Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Spanning kerkelijke traditie en huidige cultuur - reactie op een churchplanter in New York

Spanning kerkelijke traditie en huidige cultuur - reactie op een churchplanter in New York

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In een artikel van 27 december 2012 schreef ik over de moderne orthodoxe kerkgroei en de vormgeving van hun kerkdiensten. Er komt nog een vervolgartikel getiteld 'Verdraaide kerken: doel en klant van de kerk' waarin ik ook terug wilde komen op Martijn Horsmans stelling: 'Als het levensreddend is om mensen in contact te brengen met Jezus, dan mag niets tussen die twee in de weg staan'. Maar hieronder eerst een tussenstap naar dat vervolgartikel.

Ik kreeg namelijk een reactie van een New Yorkse churchplanter Gerko Tempelman met een blog 'Pas op met aanpassen'.1 Ik dacht toen 'ja, dat is het', maar ik kon de onderbouwing van deze waarschuwing niet terugvinden in zijn artikel. Wel raakt hij daar volgens mij een kern waar we verder mee kunnen komen. Eerst even over wat volgens hem mijn belangrijkste punt zou zijn.

De kern van mijn vorige bijdrage 'Vintage orthodoxe kerkgroei & vormgeving kerkdiensten' omschreef Gerko als volgt:

Het belangrijkste punt dat werd gemaakt in dit artikel was:

dat de hedendaagse cultuur als uitgangspunt (als onafhankelijke factor) wordt genomen om de kerk daarnaar in te richten. De kerk wordt gebouwd op en vanuit de hedendaagse cultuur.’

De schrijver van deze reflectie, Johan Trip, beschouwt dit dan ook als het grote verschil tussen hem en ‘dit soort kerken’ – stadse pioniersplekken.

Graag zou ik de kern, het belangrijkste punt, willen omschrijven als

het wel of niet gebruik maken van Gods Woord

over de huidige cultuur en

over de vormgeving van de kerkdiensten

Dit is wat mij betreft het belangrijkste verschil tussen mij en alle kerken die het vooral verwachten van meer aansluiting met de cultuur. Wat ik tot nu toe heb gemist in alle bijdragen is wat Gods Woord zegt over de huidige cultuur en nog meer wat Gods Woord zegt over de inrichting van de kerkdiensten. Ik krijg steeds meer de indruk dat men denkt dat dit neutrale terreinen zijn - waar Gods Woord ons niet bij kan helpen. Ik heb daarbij ook de indruk dat we teveel van onszelf verwachten op het gebied van aansluiting met deze cultuur en hoe we de kerkdiensten het beste kunnen inrichten.

Het belang om naar de kerk te gaan
Wat is nu bijvoorbeeld ons belang om naar de kerk te gaan? Is dat niet typisch een vraag die je juist vanuit Gods Woord zou moeten beantwoorden? En welke prioriteit hechten we daaraan? Ook daarover kun je Gods Woord naslaan. Het gaat me nu niet om een antwoord, maar om het feit dat Gods Woord niet wordt gehanteerd.

Aanpassing cultuur en kerk
Ook als het gaat over de aanpassing aan de cultuur of aan de kerk, mis ik het allerbelangrijkste: wat zegt de Here daarover? Ik zeg daarmee niet: je moet precies die en die vormen toepassen, maar wel dat Gods Woord moet worden gehanteerd. Want wie kent de mens beter dan Zijn Schepper? Wie zou beter weten hoe het geloof moet worden gewerkt dan degene die het geloof geeft? Het gaat bij het aanpassen vooral om onze aanpassing en gerichtheid op God !

Iets concreter
Verwacht van mij geen kant-en-klare antwoorden hierover. Ik worstel zelf ook nog wel eens met het onderwerp van de kerkelijke traditie en de hedendaagse cultuur. En ik heb zelf de cultuurschok ervaren tussen de overgang van de wereldse cultuur naar de cultuur van de kerk. Daarom herken ik dit spanningsveld. Om dit onderwerp niet te laten zweven, zal ik proberen het iets concreter te maken.

Jona naar Nineve
Jona moest naar Nineve, die grote stad, toe om haar aan te klagen. Hij moest preken tegen die stad, vanwege het kwaad dat ze God had aangedaan. En dat preken hield in dat hij die woorden moest zeggen die de Here hem had aangegeven. Maar de verwachtingen van Jona waren heel anders dan de bedoeling van God. We weten hoe dit is afgelopen.
Ik denk dat wij dat anders hadden aangepakt, of niet? Zouden we het aandurven om de mensen in die moderne stad te beschuldigen van het kwaad dat zij hadden aangericht? Ik zeg niet dat het nu precies zo moet, maar wel dat doordat Jona gehoorzaam Gods Woord daar verkondigde, zij toen zagen  wat het belang is van bekering.
Het draait daarom boven alles om onze gehoorzaamheid, onze trouw aan God. En we moeten het daarbij juist van Hem verwachten en daarom Zijn evangelie brengen, want juist door de verkondiging van Zijn Woord wordt het geloof gewerkt en versterkt door de Heilige Geest.
Dan moeten we natuurlijk wel weten wat ons belang is om trouw naar de kerk te gaan, anders kunnen we het niet eens overbrengen aan anderen.

Er is nog veel meer over te zeggen, maar ik wacht graag eerst even Gerko Tempelmans reactie af.

JT

1Gerko Tempelman heeft filosofie en theologie gestudeerd, woont in Amsterdam en is vanaf september 2012 voor elf maanden in New York City om meer te leren van churchplanting in die stad.

Laatst aangepast op dinsdag 08 januari 2013 22:12  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]