Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media "Geen toekomst voor de westerse kerk" OF anders kerk-zijn?

"Geen toekomst voor de westerse kerk" OF anders kerk-zijn?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

"Stop met missionair zijn. Het is hopeloos." Willem-Maarten Dekker ziet geen toekomst voor de westerse kerk.

Bron: eo.nl Andries Radio Symposium d.d. 22-01-2013

Citaat:

Hoe moet de kerk reageren op de secularisering en ontkerkelijking van de maatschappij? Op het Andries Radio Symposium op dinsdagmiddag 22 januari werd in de titel het dilemma geschetst: 'Monnik of Missionaris?' - ofwel: moet de kerk zich terugtrekken binnen haar muren om te overdenken wat er fout ging, of juist naar buiten om voor nieuwe aanwas te zorgen?

De meest kritische debater (anderen waren wat relativerender of zelfs positief) geciteerd:

Dr. Willem Maarten Dekker, hervormd predikant in Mastenbroek, was de meest 'provocerende'. Van hem mogen kerken afgebroken worden. Ze hoeven ook niet missionair te zijn: "Je vraagt aan een zieke toch ook niet om de Elfstedentocht te rijden?". Volgens Dekker is kerk ziek. Ze heeft voorlopig genoeg werk aan zichzelf en haar eigen leden. "Ik ga zo catechisatie geven. Dat is tegenwoordig hoogst missionair. Dat duidt op een crisis." Dekker wijt dat aan de situatie in de gezinnen, waar het de ouders niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen. "Het christendom in het westen is echt passé."

Maar wat is dan die ziekte? Ligt dat alleen aan de ouders die het niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen? Of is er structureel iets mis met deze kerk, doet de kerk misschien niet meer waarvoor zij in het leven is geroepen? Juist in de kerk worden toch kinderen gebaard? Moet er wellicht tot bekering worden opgeroepen?

Er was ook een dominee (ds. Riemersma van de PKN) die machteloos toe heeft gekeken hoe zijn gemeente langzaam slonk. Het geloof ging niet meer automatisch over op de volgende generatie. Volgens hem hadden ze eerder activiteiten moeten ontplooien om de kerkverlatende pubers in de kerk te houden. Dat lazen we op cip.nl - Dominee erkent misstap: "Boodschap kwam niet over". Jurjen ten Brinke1 (kerkplanter van een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, ontstaan in 2006), wiens gemeente een enorme groei heeft doorgemaakt adviseerde om aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

 • het heeft niets te maken met leuker maken van de kerk - het evangelie heeft een tegendraadse boodschap
 • je moet je vertrouwd en veilig voelen
 • men heeft in deze tijd een zeer grote behoefte om mensen om je heen te hebben met wie je een band opbouwt
 • kwaliteit en entourage (omgeving) zijn belangrijk
 • echtheid en puurheid zijn belangrijker dan excellentie

Maar hoe krijg je dan contact met buitenstaanders? Volgens Jurjen ten Brinke:

 • "Je moet naar de mensen toe, letterlijk en figuurlijk. Je zoekt ze op in de buurthuizen en zorgt dat je hun taak spreekt."
 • "Veel hebben een negatief beeld van de kerk vanuit hun verleden. Ik zeg ze dat de kerk niet meer is wat die vroeger was, maar heel erg is veranderd. En dat ze nodig moeten komen kijken."
 • "Het is nodig dat christenen hun huis en tafel voor anderen openstellen: christen-zijn laten zien, voelen, proeven"
 • "We doen er alles aan dat mensen zich thuis voelen. Maar de innerlijke transformatie moet in de mensen zelf plaatsvinden. Dat vraagt een persoonlijke benadering. En ook een authentiek voorbeeld van de andere gelovigen."

Eerlijk gezegd spreken een heleboel aspecten me heel erg aan, vooral ook als ik aan de toekomst van mijn eigen kinderen denk. Het speelt volgens mij ook heel goed in op de diepe behoeften van de moderne mens. En toch mis ik iets. Want waarom zouden deze mensen ten diepste (weer) gaan geloven en trouw naar de kerk gaan? Ongetwijfeld helpen bovengenoemde factoren hieraan mee, maar wat is nu principieel anders aan een seculier commercieel bedrijf met een soortgelijke missie vergeleken met bovenstaande kerk? Jurjen ten Brinke probeert volgende week te reageren.

Overige bronnen:

Website multiculturele kerk Amsterdam-Noord - "Hoop voor Noord"

CBS Statistiek kerkelijkheid en kerkbezoek v.a. 1997/1999

Ook interessant in dit verband (engels): interview met Bill Hybels over hoe hij zou churchplanten in deze tijd.

1Jurjen ten Brinke studeerde Tropisch landgebruik aan de Universiteit Wageningen en werkte onder moslims. Na een deeltijdstudie theologie is hij sinds 2006 als evangelist in dienst bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zijn opdracht: het evangelie verkondigen in Amsterdam. In de wijk Amsterdam-Noord was van de 90.000 mensen nog 2 procent christen. ,,Ik mocht ‘alles doen wat in mijn vermogen lag’ om de mensen met het evangelie te bereiken”. Nederland is een zendingsland geworden en een van de ‘zendingsgebieden’ is Amsterdam. Hier werkt gemeentestichter Jurjen ten Brinke (32) en krijgt het begrip ‘kerk’ een nieuw gezicht via Hoop voor Noord. Een nieuwe vorm van kerk-zijn in de praktijk voor zowel christenen als mensen voor wie het christelijk geloof totaal onbekend is. (bron: jongerenavondkatwijk.nl)

Laatst aangepast op vrijdag 25 januari 2013 17:24  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]