Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Voortgang gesprek PKN met GKv, CGK

Voortgang gesprek PKN met GKv, CGK

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Voortgezet Gereformeerde Kerken hebben elkaar vandaag gesproken. Het gesprek is in een goede sfeer verlopen en het zal voortgezet worden. Voor dit gesprek zal binnenkort een agenda opgesteld worden.

Bron: pkn.nl - 05-03-2013 - Gesprek tussen kerken

juli/aug 2013 Nader Bekeken - via eeninwaarheid.info 07-09-2013

Ds. P.L. Storm geeft aandacht aan de pogingen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) om eenheid met o.a. de 'kleine gereformeerde kerken' te bereiken. Zo is er onlangs op verzoek van de PKN een gesprek geweest met afvaardigingen uit die klei­nere kerkgenootschappen. Daarover werden opmerkelijk optimistische geluiden gehoord van o.a. voorzitter van het GKv Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, ds. H.J. Messelink. PKN en GKv zouden steeds meer naar elkaar toegroeien.
Dr. A.J. Plaisier scriba van de PKN over de verschillen: "In feite gaat het om twisten van huishoudelijke aard. Die kunnen best heftig zijn maar anno 2011 kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om verdeeld op te trekken. We hebben elkaar nodig. De drie kleine reformatorische kerken worden van harte uitgenodigd om samen met de PKN één kerkverband te vormen. () Wat de hoofdzaken van het christelijke geloof betreft, zitten we op dezelfde golflengte. De voorliggende vraag is eenvoudig samen te vatten: willen we streven naar eenheid in verscheidenheid of berusten we in een kerk­scheiding? Dat is nogal wat. Een kerk­scheiding is heel radicaal en in strijd met het gebod van Christus om één te zijn." Plaisier heeft haast en wil binnen een jaar een antwoord. Ook de Roomsen komen bij hem in beeld. Ook daar ziet hij verblijdende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: "Priesters zijn regelmatig te gast bij de EO en bisschop mgr. Ge­rard de Korte heeft een column in het Nederlands Dagblad."  
Storm wrijft zijn ogen uit en constateert het uiteentrekken van waarheid en eenheid in Plaisiers benadering.

12-03-2013 gkv.nl - In gesprek met PKN

Het gesprek van PKN met vertegenwoordigers van de Gereformeerde kerken is in goede sfeer verlopen.

(...)

Dit ruim twee uur durende gesprek is in goede sfeer verlopen en wordt voortgezet. Afgevaardigden zullen binnenkort een agenda opstellen.

 

 

28-05-2013 refdag.nl - Dr. Jan Smelik: GKV-synode moet hele Liedboek vrijgeven

Hymnoloog dr. Jan Smelik adviseerde de redactie van het zaterdag gepresenteerde Liedboek. Wat hem betreft geeft zijn kerkverband, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de bundel vrij.

nav bovenstaande uit refdag.nl publiceerde eeninwaarheid.info in de rubriek Signalen 01-06-2013:

Hymnoloog J. Smelik die namens de GKv deelnam aan de tot standkoming van het nieuwe Liedboek, pleit ervoor dat zijn kerken het integraal overnemen. Hij is blij met het eindresultaat, zij het dat hij niet alle liederen graag zou willen zingen. "Er staan liederen in die te ver afligggen van mijn geloofsovertuiging en de daarmee verbonden persoonlijke opvattingen over liturgie en kerkmuziek." Eén gezamenlijke liedbundel geeft toch samenbinding.
Smelik wil niet dat de GKv synode selecties maakt van acceptabele liederen maar dat gemeenten zelf kiezen uit de bundel.

22-05-2013 bderoos.wordpress.com - gereformeerd leven in nederland - citaat:

De kerkverbanden liggen, wat de hoofdzaken van het christelijk geloof betreft, op één lijn. Zegt dr. Plaisier.
Dat zal best.
Als je het maar algemeen genoeg houdt, gaat alles heel lang goed.
Men kan zeggen: ‚ÄėGelooft u in Jezus? In dat geval hoort u er bij‚Äô.
Maar daarmee is, wat mij betreft, onvoldoende duidelijk gemaakt dat in het christelijk geloof leer en leven bij elkaar horen.
Hoe is het mogelijk dat christenen op zondag massaal uit de kerk wegblijven, en gewoon gaan werken?
Hoe is het mogelijk dat christelijke ouders en kinderen soms zo ver uit elkaar groeien dat een breuk onontkoombaar is?
Hoe is het mogelijk het dat christenen samenwonen?
Hoe kan het dat christenen het praktiseren van homoseksuele en lesbische relaties toestaan?
Een kerk die werkelijk kerk wil wezen, kan dat niet zomaar laten passeren. Lijkt mij.
De samensmelting die Plaisier promoot, is heel goed mogelijk. Als het maar vaag genoeg blijft.

(...)

Ik denk aan een tekst uit Galaten 3: ‚ÄúWant gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.¬†Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed‚ÄĚ[6].
Bij die tekst noteer ik vandaag: nu het geroep om eenheid in de eenentwintigste eeuw steeds modieuzer wordt, wordt de kleding van veel gelovigen er niet mooier op.

17-05-2013 refdag.nl - Dr. Plaisier: CGK, GKV en NGK moeten samengaan met PKN

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) moeten samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) één kerkverband gaan vormen.

Die oproep deed dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, vrijdag in het Christelijk Weekblad (nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland).

(...)

‚ÄěBinnen een jaar hoop ik antwoord te krijgen op de vraag of ze al dan niet willen praten over toetreding tot de PKN, in welke vorm dan ook. Het gaat om de intentie, niet om een concrete invulling van die samenwerking‚ÄĚ, aldus de scriba.

Dr. Plaisier denkt dat de GKV en de NGK volmondig ja zullen zeggen op het voorstel.

05-05-2013 Nader Bekeken P.L. Storm - via signalen op eeninwaarheid.info 01-06-2013

Ds. P.L. Storm schrijft over de kerkelijke eenheid en verzucht dat het ingewikkeld is geworden. Maar er zijn toch mensen, constateert hij, die er een optimistische(r) kijk op hebben. Zoals ds. H.J. Messelink, voorzichter van het vrijgemaakte deputaatschap voor kerkelijke eenheid (DKE). In het Christelijk Weekblad onder de titel De vrijgemaakten zijn geen gesloten bolwerk meer gewaagt Messelink van "een uitstekende samenwerking in zijn woonplaats Zwolle tussen GKv, CGK en NGK. En ook met PKN. Eenheid zal er eerst wel komen met de NGK, denkt hij. En "daarna of misschien wel tegelijk, volgt de PKN". Want "we groeien steeds meer naar elkaar toe. Wij zijn opener geworden en in de  PKN zie je dat de vrijzinnigheid in hoog temp terrein verliest. Het aantal vrijzinneige predikanten in de PKN neemt snel af. In een heleboel plaatsen is er niets meer wat ons scheidt. Hoe we dat organisatorisch vorm gaan geven, vind ik niet zo belangrijk. Als Christus maar centraal staat, daar gaat het om".

juli/aug 2013 Nader Bekeken via signalen eeninwaarheid.info 07-09-2013

De bewering dat de PKN steeds ortho­doxer zou worden, wordt regelmatig gedaan maar de feiten logenstraffen dat, zo blijkt uit een artikel in Woord & Dienst (mei 2013). Erik Jan Tillema zet daarin op een rij hoe de verhoudingen liggen, zowel op de synode (die onlangs gehalveerd werd; van 150 naar 75 leden) als tussen de kerken. In 2011 telde de synode nog bijna 150 leden. 24% rekende zich tot de midden-orthodoxie, 6% van de synodeleden was vrijzinnig, dus 'links' samen 30%. Dat was bijna net zo groot als het rechterblok - een combina­tie van evangelisch (1%), confessioneel (19%) en gereformeerde bond (12%). De overige leden noemden zich protestants (18%), wilden zich niet in een hokje plaatsen (13%) of rekenden zich tot een andere modaliteit (7%).
Nu in 2013 na halvering van de synode zijn de lin­ker- en rechterflank nog steeds even groot (beide 30%). Er lijkt niets veranderd, maar er hebben wel een paar verschuivingen plaatsgevonden. De vrijzinnigheid is het sterkst gegroeid: zij vormt nu tien procent van de synode. Deze groei is waarschijnlijk ten koste gegaan van de midden-orthodoxie, die vier procent heeft ingeleverd. Aan de andere kant is het aandeel van de confessionelen gekrompen met vier procent en dat van de gereformeerde bond is gegroeid met drie procent. De uiterste flanken zijn zichtbaarder geworden.  
Is de synode een goede afspiegeling van het grondvlak van de kerk? Daar is onderzoek naar gedaan door Gert de Jong en Joris Kregting. "Hieruit blijkt dat de verhoudingen rede­lijk gelijk zijn. Het aantal midden-ortho­doxe synodeleden komt overeen met het aantal midden-orthodoxen in de gehele kerk (in beide gevallen een aandeel van 20%). Dat geldt ook min of meer voor de vrijzinnigheid en gereformeerde bond. Wel is het percentage confessionelen op het grondvlak veel groter dan in de synode: zesentwintig om vijftien procent."

15-03-2013 refdag.nl - Verlegenheid in CGK over kerkelijke eenheid

APELDOORN ‚Äď Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heerst verlegenheid over het thema kerkelijke eenheid. Er is een toenemende spanning tussen het zoeken naar eenheid buiten het kerkverband en de ervaren eenheid binnen de eigen kerk.

05-03-2013 nd.nl - CGK toch in gesprek met PKN

 

UTRECHT - Een afvaardiging van de Christelijke Gereformeerde Kerken was dinsdag toch aanwezig bij het gesprek met de Protestantse Kerk.

05-03-2013 refdag.nl - CGK doen toch mee aan gesprek over eenheid (met reactie CGK ds. W. van 't Spijker)

UTRECHT ‚Äď Op uitnodiging van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hebben vertegenwoordigers van vijf kerkgenootschappen dinsdag in Utrecht gesproken over kerkelijke eenheid. De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), die aanvankelijk niet zouden deelnemen, waren toch aanwezig.

Overige links

11-03-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Eenheid en Waarheid - citaat:

Zo worden er steeds meer vragen gesteld bij het gescheiden optrekken van de diverse kerken. Eén in het belijden wordt van minder belang gevonden, immers onze vragen zijn dezelfde, we zijn één als het gaat om de zoektocht van de (post)moderne mens naar vormen en woorden die van belang zijn.

Moving Marslanden (Hardenberg) - samenwerking PKN en GKv

19-01-2013 werkenaaneenheid.nl - GKv & PKN Stadskanaal gaan nauwer samenwerken - uit gereformeerdekerkblijven.nl

25-04-2013 pkn-assen.nl - Tieme Meints - PKN steekt hand uit naar ‚Äėafgescheiden‚Äô kerken, ‚ÄėVrijgemaakten bijten niet‚Äô

Een paar maanden geleden praatte ik met enkele broeders uit de GKV over de uitgestoken hand van de PKN. We hoopten alle drie dat die uitgestoken hand zou worden vastgepakt. Een van de vrijgemaakte broeders zei: ‚ÄėTieme, we binn‚Äôn allemoal veranderd: jullie, moar wij veural! Mooi da‚Äôw op zuuk binn‚Äôn noar mekoar. Niet bang wee‚Äôsn ! Want denk er om: vrijgemaakt‚Äôn biet‚Äôn niet!‚Äô Prachtig! Dat ik als (inmiddels) PKN-er met vrijgemaakt bloed dit nog mag meemaken!

Kerstsamenzang PKN en GKv te Assen-Kloosterveen

29-05-2013 kerkpleinhattem.wordpress.com - Alle kerken in Hattem steken koppen bij elkaar en 30-05-2013 Hattemse kerken kijken bij elkaar in keuken en ziel

Zingen in Vathorst en Mannenweekend Vathorst

Samenwerking diaconie√ęn van PKN- en GKV Baalder

Interkerkelijke PKN/GKv Alpha cursus Ommen

Interkerkelijke PKN/GKv Alpha cursus Daarlerveen

Interkerkelijke PKN/GKv alpha cursus Zwartsluis

Samenwerking trainingen gemeenteopbouw via geloofsopbouw door GKv, NGK en PKN

pkn-axel.nl - gebedssamenkomsten PKN/GKv (pag. 14)

Over de Akergemeente te Amsterdam (bron gkv.nl kerkprojecten en zie website akergemeente.nl:

De Akergemeente is een christelijke gemeente in de wijk De Aker in Amsterdam-West. De Akergemeente was voorheen onderdeel van het zogenaamde ‚ÄėAmstelproject‚Äô van de GKv. De Akergemeente bestaat uit christenen vanuit allerlei verschillende achtergronden (katholiek, gereformeerd, doopsgezind, evangelisch, pinkstergemeente) die elkaar hebben gevonden in een gezamenlijke droom: Gods liefde aan de mensen in hun wijk bekend maken!

In januari 2012 is er (op de classis Amsterdam-Leiden) een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de GKv kerken en de Akergemeente (zie www.akergemeente.nl) in Amsterdam. Per 1 mei heeft deze gemeente ook haar eigen predikant, ds. Willem Griffioen.

Laatst aangepast op woensdag 11 september 2013 00:27  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]