Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Hoe word je een gereformeerde kerk? Over relevant preken - nav een churchplanter blog in New York (positief!)

Over relevant preken - nav een churchplanter blog in New York (positief!)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Regelmatig kom ik op internet het vraagstuk tegen over de relevantie van de kerk en van preken. Men is over het algemeen van mening dat relevantie afhankelijk is van de mate van aansluiting op de belevingswereld van de hoorder, van wat door de hoorder als belangrijk, interessant en relevant wordt ervaren. Uit onverwachte hoek las ik over dit onderwerp een positief artikel uit de church planting richting waaruit ik hieronder citeer1.

Vanuit New York volgde ik de discussie rondom het onderzoek van Stark en De Leede, over preken in de PKN. Aan de grote hoeveelheid reacties valt af te leiden dat bijna iedereen het herkent dat er iets mis is met de preken die wij horen. En ik denk dat het waar is. Ik hoor bar weinig preken die me echt, en dan bedoel ik: existentieel, raken.

Het wordt als een groot probleem ervaren dat de mensen niet meer geraakt worden door de preken, dat er vaak over de hoofden heen wordt gepreekt. De discussie gaat dan over de preek en het 'raakgehalte'.

Maar volgens mij gaat er iets fout in de discussie zoals die tot nu toe gevoerd is.

En nu wordt het spannend.

Ik kwam er achter hoe moeilijk relevant preken is toen ik enkele weken geleden begon met preken voor daklozen in een opvanghuis in New York. Waar ik tegen aan liep werd al verwoord door een andere blogger: ‘heb ik echt iets te zeggen’? Eerlijk antwoord: nee. Ik sta te ver van deze mensen af, en ik weet niet eens hoe ik ze op een goede manier benader. Dat is precies wat Stark en De Leede  bedoelen als ze stellen dat predikanten weinig relevants te zeggen hebben. Ik reken mij, vanaf nu, onder hen.

Wat is dan relevant preken?

Stark en De Leede stellen dat veel preken relevantie missen omdat ze niet aansluiten bij de fundamentele dilemma’s uit het maatschappelijk debat (kosten van gezondheidszorg, wat is een leven waard etc.). Meerdere blogbijdrages aan deze discussie gebruiken dezelfde terminologie van ‘in de cultuur staan’ en ‘politieke punten aanstippen’.

Is dat het ècht?

Elke maand volg ik een ‘college’ van Keller, aan de hand van zijn nieuwe boek Center Church. Hij antwoordde dat het een preek primair het evangelie zou moeten vertellen. Elke niet-christen en elke christen moet dat evangelie elke week horen (1). En ik merkte dat dit heldere punt geheel ontbreekt in de discussie over wat relevant preken is. Een preek stipt misschien zijdelings wel relevante thema’s uit het maatschappelijke debat aan, of gebruikt ze als aanknopingspunt, maar een preek vertelt eerst en vooral het evangelie.

De conclusie is dan ook

Uiteindelijk is het dan ook niet per se zo dat de predikant iets te zeggen heeft, maar vooral dat het evangelie iets te zeggen heeft.

Precies: we moeten het hebben van de zuivere verkondiging van het evangelie, niet van 'stomme beelden' en/of de creativiteit of kwaliteit van de predikant! En wat gebeurt er als je toch vooral over maatschappelijke thema's e.d. preekt

Daarbij komt ook dat het belangrijk is dat het evangelie niet verward wordt met dat wat eruit voortvloeit aan acties, of implicaties. Het moet in een preek niet over maatschappelijke thema’s gaan, maar over het evangelie. Acties, implicaties en maatschappelijke thema vloeien daaruit voort. Zodra je het alleen over de acties en implicaties hebt, zegt Keller (pas op, confronterend: ), lopen je kerken leeg (2). Waarom? Omdat het evangelie niet meer verteld wordt. Daar zit misschien wat in, want alles behalve het evangelie kun je ook wel ergens anders krijgen, zoals Stark en de Leede het verwoorden.

Niet misschien, maar zo is het precies! Als de evangelieverkondiging zelf niet meer als relevant wordt ervaren, is er iets grondig mis met ons ABC geloof van het evangelie. Er zijn al kerken ons als voorbeeld gesteld op dat doodlopend spoor. Als wij niet meer allereerst (willen/kunnen) weten waarvoor het evangelie is bedoeld, is de relevantie ook verdwenen. Want het evangelie bevrijdt de mensen ergens van. Maar dan moet je wel eerst weten waarvan. En hoe hopeloos onze situatie is zonder dat evangelie. En hoe we - elke week weer - op de goede rails kunnen worden gezet. En daarop blijven.

J. Trip

1Het is geciteerd uit een weblog van Gerko Tempelman. Gerko is 23 jaar, heeft filosofie en theologie gestudeerd, woont in Amsterdam en is vanaf september 2012 voor elf maanden in New York City om meer te leren van churchplanting in die stad.

Klik hier voor zijn volledige artikel 'Relevant preken' (29-09-2012)

 


Zie ook 20-04-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Theologie in dienst van de kerk? - GKv ds. S. Halserda reageert op bovengenoemd onderzoek van ds. M. van Leeuwen

Laatst aangepast op vrijdag 19 april 2013 23:02  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]