Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Broeder weg - Lourens Heres Ref.dagblad - Het is de professor tegen de student

Ref.dagblad - Het is de professor tegen de student

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

„Het is de professor tegen de student”

09-01-2009 10:26 | Kerkredactie

 

ZWOLLE - Lourens Heres is niet onder de indruk van de kritiek van prof. dr. C. J. de Ruijter op zijn boek ”Broeder weg” over de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). „De Ruijter zegt dat er helemaal niets van mijn analyse klopt en dat ik volledig mistast. Maar hij laat dat op geen enkele manier zien. Het is de professor tegen de student. Dan heb je toch geen argumenten meer nodig?”

In partycentrum De Vijverhoeve, naast de A28 bij Zwolle, presenteerde Heres donderdagavond zijn boek ”Broeder weg”. Volgens hem hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zich aangepast aan de geest van de tijd en zijn ze daardoor ingrijpend veranderd.

Volgens Heres, student theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken en lid van de GKV, lijkt het erop dat de kerkgeschiedenis zich herhaalt. „Drie jaar geleden las ik over de Afscheiding van 1834 en de tijd rond de Vrijmaking van 1944. Wat komt me dat bekend voor, dacht ik. Dezelfde discussies als nu. Dezelfde vragen, dezelfde situaties. Waarom moeten we steeds dezelfde fouten maken?”

Hij signaleert in de vrijgemaakte kerken een sterk teruglopende kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Ook zou het onderscheid tussen kerk en wereld steeds meer vervagen. „Wat óók steeds weer terugkomt, is dat mensen die willen vasthouden aan Schrift en belijdenis verdacht worden gemaakt. We mogen de waarschuwing van onze eigen kerkgeschiedenis niet in de wind slaan.”

In Kampen-Noord, waar ds. E. Hoogendoorn is afgezet als predikant wegens „openlijke scheurmakerij”, speelt zich volgens hem in het openbaar af wat in heel de GKV in het verborgen speelt. „Daar openbaart zich de botsing tussen postmodernisme en gereformeerd-zijn. Sommigen vallen over de zinsnede in mijn boekje waarin ik zeg dat het denken van De Ruijter en De Bruijne door satan is beïnvloed. Nu is dat inderdaad scherp gesteld. Maar je moet dat wel in het verband zien. Ik heb de positie van het conflict in Kampen-Noord heel duidelijk willen stellen tegen de achtergrond van de strijd tussen waarheid en dwaling.”

Vertekening
De vrijgemaakte Theologische Universiteit in Kampen heeft volgens Heres een belangrijk aandeel gehad in het veranderde denkklimaat in de vrijgemaakte kerken. Tot 2007 studeerde hij zelf aan de Broederweg. „Ik proefde er de intentie om de Bijbel recht te doen, maar heel vaak kreeg ik het idee dat het achterhaald was om nog klassiek gereformeerd te denken”, schrijft hij in ”Broeder weg”.

Als voorbeeld noemt Heres de Kamper hoogleraren prof. dr. A. L. Th. de Bruijne en prof. De Ruijter. „Ze willen de Bijbel graag begrijpelijk en toepasbaar maken voor onze tijd. Maar ze versluieren dat de Bijbel zelf duidelijk is, omdat de Here daarin rechtstreeks tot Zijn volk spreekt. En waar de Bijbel in hun ogen onduidelijk blijft, vullen ze het aan met kennis van buiten de Bijbel. Op die manier krijgt de wetenschap invloed ten koste van Gods Woord. Helaas moeten we constateren dat deze theologen geen weerstand bieden aan het postmoderne denken, maar eigenlijk juist een weerloze prooi zijn van dat denken.”

Heres is niet onder de indruk van de kritiek van de rector van de Theologische Universiteit Kampen, prof. De Ruijter, op zijn boek. Prof. De Ruijter zei in deze krant dat Heres een nogal vertekenend beeld schetst van de kerkelijke en theologische realiteit in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Heres: „De Ruijter zegt dat er helemaal niets van mijn analyse klopt en dat ik volledig mistast. Maar hij laat dat op geen enkele manier zien. Hij gaat in principe helemaal niet in op mijn boek.”

Volgens Heres lijkt het erop dat prof. De Ruijter zich beroept op zijn autoriteit als professor. „Dan is het professor tegen de student. Dan heb je toch geen argumenten meer nodig? Ik beschouw de reactie van De Ruijter maar als een publieke uitnodiging om mijn boek te gaan lezen.”

Klik hier!

Schaapskleren
Dan mogen er vragen worden gesteld. „Waarom zijn De Bruijne en De Ruijter hier niet?” vraagt iemand. „We moeten niet óver hen praten, maar mét hen. Het zijn onze broeders, nog steeds.”

„Dat onderstreep ik van harte”, zegt Heres. „Maar mijn verwijt is dat ze de discussie niet aangaan.”

Iemand anders: „Als er in de Bijbel staat: Wacht u voor valse profeten, moeten we dan bij De Bruijne en De Ruijter denken aan wolven in schaapskleren?”

Heres, die aangeeft niet op de persoon te willen spelen, voorzichtig: „Als ze dwalingen brengen, dan lijkt het er wel op.”

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]