Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Broeder weg - Lourens Heres Ref.dagblad - Kwestie Kampen beslissend voor eenheid

Ref.dagblad - Kwestie Kampen beslissend voor eenheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

„Kwestie Kampen beslissend voor eenheid”

22-12-2008 08:09 | Kerkredactie

KAMPEN - Afscheiding van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) is onvermijdelijk als het kerkverband de eenheid met de gemeente van Kampen-Noord (Ichthus) definitief verbreekt.

Dat schrijft Lourens Heres, student theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), in zijn binnenkort te verschijnen boek ”Broeder weg” (uitg. Ipenburg, Elburg). Daarin schetst hij hoe de GKV zich zou hebben aangepast aan de „geest van de tijd” en daardoor „ingrijpend” is veranderd.

De „crisis” in de kerken is volgens Heres, zelf lid van de GKV, vooral zichtbaar op plaatsen waar mensen nog „daadwerkelijk en onverkort vast blijven houden aan Schrift en belijdenis én waarschuwen tegen afval.” Gevolg van de „geestelijke verwarring” in de GKV is dat kerkleden die weigeren zich aan te passen aan de tijdgeest, het verwijt krijgen dat zij de oorzaak zijn van de verwarring. „Het kan zelfs zover komen dat de kerken hen liever zien vertrekken.”

Heres doelt op het conflict in Kampen-Noord. De kerkenraad van Kampen-Noord (Eudokia) besloot in 2006 om ds. E. Hoogendoorn af te zetten als predikant wegens „openlijke scheurmakerij.” Ds. Hoogendoorn belegt sinds september 2004 met een gedeelte van de gemeente kerkdiensten in het Ichthus College te Kampen.

De generale synode van de GKV buigt zich in januari nog eenmaal over de kwestie. Heres roept kerkenraden op trouw te blijven aan de Ichthusgemeente. „We zijn geroepen om de eenheid met deze wettige voortzetting van de gemeente te onderhouden. Wanneer we de kerkenraad van Kampen-Ichthus laten vallen, dan maken wij ons metterdaad mede schuldig aan kerkscheuring. En dat is één van de zwaarste zonden die er zijn.”

Een oproep tot afscheiding van de GKV is volgens hem onvermijdelijk als het kerkverband de eenheid met Kampen-Noord (Ichthus) definitief verbreekt. „Maar het moet duidelijk zijn dat die oproep tot afscheiden niets anders is dan een oproep tot eenheid. Afscheiding is dan niet anders dan een gedwongen afscheiding. We mogen en we moeten die stap zetten, als het vrijgemaakte kerkverband de eenheid met gehoorzame broeders en zusters verbreekt.”

Heres kan begrip opbrengen voor de vrijgemaakten die „gereformeerd wilden blijven” en zich vanaf 2003 aansloten bij de Gereformeerde Kerken hersteld (GKH). Zelf heeft hij deze stap niet willen nemen. „Er kon toen niet worden hardgemaakt dat je door lidmaatschap van de GKV wordt gedwongen om te zondigen. Het was ook niet gebleken dat het niet langer mogelijk was voor predikanten om nog schriftuurlijk te preken. Tenslotte is Christus’ gebod om één lichaam te zijn een belangrijke reden om de eenheid met al die broeders en zusters niet te verbreken, zolang dat nog kan zonder medeplichtig te worden aan de zonde.”

Klik hier!

De Theologische Universiteit in Kampen heeft volgens Heres een belangrijk aandeel gehad in het veranderde denkklimaat in de vrijgemaakte kerken. Tot 2007 studeerde hij zelf aan de Broederweg. „Ik proefde er de intentie om de Bijbel recht te doen, maar heel vaak kreeg ik het idee dat het achterhaald was om nog klassiek gereformeerd te denken.”

Als voorbeeld noemt Heres de Kamper hoogleraren prof. dr. A. L. Th. de Bruijne en prof. dr. C. J. de Ruijter. „Ze willen de Bijbel graag begrijpelijk en toepasbaar maken voor onze tijd. Maar ze versluieren dat de Bijbel zelf duidelijk is, omdat de Here daarin rechtstreeks tot Zijn volk spreekt. En waar de Bijbel in hun ogen onduidelijk blijft, vullen ze het aan met kennis van buiten de Bijbel. Op die manier krijgt de wetenschap invloed ten koste van Gods Woord. Helaas moeten we constateren dat deze theologen geen weerstand bieden aan het postmoderne denken, maar eigenlijk juist een weerloze prooi zijn van dat denken.”

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]