Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV GKv dominee in strijd met evangelie en belijdenis? - uit gereformeerdekerkblijven.nl

GKv dominee in strijd met evangelie en belijdenis? - uit gereformeerdekerkblijven.nl

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Heeft God alle mensen lief? GKv ds. Tim Vreugdenhil noemt met groot gebaar ieder mens zijn broeder en zuster en voegt er aan toe dat Jezus voor iedereen is gestorven. Prof.dr. J. Douma schrijft dat hier een optimisme aan het woord is, dat hem in strijd lijkt met het evangelie en ingaat tegen de gereformeerde belijdenis, die de schrijver en Douma hebben ondertekend. Bron: gereformeerdekerkblijven.nl - Kort commentaar - [50] - [52]. Douma verwijst naar een artikel van ds. Tim Vreugdenhil in het ND van 25 januari 2013 'In het vuur met die ring'.

Ik citeer uit het artikel van prof. dr. J. Douma:

De schrijver weet dat er mensen zijn die boos worden als je dit zo onomwonden zegt. Hij wijst zelf een moralistische ethiek af, waarin er ‘van alles niet mag’.
Om hier met mijn kritiek te beginnen: Ik vind mij zelf geen moralist, maar tegelijk weet ik dat er heel veel niet mag. Hoe weet ik dat? Omdat Gods wet en Jezus’ woord ons dit glashelder maken.

(...)

Geloof en het bevel tot bekering gaan samen. Als een kerk dit serieus meent, is het nog geen kerk ‘waar alles in regels vastligt’ (Vreugdenhil), maar wel een kerk die de goddelijke geboden serieus neemt.

(...)

Terecht mogen mensen boos worden op een predikant die met groot gebaar ieder mens zijn broeder en zuster noemt en eraan toevoegt dat Jezus voor iedereen gestorven is. Op die basis alleen kan er volgens ds. Vreugdenhil iets ontstaan dat christelijke ethiek mag heten.
Hier is een optimisme aan het woord, dat mij in strijd lijkt met het evangelie en ingaat tegen de gereformeerde belijdenis, die de schrijver en ik ondertekend hebben. Lees de Dordtse Leerregels, met name hoofdstuk 2.

 

(...)

 

Maar willen ze bij de kerk horen, dan zullen het mensen zijn die in God geloven en zijn geboden willen bewaren, De hoer is welkom. als zij beseft dat je achter Jezus aan geen hoer kunt blijven.

(...)

Strijden moeten wij allen om in te mogen gaan. Ook de nette Nikodemus moest wedergeboren worden om het koninkrijk van God binnen te komen.

(...)

Volgens ds. Vreugdenhil wordt er van homo’s meer gevraagd dan van hetero’s. Zo’n opmerking maakt duidelijk welke concretiseringen Vreugdenhil zelf ons in zijn ethiek over huwelijk en seksualiteit laat zien. Hij wil gelijke behandeling. En dat zal betekenen dat we ons niet druk moeten maken over het samenwonen en het homoseksueel samenleven. De kerken die hem hierin bijvallen, zullen op grond van gelijke behandeling gaan afzien van tuchtoefening. Een congres in Kampen ging Vreugdenhil al voor in de wens om tucht op te schorten over mensen die homoseksueel samenleven. Het lijkt erop dat de strijd over wat God hier verbood, binnen de GKN al beslist is.

Met GKN zal GKv zijn bedoeld.

Opvallend is ook dat op basis van gelijke behandeling van hetero's en homo's er wordt afgezien van tuchtoefening bij homoseksuelen. Dat betekent dan toch dat er in die kerken geen tuchtoefening meer is bij ongehuwd samenwonende heteroseksuelen?

Overige bronnen:

22-02-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - In de ban van de ring of de geest van de tijd

21-12-2011 gereformeerdekerkblijven.nl - H.J.C.C.J. Wilschut - Congres over homoseksualiteit

20-01-2012 gkv.nl - Congres over homoseksualiteit

20-01-2012 nd.nl - Voorlopig berusten in homorelatie - gereformeerd congres over homoseksualiteit, vrijdag aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen

23-01-2012 kerknieuws.nl - Terughoudend met tucht over homoseksuelen

10-03-2012 eeninwaarheid.info - L. Heres Hzn - De TUK profileert zich in de praktijk

2012 gedeelte uit boek 'Open en kwetsbaar' (red. Ad de Bruijne) pag. 45-55 R.Ruard Ganzevoort "Antwoorden op de verkeerde vraag. Valkuilen in het kerkelijk gesprek over homoseksualiteit."

Laatst aangepast op donderdag 28 februari 2013 17:26  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]