, dan hebben we er zelf ook nog iets aan. Die kerkdiensten lijken wel fremdkörpers in deze maatschappij: ze stoten je eerder af dan dat ze je aantrekken - in elk geval geldt dat wel voor mij die houdt van de huidige cultuur. Vreselijk.

En nu ik toch eenmaal bezig ben, wat mij boeit en wat ik niet begrijp is bijvoorbeeld het volgende (vrij vertaalde) lied met een zeer aanstekelijke melodie ontstaan eind jaren '60:

Elke keer als ik naar u kijk begrijp ik er niets van
Waarom laat u de dingen die u deed zo uit de hand lopen.
U zou veel succesvoller zijn geweest als u dit beter zou hebben gepland.
Waarom kiest u voor zo'n achterlijke tijd in zo'n vreemd land?
Als u vandaag was gekomen zou u vele naties kunnen hebben bereikt.
Isra√ęl had in 't begin van deze jaartelling geen massacommunicatie.
Begrijp me niet verkeerd.
Ik wil het alleen maar begrijpen.1

Het had allemaal veel succesvoller kunnen zijn en veel aantrekkelijker voor ons mensen. En niet alleen maar op grote tijdlijnen, ook als we nu kijken naar de huidige manier van kerk-zijn.3 D.J. Bolt beschrijft op eeninwaarheid.info die houding als volgt:

De kerk moet aantrekkelijker worden. Het oude heeft zijn tijd gehad. De eigentijdse kerk dient zich in taal en muziek aan te passen aan de stijl van de wereld. Christelijk betrokken en relevant zijn voor de samenleving. Laten zien hoe groot de kwaliteit van christelijk leven is. Tonen wat het oplevert. En vooraan staan in het oplossen of verzachten van de ellende overal in de wereld.
Missionaire gemeenschappen worden met veel geld uit de grond gestampt. Kerkplanters buigen zich wetenschappelijk over godvergeten mensen.

Vervolgens verwijst hij daarentegen naar Händels Messiah waarin erop wordt gewezen dat de wereld Jezus Christus heeft veracht: Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Zijn rug gaf Hij aan wie Hem sloegen en zijn wangen aan wie Hem de baard uittrokken; zijn gelaat verborg Hij niet voor smadelijk spuug. En hij vervolgt:

Is dát eigenlijk ook niet typerend voor het christenleven? Moeten wij het hebben van ónze uitstraling, ónze authenticiteit, ónze persoonlijkheid, vermaarde wetenschap? Weldoortimmerd kerkelijke leven?
Het valt allemaal zo tegen. Want zolang de kerk bestaat is het er ernstig hommeles geweest. De eerste moord op aarde vond plaats in de kerk. Onder Isra√ęls koningen werd aan de lopende band geliquideerd. Soms hele koninklijke families en priesterstammen tegelijk. Stromen bloed werden vergoten waarbij het Aram van onze tijd nog kinderspel is.
De nieuwtestamentische kerk vertoont nauwelijks beter beeld. De strijd blijft. Twist, heerszucht, misbruik. De vrede is vaak ver zoek. De Schrift laat het eerlijk zien, de kerkgeschiedenis herhaalt het.

En wat zijn onze verwachtingen van de kerk van Jezus Christus en die gekruisigd? Of is dit eigenlijk een verkeerde vraag en zouden we ons eerder moeten afvragen: wat zijn Gods verwachtingen van ons, ook als kerk? Maar in dat geval beginnen we niet meer bij onszelf of de tijd waarin we leven, maar onderzoeken we juist vanuit Gods Woord wat de bedoeling is van Hem met ons en Zijn kerk. En dat doen we al helemaal als we weten dat Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid is. Ja, zelfs dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid is bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. De natuurlijke mens kan dus helemaal niet de dingen van de Geest van God aannemen omdat ze dwaasheid zijn voor hem.2

Als de zaken er zo voorstaan, zouden we ons dus beter en meer kunnen laten aansluiten bij Gods Woord, dan bij onze tijdelijke, persoonlijke kennis en vanuit deze huidige tijd. Dat zou ervoor pleiten om ons leven en onze manier van kerk-zijn juist helemaal te laten bepalen door Gods Woord. Dan krijgen we overigens wel een heel ander (wellicht zeer schokkend) beeld van onszelf, onze mogelijkheden, ons geloof, onze cultuur, onze manieren van kerk-zijn.

Daar is LEF voor nodig, zou je tegenwoordig in dit verband tegen kunnen komen. Wij gereformeerden verdubbelen dat woord: daar is niet zozeer lef voor nodig, maar allereerst:

GELOOF

1Jezus Christ Superstar - Superstar
21 Kor 1-3
3Ik ben niet de ik-figuur in het voorgaande. Wel wil ik hiermee bevestigen dat er al jarenlang een enorme kloof is tussen de cultuur van de wereld en de manier van kerk-zijn. En die kloof wordt - in een steeds hogere versnelling - alleen maar groter en dieper. M.i. geeft het antwoord op het lied 'Superstar' een oplossingsrichting aan.

J. Trip

Laatst aangepast op maandag 24 december 2012 16:46  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]